ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 45
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 70
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Plate Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 22 195 - 40 293 -
+1 25 207 - 42 304 -
+2 28 218 - 45 316 -
+3 31 230 - 48 328 -
+4 34 242 - 51 339 -
+5 37 254 - 54 351 -
+6 40 265 - 57 363 -
+7 43 277 - 60 374 -
+8 46 289 - 63 386 -
+9 49 300 - 66 398 -
+10 53 312 - 70 410 -
+11 58 324 - 75 421 -
+12 64 335 - 81 433 -
+13 71 347 - 88 445 -
+14 79 359 - 97 456 -
+15 88 371 - 106 468 -

ปิดหน้านี้