ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 22
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 47
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : 10
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Scale Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 7 92 - 18 175 -
+1 10 102 - 22 185 -
+2 13 112 - 25 194 -
+3 16 122 - 28 204 -
+4 19 132 - 31 214 -
+5 22 142 - 34 224 -
+6 25 152 - 37 234 -
+7 28 161 - 40 244 -
+8 31 171 - 43 254 -
+9 34 181 - 46 264 -
+10 38 191 - 50 274 -
+11 43 201 - 55 284 -
+12 49 211 - 61 293 -
+13 56 221 - 68 303 -
+14 64 231 - 75 313 -
+15 73 241 - 84 323 -

ปิดหน้านี้