ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 132
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Titan Armor
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 81 899 146 - - -
+1 84 919 149 - - -
+2 87 939 152 - - -
+3 90 959 155 - - -
+4 93 979 158 - - -
+5 96 999 161 - - -
+6 99 1019 164 - - -
+7 102 1038 166 - - -
+8 105 1058 169 - - -
+9 108 1078 172 - - -
+10 112 1098 175 - - -
+11 117 1118 178 - - -
+12 123 1138 181 - - -
+13 130 1158 184 - - -
+14 138 1178 187 - - -
+15 147 1198 189 - - -

ปิดหน้านี้