ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 26
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : 51
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล : Level can used : -
Name : Scale Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 12 105 - 26 188 -
+1 15 115 - 29 198 -
+2 18 125 - 32 208 -
+3 21 135 - 35 218 -
+4 24 145 - 38 227 -
+5 27 155 - 41 237 -
+6 30 165 - 44 247 -
+7 33 175 - 47 257 -
+8 36 185 - 50 267 -
+9 39 194 - 53 277 -
+10 43 204 - 57 287 -
+11 48 214 - 62 297 -
+12 54 224 - 68 307 -
+13 61 234 - 75 317 -
+14 69 244 - 83 326 -
+15 78 254 - 92 336 -

ปิดหน้านี้