ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 111
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Titan Helm
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 63 759 126 - - -
+1 66 779 129 - - -
+2 69 799 132 - - -
+3 72 819 135 - - -
+4 75 839 138 - - -
+5 78 859 140 - - -
+6 81 879 143 - - -
+7 84 899 146 - - -
+8 87 919 149 - - -
+9 90 939 152 - - -
+10 94 959 155 - - -
+11 99 979 158 - - -
+12 105 999 161 - - -
+13 112 1019 164 - - -
+14 120 1038 166 - - -
+15 129 1058 169 - - -

ปิดหน้านี้