สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
All Items In Muonline
Wing and Cape ปีกของอาชีพต่างๆ ทั้ง 3 ระดับ และผ้าคลุมดาร์คหลอด Weapons ไอเท็มประเภทอาวุธต่างๆ คธา มหาคธา และเครื่องกำบังโล่ห์
Setitem เซตไอเท็ม ไอเท็มเซตหายากที่ล้ำค่า Excellent Item ไอเท็มยอดเยี่ยม ที่มีพลังป้องกันพิเศษและคุณสมบัติพิเศษ
ไอเท็มประเภทชุดเกราะของนักรบทั้งหมดในทวีปมิว ไอเท็มทั่วไป ยาเลือด มานา ขนนก เพชร ไอเท็มเสริม ไอเท็มเควส
Socketitem ไอเท็มรู  รูปแบบใหม่ระบบไอเท็มธาตุ  
ไอเท็มทั่วไปประเภท Jewels เพชร


      Jewels เพชรต่าง และ ไอเท็มเพิ่มระดับของไอเท็มได้ด้วยการนำไปตี + เพิ่มระดับ เพิ่มค่าพลังป้องกัน และ พลังโจมตี เพิ่มออบชันก์ ซึ่งในการบวกเพิ่มระดับแต่ละระดับนั้นจะใช้เพชรที่แตกต่างกัน หรือในบางครั้งก็ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อสร้างไอเท็มประเภทอื่นๆ โดยเพชรแต่ละแบบสามารถหาดรอปได้ในที่ที่แตกต่างกัน บางประเภทจะจำกัดเฉพาะบางแผนที่หรือเฉพาะมอนส์เตอร์บางตัวเท่านั้น ในทวีปมิว มีเพชรและอนุพันธ์ของเพชร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ต่างๆ ดังข้อมูลด้านล่างนี้
รูป ชื่อไอเท็ม,ชื่อเรียก,หาได้้จาก คำอธิบาย รายละเอียด การนำไปใช้งาน
Jewels of Bless
เพชรแห่งพร,เพชรพร,เพชรม่วง
ดรอปมอนเตอร์ตั้งแต่ Yeti เป็นต้นไป
ใช้เพิ่มระดับไอเท็มตั้งแต่ +1 ถึง +6 โอกาศสำเร็จ 100%
* ใช้เป็นส่วนผสมไอเท็ม รูปแบบอื่นได้
Jewels of Soul
เพชรแห่งจิต ,เพชรจิต,เพชรพู
ดรอปตั้งแต่ Etile Yeti เป็นต้นไป
ใช้เพิ่มระดับไอเท็มตั้งแต่ +7 ถึง +9 โอกาศสำเร็จ 50%
* สามารถนำมาเพิ่มระดับ +1 ถึง +6 ก็ได้แต่โอกาศ 50% ดังนั้นจึงไม่นิยมนำมาใช้กัน
* ในกรณีที่ไอเท็มชิ้นนั้น + โชค จะเพิ่ม % ขึ้นอีก 25%
* ใช้เป็นส่วนผสมไอเท็มรูปแบบอื่นได้
Jewels of Chaos
เพชรซาออส ,เพชรเหลือง
ดรอปตั้งแต่ Giant บอส lorencia เป็นต้นไป
เป็นตัวเชื่อม ของสำคัญในการผสมรวมไอเท็ม โดยผสมที่ Chaos Goblin ที่อยู่เมือง Noria
Jewels of Life
เพชรออพ
ดรอปมอนเตอร์ตั้งแต่ Hydra
(บอส Atlans) เป็นต้นไป
ใช้ เพิ่มระดับ ออบของไอเท็ม % สำเร็จ 50% โดยจะเพิ่มดังนี้
* ระดับออบ ไอเท็มชุดเกาะและอาวุธและปีก เพิ่มครั้งละ 4 ระดับตั้งแต่ op4ถึง op 28
* ระดับออบ ไอเท็มโล่ห์ เพิ่มครั้ง 5 ระดับ op 5 ถึง op35
* ใช้เป็นส่วมผสมไอเท็มรูปแบบอื่นได้
Jewels of Creation
เพชรคลีเอ็ด,เพชร 2 สี
ดรอปมอนเตอร์เลเวล 78 ขึ้นไป
ใช้ในการผสมน้ำผลไม้ Fruits เพื่อเพิ่มพลังค่าสเตตัสได้
* ใช้เป็นส่วนผสมไอเท็มรูปแบบอื่นได้
Gemstone
เกมสโตน หรือ หินแร่สกัด
ดรอปจากมอสเตอร์ใน kantaru
ใช้เป็นวัตถุดิบในการนำไปสกัด เป็น Jewel of Harmony โดย npc Elpis ที่อยู่ชั้นในสุดของ kantaru
Jewels of Guardian
เพชรกาเดี้ยน,เพชรผู้พิทักษ์
ดรอปมอนเตอร์ ในกิลดันเจี้ยน ถ้ำใต้ดินของปราสาทกิล
เพชรล้ำค่าแห่งประสาทกิล ใช้นำไปผสมไอเท็มหายาก และไอเท็มเสริม
Jewel of Harmony
เพชรฮาโมนี่
ได้จากการสกัด Gemstone
เพชรฮาโมนี่ ที่ได้รับการสกัด Gemstone ใช้ เพิ่มออบชันก์พิเศษ (ออบสีม่วง และออบเหลือง ) ได้โดยจะสุ่มออบชันก์ หรือตามไอเท็มต้นที่นำไปตี
Lower Refining Stone
ไม้เล็ก,หินเล็ก
ได้จากการสกัดไอเท็ม
ใช้ในการตีเพิ่มระดับของออบชันก์ที่ได้รับจากการตีด้วยเพชรฮาโมนี่
โอกาศสกัดสำเร็จอยู่ที่ 20% สำเร็จน้อย
และอัตราความสำเร็จเมื่อนำไปอับเกรดไอเท็มอยู่ที่ 25%
Higher Refining Stone
ไม้ใหญ่,หินใหญ่
ได้จากการสกัดไอเท็ม
ใช้ในการตีเพิ่มระดับของออบชันก์ที่ได้รับจากการตีด้วยเพชรฮาโมนี่
โอกาศสกัดสำเร็จอยู่ที่ 50% โอกาสสำเร็จมากกว่า Lower Refining Stone
และอัตราความสำเร็จเมื่อนำไปอับเกรดไอเท็มอยู่ที่ 75 %
Fruits น้ำผลไม้ แกร่ง
ได้จากการผสม Jewels of Creation
Fruits เป็นไอเท็มที่ส้รางมาจากการใช้เพชร Jewels of Creation ในการผสม มีคุณสมบัติในการเพิ่มค่า ความแข็งแกร่ง 1~3 โดยจะเพิ่มแบบสุ่ม วิธีการใช้ ใช้โดยการคลิกขวาเหมือนไอเท็มยาเลือด
Fruits น้ำผลไม้ ความเร็ว
ได้จากการผสม Jewels of Creation
Fruits เป็นไอเท็มที่ส้รางมาจากการใช้เพชร Jewels of Creation ในการผสม มีคุณสมบัติในการเพิ่มค่า ความเร็ว 1~3 โดยจะเพิ่มแบบสุ่ม วิธีการใช้ ใช้โดยการคลิกขวาเหมือนไอเท็มยาเลือด
Fruits น้ำผลไม้เลือด
ได้จากการผสม Jewels of Creation
Fruits เป็นไอเท็มที่ส้รางมาจากการใช้เพชร Jewels of Creation ในการผสม มีคุณสมบัติในการเพิ่มค่า ความร่างกาย เลือด 1~3 โดยจะเพิ่มแบบสุ่ม วิธีการใช้ ใช้โดยการคลิกขวาเหมือนไอเท็มยาเลือด
Fruits น้ำผลไม้ พลังเวทย์
ได้จากการผสม Jewels of Creation
Fruits เป็นไอเท็มที่ส้รางมาจากการใช้เพชร Jewels of Creation ในการผสม มีคุณสมบัติในการเพิ่มค่า ความพลังเวทย์ 1~3 โดยจะเพิ่มแบบสุ่ม วิธีการใช้ ใช้โดยการคลิกขวาเหมือนไอเท็มยาเลือด
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต