ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 28
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 53
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Scale Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 18 112 - 34 194 -
+1 21 122 - 37 204 -
+2 24 132 - 40 214 -
+3 27 142 - 43 224 -
+4 30 152 - 46 234 -
+5 33 161 - 49 244 -
+6 36 171 - 52 254 -
+7 39 181 - 55 264 -
+8 42 191 - 58 274 -
+9 45 201 - 61 284 -
+10 49 211 - 65 293 -
+11 54 221 - 70 303 -
+12 60 231 - 76 313 -
+13 67 241 - 83 323 -
+14 75 251 - 91 333 -
+15 84 260 - 100 343 -

ปิดหน้านี้