ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 22
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 47
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Scale Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 8 92 - 20 175 -
+1 11 102 - 23 184 -
+2 14 112 - 26 194 -
+3 17 122 - 29 204 -
+4 20 132 - 32 214 -
+5 23 142 - 35 224 -
+6 26 152 - 38 234 -
+7 29 161 - 41 244 -
+8 32 171 - 44 254 -
+9 35 181 - 47 264 -
+10 39 191 - 51 274 -
+11 44 201 - 56 284 -
+12 50 211 - 62 293 -
+13 57 221 - 69 303 -
+14 65 231 - 77 313 -
+15 74 241 - 86 323 -

ปิดหน้านี้