ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 96
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Titan Boots
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 57 659 112 - - -
+1 60 679 115 - - -
+2 63 699 117 - - -
+3 66 719 120 - - -
+4 69 739 123 - - -
+5 72 759 126 - - -
+6 75 779 129 - - -
+7 78 799 132 - - -
+8 81 819 135 - - -
+9 84 839 138 - - -
+10 88 859 140 - - -
+11 93 879 143 - - -
+12 97 899 146 - - -
+13 106 919 149 - - -
+14 114 939 152 - - -
+15 123 959 155 - - -

ปิดหน้านี้