สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Create Chaos Weapons การสร้างอาวุธซาออส  
     
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
      Create Chaos Weapons การสร้างอาวุธซาออส อาวุธซาออส หรือ ไอเท็มประเภทซาออสนั้น เป็นไอเท็มที่่ไม่มีดรอป จะได้จากการผสมรวมไอเท็มที่เครื่องผสมไอเท็ม npc Chaos Goblin ที่เมืองเอลฟ์ Noria เพียงเท่านั้น และไอเท็มอาวุธซาออสนี้ จัดเป็นไอเท็มที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับระบบของมิวเลยทีเดียว เพราะจะต้องนำไปใช้ทำปีก Wings ในขั้นต้นอีกด้วย อีกทั้งไอเท็มอาวุธซาออสนี้ ก็จัดเป็นไอเท็มที่มีพลังอยู่ในระดับปานกลางเลยทีเดียว
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบในการผสมสร้างไอเท็มอาวุธซาออส (Chaos Weapons)
- ไอเท็มที่ใช้เป็นส่วนผสม จะเป็นไอเท็ม ธรรมดาหรือยอดเยี่ยมก็ได้ จะเป็นอาวุธ ชุดเกราะ โลห์ หรือไอเท็มประเภทไหนก็ได้
- ไอเท็มที่นำมาใช้ในการผสมนั้น จะต้องมีระดับ +4op4 เป็นอย่างต่ำขึ้นไป
- สามารถใส่ไอเท็มหลายชิ้นเพื่อเพิ่ม % ความสำเร็จได้ ยิ่งระดับการ + และ op ของไอเท็มสูง % ความสำเร็จย่อมจะสูงไปด้วย
- สามารถใส่ไอเท็มประเภทเพชร Jewel ต่างๆ เพื่อเพิ่ม % ได้โดยไม่จำกัดจำนวน เพชรต่างๆมีค่า % ดังนี้
             | Jewel of Blass + 5% ทุก 1 เม็ด
             | Jewel of Soul + 4% ทุก 1 เม็ด
             | Jewel of Chaos + 3% ทุก 1 เม็ด % ความสำเร็จสูงสุดที่ 100 %

- ใช้เงินในการผสม 1m (1,000,000 Zen)
- ไอเท็มซาออสที่ได้รับจากการผสม จะสุ่มเป็นไอเท็ม 3 อย่างคือ
             1 Chaos Dragon Axe(ขวานซาออส)
             2.Chaos Lightning Staff (คธาซาออส)
             3. Chaos Nature Bow (ธนูซาออส) โดยไอเท็มที่ได้จะ สุ่ม + สุ่ม op ออพ สุ่มโชค สุ่มทักษะ (สกิล)
ลำดับ วิธีการสร้างอาวุธซาออส Create Chaos Items
         To create a chaos item you need to put in the Chaos Machine 1 Jewel of Chaos + Items upgraded to +4 (or more) with option +4 (or more). The more upgraded items you put in the machine, the bigger the chance of success. A successful combination produces a Chaos Dragon Axe, Chaos Nature Bow or Chaos Lightning Staff.

การสร้างอาวุธซาออสนั้น จะมีลำดับ และวิธีการ ในการสร้างดังต่อไปนี้
       1. เดินทางไปหา npc ชื่อ "Chaos Goblin" ที่เมืองเอลฟ์ Noria (197,102) เมื่อกดคุยจะมีเมนูให้เลือก 3 เมนู ให้เลือก "เมนูตรงกลาง ผสมไอเท็ม Chaos" ดังภาพ

       2. เมื่อกดคุยแล้วจะขึ้นหน้าต่างช่องสำหรับใส่ไอเท็ม ให้นำไอเท็ม (ตั้งแต่ +4 op 4 เป็นต้นไป) ที่เตรียมมาใส่ลงไปหลายชิ้นได้ จากนั้นจะต้องใส่ "Jewel of Chaos" อย่างน้อย 1 เม็ด สามารถใส่เพชรอื่นเพื่อเพิ่ม % ได้
       3. เมื่อมีความมั่นใจแล้วก็กดปุ่มผสมไอเท็ม
               - กรณีสำเร็จ จะสุ่มประเภทอาวุธ สุ่มบวก(+0 ~ +4) สุ่มออพ สุ่มสกิล สุ่มโชค
               - กรณีไม่สำเร็จ ระดับไอเท็มที่ใช้ผสมจะลดลง ไอเท็มเพชรที่ใช้จะหายไป
      1.Talk with the Chaos Goblin located in coordinates (197, 102) in Noria
      2.Use the option Chaos Weapon Combination
      3.In the 8 X 4 Chaos storage area, place: One or more Level 4 (minimum), Option 4 (minimum) items •One or more Jewel(s) of Chaos.
      4.For the combination process, a specific amount of Zen is consumed.After confirming success rate, press the Combine button
      5.Upon successful combination, one Chaos Dragon Axe, Chaos Thunder Staff or Chaos Nature Bow is randomly created and the items used during the combination process disappear.
      6.In the event that the combination process fails, all items and Zen used during the process are consumed or the level and options of item(s) may drop randomly.
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต