ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 46
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 71
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Plate Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 20 199 - 38 296 -
+1 23 211 - 41 308 -
+2 26 222 - 44 320 -
+3 29 234 - 47 332 -
+4 32 246 - 50 343 -
+5 35 257 - 53 355 -
+6 38 269 - 56 367 -
+7 41 281 - 59 378 -
+8 44 293 - 62 390 -
+9 47 304 - 65 402 -
+10 51 316 - 69 413 -
+11 56 328 - 74 425 -
+12 62 339 - 80 437 -
+13 69 351 - 87 449 -
+14 77 363 - 95 460 -
+15 86 374 - 104 472 -

ปิดหน้านี้