สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
All Items In Muonline
Wing and Cape ปีกของอาชีพต่างๆ ทั้ง 3 ระดับ และผ้าคลุมดาร์คหลอด Weapons ไอเท็มประเภทอาวุธต่างๆ คธา มหาคธา และเครื่องกำบังโล่ห์
Setitem เซตไอเท็ม ไอเท็มเซตหายากที่ล้ำค่า Excellent Item ไอเท็มยอดเยี่ยม ที่มีพลังป้องกันพิเศษและคุณสมบัติพิเศษ
ไอเท็มประเภทชุดเกราะของนักรบทั้งหมดในทวีปมิว ไอเท็มทั่วไป ยาเลือด มานา ขนนก เพชร ไอเท็มเสริม ไอเท็มเควส
Socketitem ไอเท็มรู  รูปแบบใหม่ระบบไอเท็มธาตุ  
Excellent Items : ไอเท็มยอดเยี่ยม

         Excellent ไอเท็มหรือ ไอเท็มยอดเยี่ยม คือ ไอท็มที่มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากไอเท็ม ธรรมดาโดยทั่วไป โดยจะมีพลังป้องกัน ที่มากกว่า และมีออพชันก์พิเศษที่ไอเท็ม แบบธรรมดาไม่มี ไอเท็มแต่ละประเภท จะมีออพชันก์แตกต่างกัน เมื่อเป็นไอเท็มยอดเยี่ยมแล้วจะต้องมี ออพชันก์ใดออพชันก์หนึ่ง "อย่างน้อย 1 ออพชันก์" เป็นขั้นต่ำ

ไอเท็มยอดเยี่ยมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
   1. ไอเท็มประเภทชุด Excellent Armours และแหวน Excellent Rings
   2. ไอเท็มประเภทโล่ห์ยอดเยี่ยม Excellent Shields
   3. ไอเท็มประเภทอาวุธ Excellent Weapons และสร้อย Excellent Pendants

สามารถดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
*- หมายเหตุ -*
-. ไอเท็มยอดเยี่ยมที่ดรอปจะมีค่าพลังที่มากกว่าไอเท็มธรรมดา
-. ไอเท็มยอดเยี่ยมเวลาดรอป จะสุ่มจำนวนออพ และ สุ่ม ออพให้
-. ไอเท็มยอดเยี่ยมประเภทชุดเกราะ จะต้องการค่าพลังความแข็ง แกร่ง ความเร็ว ฯลฯ ในการสวมใส่ ที่มากกว่าไอเท็มแบบธรรมดา


1. ไอเท็มประเภทชุดเกราะยอดเยี่ยม Excellent Armours และแหวน Excellent Rings

ตัวอย่าง ชุดเกราะส่วนหัวของชุดมังกรแดง และแหวนน้ำแข็ง
ภาพเปรียบเทียบระหว่าง ไอเท็ม ธรรมดา และไอเท็ม Excellent (ยอดเยี่ยม)
ไอเท็มแบบธรรมดา ( Normal item ) ไอเท็มยอดเยี่ยม ( Excellent item )
 จะเห็นได้ชัดเลยว่า ในระดับ+ที่เท่ากัน +0 ไอเท็มแบบธรรมดานั้นจะมีพลัง ป้องกันที่น้อยกว่า ไอเท็ม Excellent (ยอดเยี่ยม)

     จากภาพ  ไอเท็มธรรดาชุด     มีพลังป้องกัน 24
                 ไอเท็มยอดเยี่ยม ( Excellent ) มีพลังป้องกัน 44
และ *มีออพชันก์พิเศษ ที่เพิ่มขึ้นมา คือ + เพิ่มอัตราการป้องกันตัว+10% (อัตราการหลบหลีก+10%) อีกด้วย

และไอเท็มแหวน * มีออพชันก์พิเศษ ที่เพิ่มขึ้นมา 2 ออพชั่นก์ คือ
         1. + เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +4 % (เพิ่มเลือดขึ้น 4 % จากเลือดทั้งหมด )
         2. + เพิ่มอัตราการป้องกันตัว+10% (อัตราการหลบหลีก+10%)

รายละเอียดออพชั่นก์ทั้งหมดของไอเท็มยอดเยี่ยมประเภทชุดเกราะ และ แหวน
      ตามรายละเอียดด้านล่าง การได้มาซึ่งไอเท็มยอดเยี่ยมนั้น จะสุ่มจำนวนออพชั่นก์ และ สุ่มออพชั่นก์ที่จะได้รับ
1. เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +4% (เพิ่มเลือด HP สูงสุด +4% จากเลือดทั้งหมด )
2. เพิ่มน้ำยาเวทย์สูงสุด +4% (เพิ่มมานา ขวดสีน้ำเงิน+4% จากมานาทั้งหมด )
3. ค่าการโจมตีลดลง 4% (ลดค่าการโจมตีที่เราโดนโจมตีลง 4 % จากค่าการโจมตีที่ได้รับ)
4. เพิ่มสะท้อนการโจมตี +5% (สะท้อนค่าการโจมตีที่เราได้รับ 5% จากค่าการโจมตีที่ได้รับ)
5. เพิ่มอัตราการป้องกันตัว+10% (เพิ่มอัตราการหลบหลีก อัตราการป้องกันตัว 10% เพิ่มโอกาศที่จะโดนตี Miss.)
6. เพิ่มอัตราจำนวน Zen ที่ได้รับจากการกำจัดมอนเตอร์+ 40%
    (เพิ่มเงินที่ตกจากการฆ่ามอนเตอร์ ขึ้นอีก 40% ของเงินเดิม)

Eng
1.Increase HP 4% (Increases your health points by 4% )
2.Increase MP 4% (Increases your mana points by 4%)
3.Damage Decrease 4% (Decreases the damage you take from enemy attacks by 4% )
4.Reflect Damage 5% (Reflects 5% damage back to your attacker)
5.Defense Succes Rate 10% (Increases your defense rate by 10% )
6.Increase Zen After Hunt 40%
   (Increases the amount of zen dropped by monsters by 40%)


2. ไอเท็มประเภทโล่ห์ยอดเยี่ยม Excellent Shields
ตัวอย่าง ของไอเท็มประเภท โลห์
ภาพเปรียบเทียบระหว่าง ไอเท็ม ธรรมดา และไอเท็ม Excellent (ยอดเยี่ยม)
ไอเท็มแบบธรรมดา ( Normal item ) ไอเท็มยอดเยี่ยม ( Excellent item )
        จะเห็นได้ชัดเลยว่า ในระดับ+ที่เท่ากัน +0 ไอเท็มธรรมดา และ ยอดเยี่ยมจะมีพลังป้องกันที่เท่ากัน แต่มีข้อแตกต่างตรงที่ ไอเท็มแบบธรรมดานั้นจะมี อัตราการป้องกัน น้อยกว่า ไอเท็ม Excellent (ยอดเยี่ยม)

     จากภาพ  ไอเท็มธรรดา     มีอัตราการป้องกัน 60
                 ไอเท็มยอดเยี่ยม ( Excellent ) มีอัตราการป้องกัน 90
และ *มีออพชันก์พิเศษ ที่เพิ่มขึ้นมา 2 ออพชั่นก์ คือ
         1. + ค่าการโจมตีดลง +4 % (ลดค่าพลังโจมตีที่ได้รับลง 4 %)
         2. + เพิ่มอัตราการป้องกันตัว+10% (อัตราการหลบหลีก+10%)
*- ถ้าเป็นไอเท็มประเภทโล่ห์ หากเป็นโล่ห์ที่สามารถมีสกิลได้ เมื่อดรอปโดยส่วนมากจะมีสกิลมาให้ด้วยเลย

รายละเอียดออพชั่นก์ทั้งหมดของไอเท็มยอดเยี่ยมประเภทโล่ห์
      ตามรายละเอียดด้านล่าง การได้มาซึ่งไอเท็มยอดเยี่ยมนั้น จะสุ่มจำนวนออพชั่นก์ และ สุ่มออพชั่นก์ที่จะได้รับ
1. เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +4% (เพิ่มเลือด HP สูงสุด +4% จากเลือดทั้งหมด )
2. เพิ่มน้ำยาเวทย์สูงสุด +4% (เพิ่มมานา ขวดสีน้ำเงิน+4% จากมานาทั้งหมด )
3. ค่าการโจมตีลดลง 4% (ลดค่าการโจมตีที่เราโดนโจมตีลง 4 % จากค่าการโจมตีที่ได้รับ)
4. เพิ่มสะท้อนการโจมตี +5% (สะท้อนค่าการโจมตีที่เราได้รับ 5% จากค่าการโจมตีที่ได้รับ)
5. เพิ่มอัตราการป้องกันตัว+10% (เพิ่มอัตราการหลบหลีก อัตราการป้องกันตัว 10% เพิ่มโอกาศที่จะโดนตี Miss.)
6. เพิ่มอัตราจำนวน Zen ที่ได้รับจากการกำจัดมอนเตอร์+ 40%
    (เพิ่มเงินที่ตกจากการฆ่ามอนเตอร์ ขึ้นอีก 40% ของเงินเดิม)
(* ออพของโลห์จะเหมือนกับ ชุด และ แหวน แต่แตกต่างตรงที่ ถ้ายอดเยี่ยมจะเพิ่ม อัตราการหลบหลีกแทน-*)


3. ไอเท็มประเภทอาวุธยอดเยี่ยม Excellent Weapons และสร้อย Excellent Pendants
ตัวอย่าง ของไอเท็มประเภทอาวุธ "ดาบสายฟ้า" และ สร้อย
ภาพเปรียบเทียบระหว่าง ไอเท็ม ธรรมดา และไอเท็ม Excellent (ยอดเยี่ยม)
ไอเท็มแบบธรรมดา ( Normal item ) ไอเท็มยอดเยี่ยม ( Excellent item )
        จะเห็นได้ชัดเลยว่า ในระดับ+ที่เท่ากัน +0 ไอเท็มธรรมดามี ค่าพลังการโจมตี ต่ำสุด ~ สูงสุด น้อยกว่า ไอเท็ม Excellent (ยอดเยี่ยม)

     จากภาพ  ไอเท็มธรรดา     มีค่าพลังการโจมตี ต่ำสุด ~ สูงสุด = " 59 - 67 "
                 ไอเท็มยอดเยี่ยม ( Excellent ) มีค่าพลังการโจมตี ต่ำสุด ~ สูงสุด = " 89 - 97 "
และ *มีออพชันก์พิเศษ ที่เพิ่มขึ้นมา 1 ออพชั่นก์ คือ
         1. + เพิ่มอัตราการโจมตี Critical +10% (อัตราการโจมตีติดคริ เพิ่มขึ้น 10%)
*- ถ้าเป็นไอเท็มประเภทดาบ ที่สามารถมีสกิลได้ เมื่อดรอปโดยส่วนมากจะมีสกิลมาให้ด้วยเลยและไอเท็มสร้อย * มีออพชันก์พิเศษ ที่เพิ่มขึ้นมา 2 ออพชั่นก์ คือ
         1. + เพิ่มอตราการโจมตี Critical +10% (เพิ่มการโจมตีติดคริติคอน +10%)
         2. + เพิ่มพลังโจมตี+2% ( + พลังโจมตีจากของเดิมเพิ่มขึ้น +2%)
รายละเอียดออพชั่นก์ทั้งหมดของไอเท็มยอดเยี่ยมประเภทดาบ และ สร้อย
      ตามรายละเอียดด้านล่าง การได้มาซึ่งไอเท็มยอดเยี่ยมนั้น จะสุ่มจำนวนออพชั่นก์ และ สุ่มออพชั่นก์ที่จะได้รับ
1. เพิ่มอตราการโจมตี Critical +10% (เพิ่มการโจมตีติดคริติคอน +10%)
2. เพิ่มพลังโจมตี+เลเวล/20 (เพิ่มพลังโจมตีโดยคิด จากเลเวล/20)
3. เพิ่มพลังโจมตี+2% หรือ เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ +2%( + พลังโจมตีจากของเดิมเพิ่มขึ้น +2%มี 2 แบบ)
4. ความเร็วในการร่ายเวทมนต์เพิ่มขึ้น +7 (เพิ่มความเร็วในการโจมตี +7)
5. เพิ่มอัตราการดรอปน้ำยาเพิ่มพลัง+พลังชีวิต/8 (เพิ่มอัตราการได้รับเลือดจากการฆ่ามอนเตอร์+เลือด/8 )
6. เพิ่มอัตราการดรอปน้ำยาเวทย์+น้ำยาเวทย์/8 (เพิ่มอัตราการได้รับมานาจากการฆ่ามอนเตอร์+มานา/8 )

1. Excellent Damage Rate + 10% (Increases your chance of striking a stronger hit for more damage)
2. Increase Damage ror Wizard Damage+ 2% (Increases your damage by 2%)
3. Increase Damage + level/20 (Increases your damage with your current level divided by 20 )
3. Increase Damage + level/20 (Increases your damage with your current level divided by 20 )
4. Increase Speed + 7 (Increases your speed with 7 points)
5. Increase life after monster + life/8 (Heals you with your HP/8 points after each kill)
6. Increase mana after monster + mana/8 (Replenishes your mana with your MP/8 points after each kill)
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต