ทั่วไปดรอป | Normal Drop monter Lv. : 116
ยอดเยี่ยมดรอป | Excellent Drop monter lv. : -
เพิ่มความเร็วในโจมตี |Add Attack Speed : -
ต้องการผู้ใช้เลเวล | Level can used : 400
Name : Titan Pants
ระดับ
Level Items
พลังป้องกัน
Defend
ค่าความแข็งแกร่ง
Strength
ค่าความเร็ว
Aglility
  Item Excellent : ไอเท็มยอดเยี่ยม
ป้องกัน/Defend แข็งแกร่ง /Strength ความเร็ว/Aglility
+0 74 792 131 - - -
+1 77 812 134 - - -
+2 80 832 137 - - -
+3 83 852 140 - - -
+4 86 872 142 - - -
+5 89 892 145 - - -
+6 92 912 148 - - -
+7 95 932 151 - - -
+8 98 952 154 - - -
+9 101 972 157 - - -
+10 105 992 160 - - -
+11 110 1012 163 - - -
+12 116 1032 165 - - -
+13 123 1052 168 - - -
+14 131 1072 171 - - -
+15 140 1092 174 - - -

ปิดหน้านี้