สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
All Items In Muonline
Wing and Cape ปีกของอาชีพต่างๆ ทั้ง 3 ระดับ และผ้าคลุมดาร์คหลอด Weapons ไอเท็มประเภทอาวุธต่างๆ คธา มหาคธา และเครื่องกำบังโล่ห์
Setitem เซตไอเท็ม ไอเท็มเซตหายากที่ล้ำค่า Excellent Item ไอเท็มยอดเยี่ยม ที่มีพลังป้องกันพิเศษและคุณสมบัติพิเศษ
ไอเท็มประเภทชุดเกราะของนักรบทั้งหมดในทวีปมิว ไอเท็มทั่วไป ยาเลือด มานา ขนนก เพชร ไอเท็มเสริม ไอเท็มเควส
Socketitem ไอเท็มรู  รูปแบบใหม่ระบบไอเท็มธาตุ  
ไอเท็มทั่วไปประเภท Other Items ไอเท็มย่อย


      Other Items เป็นไอเท็มย่อยโดยทั่วไป โดยพื้นฐาน บางชนิดมีขายที่ NPC ร้านค้าโดยทั่วไปเพราะบางอย่างเป็นไอเท็มโดยพื้นฐานของเกมส์นี้ และไอเท็มประเภทส่วมผสม ไอเท็มที่ผสมได้ หรือดรอปจากมอนส์เตอร์แล้วโยนเพื่อสุ่มของรางวัล ไอเท็มที่เก็บสะสมไว้เพื่อใช้ในการรวมเพื่อเป็นวัตถุดิบของไอเท็มอื่นๆ ไอเท็มบางชนิดเป็นพาหนะ เช่น ม้า มังกร เสือ ไอเท็มบางชนิดเป็นตัวเสริมพลัง นางฟ้า ซาตาล ในทวีปมิวมีไอเท็มอีกนับมากมายโดยรายละเอียดสามารถดูได้ดังข้อมูลด้านล่าง
รูป ชื่อไอเท็ม คำอธิบาย รายละเอียด ของไอเท็ม
Apples -แอปเปิ้ล - - ฟื้นพลังชีวิต 20 ดรอปจากมอนเตอร์ตั้งแต่เลเวล 3 - 7
- Restaura la el HP en 20
small Healing Potion
-เลือดขวดเล็ก -
- ฟื้นพลังชีวิต 20% มีขายที่ npc
- Restaura el 20% del HP
Medium Healing Potion
-เลือดขวดกลาง -
- ฟื้นพลังชีวิต 30% มีขายที่ npc
- Restaura el 30% del HP
ฺLargel Healing Potion
-เลือดขวดใหญ ่-
- ฟื้นพลังชีวิต 40% มีขายที่ npc
- Restaura el 40% del HP
Small Mana Potion
-มานาขวดเล็ก -
- ฟื้นค่าพลังเวทย์ 20% มีขายที่ npc
- Restaura el 20% del Mana
Medium Mana Potion
-มานาขวดกลาง -
- ฟื้นค่าพลังเวทย์ 30% มีขายที่ npc
- Restaura el 30% del Mana
Largel Mana Potion
-มานาขวดใหญ ่-
- ฟื้นค่าพลังเวทย์ 40% มีขายที่ npc
- Restaura el 40% del Mana
Antidote
-ยาแก้พิษ -
- ใช้แก้การถูกโจมตีด้วยพลังที่เป็นเวทย์พิษ แก้สถานะติดพิษ
- Quitan los Efectos del Veneno
Ale -เหล้า - -ใช้พิ่มความเร็วในการโจมตี 20 เป็นเวลา 60 วินาที
- Incrementa la Velocidad de Ataque +20 por 60 segundos
Town Portal Scrolls
-สมุดวาป-
-ใช้เพื่อวาปกลับเมือง โดยจะวาปกลับไปยังจุดเซฟของพื้นที่ในโซนของแผนที่เมืองนั้น ๆ ไม่เสียเงินค่า วาป
- Te Transporta hacia el Pueblo mas cercano
Bolts
-ลูกดอกหน้าไม้-
- สำหรับเอลฟ์ ใช้คู่กับอาวุธประเภท หน้าไม้
- Flecha para Crossbow.
Bolts +1 (increase 3% damage, Additional Damage +1)
Bolts +2 (increase 5% damage, Additional Damage +1)
Bolts +3 (increase 7% damage, Additional Damage +1)
Arrows
-ลูกธนู-
- สำหรับเอลฟ์ ใช้คู่กันอวุธประเภทธนู
- Flecha para Bow.

Arrows +1 (increase 3% damage, Additional Damage +1)
Arrows +2 (increase 5% damage, Additional Damage +1)
Arrows +3 (increase 7% damage, Additional Damage +1)
AG Potion,Complex Potion
-ยา ag หรือ ยาม่วง-
- ฟื้นค่าพลังชีวิต และเพิ่มค่า SD พลังเกราะ
- Pocion para crear pociones de SD

----Monter Drop -----
Small ag Potion: Drop Level. 68
Medium ag Potion: Drop Level. 88
Largel ag Potion: Drop Level. 100
SD potion
-ยา SD หรือ ยาเกราะ -
- พื้นค่า พลังเกราะ (หลอดสีเหลือง) ได้จากการผสม

----- ค่าพลังเกราะที่เพิ่มขึ้น -------
Small sd Potion:+ 100000
Medium sd Potion: +500,000
Largel sd Potion: + 1000000
Guardian Angel
- นางฟ้า-
- ลดค่าการโจมตี 20%
- เพิ่มค่าพลังชิวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น +50
มีค่าพลังชีวิต 255 เมื่อ เหลือ 0 จะตาย(หายไป) เลเวลที่ ต้องการ 23

- Reduce en 20% el daño recibido Aumenta +50 de HP
Imp,Satan
- เพิ่มค่าพลังโจมตี และพลังโจมตีเวทย์ 30%
ค่าพลังชีวิต 255 เมื่อ เหลือ 0 จะตาย(หายไป) เลเวลที่ต้องการ 28

-Aumenta el Damage y Wizard Damage en 30%
Spirit of Guardian
-จิตวิญญาณผุ้พิทักษ์-
- ลดค่าการโจมตี 30%
- เพิ่มค่าพลังชิวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น +50
- เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ +10
ค่าพลังชีวิต 255 เมื่อ เหลือ 0 จะตาย(หายไป) เลเวลที่ ต้องการ 23


- Absorbe 30% del Daño Recibido.
- Aumento de +50 de HP.
- Aumento de +10 de Ataque Speed.
- Vida 255.
- Level a usar 23.
Demon
-เดมอน-
- เพิ่มค่าพลังโจมตี และ พลังโจมตีเวทย์ 40%
- เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ +10
ค่าพลังชีวิต 255 เมื่อ เหลือ 0 จะตาย(หายไป) เลเวลที่ต้องการ 28


- Aumento 40% de Dmg & Wizard Dmg.
- Aumento de +10 de Ataque Speed.
- Vida 255.
- Level a usar 28.
Horn of Uniria
-ม้า-
- เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ เมื่อใช้อยู๋จะไม่สามารถไปยัง Atlans ได้
- รวมครบ 10 ตัว ใช้สำหรัยผสม Dinorant
ค่าพลังชีวิต 255 เมื่อ เหลือ 0 จะตาย(หายไป) เลเวลที่ต้องการ 25

Aumenta la velocidad de movimiento
Horn of Dinorant
-มังกร-
- เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
- เพิ่มพลังโจมตี และโจมตีเวทย์ 15%
- ลดค่าการโจมตี 10%
- เมื่อไป แผ่นที่ Trakan และ Icarus สามารถบินได้
- มีสกิล สำหรับอาชีพไนท์ (อาชีพอื่นสามารถใส่ได้ แต่ไม่สามารถใช้สกิล)
- เมื่อผสมสำเร็จสุ่มออบพิเศษ (ได้ไม่ได้แล้วแต่ดวง)
ค่าพลังชีวิต 255 เมื่อ เหลือ 0 จะตาย(หายไป) เลเวลที่ต้องการ 110

Aumento 15% de Dmg & Wizard Dmg.
Absorbe 10% del Daño Recibido.
Vida 255.
Level a usar 110.
Dark Spirit
-น้ำยาผสมนก-
- ใช้เป็นส่้วนผสม เป็น นก สัตว์เลี้ยงของดาร์คหลอด หาดรอปได้จากมอนเตอร์เลเวล 96
Spirit of Dark Horse
- น้ำยาผสมม้า -
- ใช้เป็นส่วนผสม ม้า Horse สัตว์เลี้ยงของดาร์คหลอด ดรอปได้จากมอนเตอร์เลเวล 102
Dark Raven
-นก -
- นกสัตว์เลี้ยง ของ ดาร์คหลอด มีความสามารถช่วยในการโจมตี มีสกิล 4 แบบเป็นของตัวเอง มีระดับเบเวล ตั้งแต่ 1-50 พลังชีวิต 255 เมื่อ ลด สามารถ เพิ่มที่ npc ได้
Dark Horse
- ม้า -
- ม้าสัตว์เลี้ยงพาหนะของ ดาร์คหลอด มีสกิลโจมตีหมู่ รอบทิศ มีระดับเลเวล ตั้งแต่ 1-50 พลังชีวิต 255 เมื่อ พลังชีวิตลด สามารถ เพิ่มพลังชีวิต โดย npc ได้
Crest of Monarch
-ยันต์ตีผ้าคลุม-
-ไว้ สำหรับเป็นตัวผสม ในการทำผ้าคลุม
Blue Feather
-ขนนก C2-
- ใช้เป็นส่วนผสมในการทำปีก ระดับที่คลาส 2
Condor's feathers
-ขนนก C3-
- ใช้เป็นส่วนผสมในการทำปีก ระดับที่คลาส 3
Flame of Condor -คริิสตันขาว- - หินคริสตันขาว ใช้เป็นส่วมผสมในการสร้างไอเท็มปีกคลาส 3 (Drop monter Lv .120 ขึ้นไป เช่น Death Centurion,SchriKer ในคาลิม่าชั้น 6 เป็นต้นไป)
Bless of Guardian - รวมให้ครบ 20ชิ้น ใช้เป็นไอเท็มในการผสมสร้าง Fenrir (เสือ)
Splinter of Armor - รวมให้ครบ 20 ชิ้น ใช้เป็นไอเท็มในการผสมสร้าง Fenrir (เสือ)
Claw of Beast - รวมให้ครบ 10 ชิ้น ใช้เป็นไอเท็มในการผสมสร้าง Fenrir (เสือ)
Piece of Horn - เป็นไอเท็มที่ได้จากการนำ
Bless of Guardian(20) ผสมกับ Splinter of Armor(20) หากสำเร็จจะได้ Piece of Horn(1)
รวมให้ครบ 5 ชิ้น ใช้เป็นไอเท็มในการผสมสร้าง Fenrir (เสือ)
Broken Horn - เป็นไอเท็มที่ได้จากการ นำ
Claw of Beast(10) ผสมกับ Piece of Horn(5) หากสำเร็จจะได้ Broken Horn(1)
เพื่อใช้เป็นไอเท็มในการผสมสร้าง Fenrir (เสือ) ขั้นสุดท้าย
Fenrir
-ราชันย์หมาป่า- -แต่เดิมเรียกเสือ-

- เสือ เป็นไอเท็มสัตว์พาหนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
------- มีทั้งหมด 3 แบบ คือ ------
เสือแดง เป็นเสือโดยพื้นฐานที่ผสมได้ในขั้นแรก
เสื้อฟ้า เป็นเสือที่ถูกนำไปเพิ่มระดับแล้วมีคุณสมบัติทางด้านป้องกัน ลดค่าโจมตี 10 %
เสื้อดำ เป็นเสือที่ถูกนำไปเพิ่มระดับแล้วมีคุณสมบัติทางด้านเพิ่มการโจมตี เพิ่มพลังการโจมตี 10 %

ออพชั่นพื้นฐาน
- มีสกิลที่โจมตีโดยใช้สายฟ้าเป็นหมู่ได้ มีคุณสมบัติลดความคงทนของไอเท็มลงด้วย
- เพิ่มเลือด 200
- เพิ่มมานา 200
- เพิ่ม พลังโจมตีเวทย์ +16 %
- เพิ่มความเสียหาย +33 (...อันนี้ยังไม่แน่ใจ...)

Potion of soul - ทำให้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น +20% สำหรับโจมตีประตูหิน ระยะเวลา 60 วินาที

Incrementa en un 20% el daño Duracion 60 Segundos.
Potion of Bless - เพิ่มการฟื้น ag +8
- เพิ่มพลังค่าการโจมตี 50% สายฟ้า และ น้ำแข็ง
- เพิ่มความเร็ว +20
ระยะเวลาการใช้งาน 30 วินาที

Incrementa +8 la recuperacion AG.
Incrementa 50% la resistencia hacia el Ice.
Incrementa +20 la velocidad de ataque
Duracion 30 segundos
Seal of Ascension - Incrementa la Experiencia Adquirida en 150%
Seal of Wealth - Incrementa la Experiencia Adquirida en 150%
- Incrementa el Drop Rate en 200%
Seal of Sustenance - Evita la Experiencia Adquirida
Green Chaos Box - Dropea Items (Comprado mendiante PC Cafe Shop)
Red Chaos Box - Dropea Items (Comprado mendiante PC Cafe Shop)
Purple Chaos Box - Dropea Items (Comprado mendiante PC Cafe Shop)
GM Box - Dropea Items (Entregado por GM)
Seed (Fire)
- เมล็ดธาตุไฟ -
ใช้สำหรับผสมลงใน Sphere (Mono) เพื่อให้ได้มาซึ่ง Seed Sphere ของธาตุต่างๆ สำหรับนำไปใส่ในอาวุธ หรือ ชุดที่มีรูธาตุ เพิ่มรับคุณสมบัติตามธาตุนั้นๆ โดยธาตุไฟชนิดนี้มีคุณสมบัติดังนี้

- การโจมตี / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ หารเลเวล/ 20
- เพิ่มความเร็วในการโจมตี 7
- โจมตีสูงสุด / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ 20
- โจมตีขั้นต่ำ / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ 30
- การโจมตี / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ 20
- ลดการใช้ AG ลง 40%

- Attack/Wizardry damage increase (pro rata level/ 20)
- Attack speed increase 7
- Maximum attack/Wizardry damage increase 20
- Minimum attack/Wizardry damage increase 30
- Attack/Wizardry damage increase 20
- AG consumption reduction 40%
Seed (Water)
- เมล็ดธาตุน้ำ -
ใช้สำหรับผสมลงใน Sphere (Mono) เพื่อให้ได้มาซึ่ง Seed Sphere ของธาตุต่างๆ สำหรับนำไปใส่ในอาวุธ หรือ ชุดที่มีรูธาตุ เพิ่มรับคุณสมบัติตามธาตุนั้นๆ โดยธาตุน้ำชนิดนี้มีคุณสมบัติคือ

- เพิ่มอัตราค่าป้องกันตัว 30
- เพิ่มอัตราการหลบหลีก 10%
- เพิ่มอัตราการป้องกันด้วยโล่ 7%
- ลดค่าความเสียหายลง 4%
- สะท้อนความเสียหาย 5%


- Defense success rate increase 30
- Defense increase 10%
- Shield defense increase 7%
- Damage reduction 4%
- Damage reflection 5%
Seed (Wind)
- เมล็ดธาตุลม -
ใช้สำหรับผสมลงใน Sphere (Mono) เพื่อให้ได้มาซึ่ง Seed Sphere ของธาตุต่างๆ สำหรับนำไปใส่ในอาวุธ หรือ ชุดที่มีรูธาตุ เพิ่มรับคุณสมบัติตามธาตุนั้นๆ โดยธาตุลมชนิดนี้มีคุณสมบัติคือ

- เพิ่มการฟื้นคืนพลังชีวิตอัตโนมัติ 8
- เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +4%
- เพิ่ม Mana สูงสุด +4%
- เพิ่มการฟื้นคืน Mana อัตโนมัติ 8
- พิ่มค่า AG สูงสุด 25
- เพิ่มการฟื้นคืนค่า AG 3

- Life autorecovery increase 8
- Maximum Life increase +4%
- Maximum Mana increase +4%
- Automatic Mana recovery increase 8
- Maximum AG increase 25
- AG value increase 3
Seed (Lightning)
- เมล็ดธาตุสายฟ้า -
ใช้สำหรับผสมลงใน Sphere (Mono) เพื่อให้ได้มาซึ่ง Seed Sphere ของธาตุต่างๆ สำหรับนำไปใส่ในอาวุธ หรือ ชุดที่มีรูธาตุ เพิ่มรับคุณสมบัติตามธาตุนั้นๆ โดยธาตุสายฟ้าชนิดนี้มีคุณสมบัติคือ

- เพิ่มค่าความเสียหายคริติคอลจากยอดเยี่ยม 15
- เพิ่มอัตราติดคริติคอลจากยอดเยี่ยม 10%
- เพิ่มความเสียหายด้วย Critical 30
- เพิ่มความสำเร็จด้วย Critical 8%


- Excellent damage increase 15
- Excellent damage rate increase 10%
- Critical damage increase 30
- Critical damage success rate increase 8%
Seed (Ice)
- เมล็ดธาตุน้ำแข็ง -
ใช้สำหรับผสมลงใน Sphere (Mono) เพื่อให้ได้มาซึ่ง Seed Sphere ของธาตุต่างๆ สำหรับนำไปใส่ในอาวุธ หรือ ชุดที่มีรูธาตุ เพิ่มรับคุณสมบัติตามธาตุนั้นๆ โดยธาตุน้ำแข็งชนิดนี้มีคุณสมบัติคือ

- เพิ่มการ Auto HP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ 12%
- เพิ่มการ Auto Mana เมื่อกำจัดมอนเตอร์ 12%
- เพิ่มทักษะการโจมตี 37
- เพิ่มอัตราการโจมตีสำเร็จอย่างแม่นยำ 25
- ความคงทนไอเทมเพิ่ม 30

- Auto HP increase after monster death 12%
- Auto Mana increase after monster death 12%
- Skill damage increase 37
- Attack success rate increase 25
- Item durability increase 30
Seed (Earth)
- เมล็ดธาตุดิน -
ใช้สำหรับผสมลงใน Sphere (Mono) เพื่อให้ได้มาซึ่ง Seed Sphere ของธาตุต่างๆ สำหรับนำไปใส่ในอาวุธ หรือ ชุดที่มีรูธาตุ เพิ่มรับคุณสมบัติตามธาตุนั้นๆ โดยธาตุดินชนิดนี้มีคุณสมบัติคือ

- เพิ่มอัตราความแข็งแกร่ง 30

- Stamina increase 30
Sphere (Mono)
- สเฟียร์ว่าง -
- สำหรับไว้ผสมเพื่อใส่เมล็ดพันธ์ธาตุลงไป ก่อนนำไปใส่อาวุธหรือชุด มีทั้งหมด 5 ระดับ ดรอปได้จากมอนส์เตอร์ทั่วไปที่ระดับต่างกัน
Seed Sphere - เป็นเมล็ดธาตุที่ได้ถูกนำไปใส่ไว้ใน Sphere เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำไปใส่ในไอเท็มได้
Talisman of Chaos
- ยันต์กันแตก -
- ใช้สำหรับป้องกันการตีบวกแตก ไอเท็มโดย Chaos Gobin เมื่อตีบวกไอเท็มตั้งแต่ระดับ +10 ไปจนถึง +15 หากผสมไม่สำเร็จไอเท็มจะไม่หายไปแต่จะเหลือ +0 แทน
Old Jewelry Case Se Obtiene mediante el Ranking Mensual del Sistema Gens puedes obtener:
- กล่องสมบัติ เมื่อเปิดจะสุ่มไอเท็มดังนี้คือ
Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Gemstone o 60.000 Zen.
Steel Jewelry Case Se Obtiene mediante el Ranking Mensual del Sistema Gens puedes obtener:
- กล่องสมบัติ เมื่อเปิดจะสุ่มไอเท็มดังนี้คือ
Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Gemstone o 60.000 Zen.
Shining Jewelry Case Se Obtiene mediante el Ranking Mensual del Sistema Gens puedes obtener:
- กล่องสมบัติ เมื่อเปิดจะสุ่มไอเท็มดังนี้คือ
Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Gemstone o 90.000 Zen
Elegant Jewelry Case Se Obtiene mediante el Ranking Mensual del Sistema Gens puedes obtener:
- กล่องสมบัติ เมื่อเปิดจะสุ่มไอเท็มดังนี้คือ
Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Gemstone o 90.000 Zen
Oak Charm Sustitución de los elementos en el inventario.Aumenta el HP +50
Maple Charm Sustitución de los elementos en el inventario. Aumenta el Item Drop en un 20%
Hawk Figurine Sustitución de los elementos en el inventario. Aumenta El daño crítico + 10%
Goat Figurine Sustitución de los elementos en el inventario. Aumenta El Daño Excellent + 10%
Pet Panda - เป็นสัตว์เลี้ยงหมีแพนด้า ที่ใช้ใส่ในแบบช่องเดียวกับ นางฟ้า ซาตาล และยูนิคอนอื่นๆ
- สามารถเก็บเงินที่่ดรอปจากมอนเตอร์โดยอัตโนมัติ
- ...

-Aumenta en un +50% la Experiencia Adquirida
-Incrementa el Damage y el HP +50
-Recoge Zen Automaticamente
-2 veces mayor duración que los Pet Imp y Angel
กำลังรวบรวมเรียบเรียง เพิ่มเติม ข้อมูลนะครับ ผิดพลาดประการใดขออภัย
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต