สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Party System ระบบการรวมกลุ่มเก็บเลเวล (การปาตี้)  
     
System Trade item,jewel,money etc Equipment repair Armours,Weapons Party System
System Add Friend ,Chat , Email Personal Store System(ระบบร้านค้า) Gens System PVP & Quests (ชนเผ่า)
Guild System (ระบบกิลด์) Chaos Card Master (npc) System

Jewels Mix System (npc) รวมเพชร

Duel PVP System(ท้าประลอง) Master Skill Tree System Moss the Gambler System (npc)
Socket Items System (ไอเท็มธาตุ) Harmony Option System(Yellow.) Items 380 Option System(Pink.)
      Party System ระบบการรวมกลุ่มเก็บเลเวล (การปาตี้) ระบบปาตี้ เป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากภายในทวีปมิว เพราะเมื่อตัวละครมีระดับที่สูงขึ้นไป ก็จะต้องไปหาเก็บเลเวลกับมอนส์เตอร์ในระดับสูง การที่ผู้เล่นจะไปกำจัดมอนส์เตอร์เหล่านั้นด้วยตัวคนเดียว จึงมีความยากลำบากมาก เพราะมอนส์เตอร์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จึงต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันฆ่ามอนส์เตอร์ เก็บค่าประสบการณ์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อดีของระบบปาตี้

   - สามารถฆ่ามอนส์เตอร์ได้ไวและมากกว่าการฆ่าเพียงคนเดียว
   - ค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนส์เตอร์ จะมีการแชร์ และคูณตามจำนวนคนที่ร่วม
   - มีความปลอดภัยกว่าการเก็บเลเวลคนเดียว เพราะในปาตี้ผู้เล่นบางอาชีพสามารถปั๊บสกิลสนับสนุนได้
   - ทำให้สามารถหาไอเท็มได้ง่ายขึ้นเนื่องจากช่วยกันฆ่ามอนส์เตอร์
   - ได้พบปะ ผู้เล่นคนอื่น เกิดสังคมได้เพื่อน ได้แฟน ได้กิ๊ก
วิธีการสร้างปาตี้ เงื่อนไข และข้อควรรู้
     การสร้างปาตี้นั้น สามารถทำได้โดยการเปิดเมนูคำสั่ง (D) แล้วเลือกคำสั่งปาตี้ หรือ วิธีการพิมพ์ /party ก็ได้ การจัดตั้งปาตี้นั้นจะมีเงื่อนไข และสิ่งที่ควรรู้ ในการจัดตั้งกลุ่มดังนี้คือ

- สามารถใช้คำสั่งจัดตั้งปาตี้ (เป็นหัวตี้)ได้เมื่อตัวละครมีเลเวลตั้งแต่ 6 ขึ้นไปก่อนเท่านั้น
- จำนวนสูงสุดของสมาชิกที่สามารถมีในปาตี้ได้สูงสุด 5 คน
- การจะตี้กันได้ตัวละครใน จะต้องมีเลเวลห่างกันไม่เกิน 130 ไม่เช่นจะไม่สามารถทำการสร้างปาตี้ได้
- ใครก็สามารถเป็นหัวหน้าปาตี้ได้ เพียงแต่ต้อง เป็นผู้เริ่มต้นชวนก่อนคนแรกเท่านั้น "หัวตี้" (จากภาพด้านบนลักษณ์รูปธง)
- หัวหน้าปาตี้สามารถที่จะคัดเลือกผู้เล่นหรือบุคคลออกจากตี้ได้ด้วยกดเมนูปาตี้ (P)
- สามารถดูสถานะของผู้เล่นสมาชิกในปาตี้ได้ด้วยการกดปุ่ม (P) ก็จะทราบชื่อ ที่อยู่ พิกัด ค่าพลังเลือด (HP) ได้
- ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกในปาตี้สามารถออกจากตี้ได้ด้วยการใช้เมนู (P) แล้วกดที่ x เพื่อออกจากตี้ได้
- กรณีหัวหน้าปาตี้ (ผู้เริ่มตั้งตี้) ออกจากตี้ หรือ หลุดออกจากเกมส์ ระบบสมาชิกในตี้จะหลุดทั้งหมด
- เมื่ออยู่ภายในปาตี้สามารถที่จะใช้ระบบพูดคุยเฉพาะกลุ่มปาตี้ได้ด้วยเมนู การสื่อสาร หรือ พิมพ์ ~ นำหน้าคำพูด
- ผู้เล่น 1 คน สามารถเข้าร่วมปาตี้ได้เพียง ปาตี้เดียวเท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมตี้อื่นต้องออกจากตี้เก่าก่อน
 
Weight at a party experience วิธีการคิดค่าประสบการณ์ภายในปาตี้
        ในการตั้งปาตี้นั้นจะมีการได้รับ % ของค่าประสบการณ์โดยเฉลี่ย และการคำนวนค่าประสบการณ์กันดังนี้
จำนวนผู้เล่นในปาตี้
Hero in Party
% ค่าประสบการณ์ปาตี้แบบปกติ
Normol Experience
% ค่าประสบการณ์ปาตี้แบบพิเศษ
Special Experience
1 100 % -
2 120 % -
3 140 % 230 %
4 160 % 270 %
5 180 % 300 %
จากตารางอธิบายได้ดังนี้
            1. Normol Experience คือ เมื่อมีผู้เล่น 1 คน (ไม่ได้ตี้ใครเลย) อัตราการได้รับค่าประสบการณ์จากมอนส์เตอร์จะเป็นที่ 100% ของค่า Exp ที่จะได้รับเมื่อมีปาตี้คือตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอัตราการได้รับค่าประสบการณ์จะเป็น 120% และสูงสุด 5 คนคือที่ 180%

            2.Special Experience
คือการได้รับค่าประสบการณ์ในปาตี้แบบพิเศษ คือสมาชิกภายในปาตี้ จะต้องมีอาชีพตามที่กำหนดในรูปแบบเซต อย่างใดอย่างหนึ่งคือ เซตแรก (Dark Knight+Dark Wizard +Fairy Elf) หรือ เซตแบบที่สอง (Magic Gladiator + Dark Lord + Summoner) ถถ้าในปาตี้ใดมีสมาชิกครบ 3 อาชีพแบบเซตใด เซตหนึ่งก็จะได้รับค่าประสบการณ์พิเศษแบบ Special Experience เมื่อครบ 3 อาชีพ มีสมาชิก 3 คนจะได้ค่า exp ปาตี้เป็น 230% และถ้าปาตี้มีสมาชิกครบ 5 คนก็จะได้ค่า exp ปาตี้เป็น 300%
*** หมายเหตุการจัดสรรค์ และแบ่งประสบการณ์ระบบจะแบ่งโดยการเฉลี่ยตามระดับเลเวลของผู้เล่นทั้งปาตี้ ***
System Trade item,jewel,money etc Equipment repair Armours,Weapons Party System
System Add Friend ,Chat , Email Personal Store System(ระบบร้านค้า) Gens System PVP & Quests (ชนเผ่า)
Guild System (ระบบกิลด์) Chaos Card Master (npc) System

Jewels Mix System (npc) รวมเพชร

Duel PVP System(ท้าประลอง) Master Skill Tree System Moss the Gambler System (npc)
Socket Items System (ไอเท็มธาตุ) Harmony Option System(Yellow.) Items 380 Option System(Pink.)
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต