ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 100
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Titan Gloves
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 56 686 116 - - -
+1 59 705 118 - - -
+2 62 725 121 - - -
+3 65 745 124 - - -
+4 68 765 127 - - -
+5 71 785 130 - - -
+6 74 805 133 - - -
+7 77 825 136 - - -
+8 80 845 139 - - -
+9 83 865 141 - - -
+10 87 885 144 - - -
+11 92 905 147 - - -
+12 98 925 150 - - -
+13 105 945 153 - - -
+14 113 965 156 - - -
+15 122 985 159 - - -

ปิดหน้านี้