สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
All Items In Muonline
Wing and Cape ปีกของอาชีพต่างๆ ทั้ง 3 ระดับ และผ้าคลุมดาร์คหลอด Weapons ไอเท็มประเภทอาวุธต่างๆ คธา มหาคธา และเครื่องกำบังโล่ห์
Setitem เซตไอเท็ม ไอเท็มเซตหายากที่ล้ำค่า Excellent Item ไอเท็มยอดเยี่ยม ที่มีพลังป้องกันพิเศษและคุณสมบัติพิเศษ
ไอเท็มประเภทชุดเกราะของนักรบทั้งหมดในทวีปมิว ไอเท็มทั่วไป ยาเลือด มานา ขนนก เพชร ไอเท็มเสริม ไอเท็มเควส
Socketitem ไอเท็มรู  รูปแบบใหม่ระบบไอเท็มธาตุ  
ไอเท็มทั่วไปประเภท Quests Event Items


      Item Quest Event ไอเท็มเควสต์ เป็นไอเท็มที่หากจะดรอป หรือการจะนำไปใช้ ้จะต้องมีเงื่อนไขและวิธีการใช้ที่ถูกต้องสำหรับการนำไปใช้งาน บางประเภทจะเป็นไอเท็มไว้สำหรับเป็นส่วน ผสมของเพื่อให้เป็นไอเท็มอื่นเพื่อนำไปใช้งาน ในการทำเควสต์ต่างๆ บางประเภทเป็นไอเท็มสำหรับหาและส่งให้ npc ตามภารกิจของ เควสต์หลักนั้นๆ โดยจะมีไอเท็มดังต่อไปนี้
รูป ชื่อไอเท็ม คำอธิบาย รายละเอียด ของไอเท็ม
Scroll of the Emperer
- บันทึกจักรพรรดิ์ -
- ใช้ในการทำเควสต์เปลี่ยนอาชีพคลาส 2
Tear of Elf
- น้ำตาเอลฟ์ -
- ใช้ในการทำเควสต์เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 สำหรับเอลฟ์
Soul of Wizard
- ดวงจิตพ่อมด -
- ใช้ในการทำเควสต์เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 สำหรับ วิซาร์ด
ฺBroken Sword
- ดาบหัก -
- ใช้ในการทำเควสต์เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 สำหรับ ดาร์คไนท์
Eyes of the Abyss
-ดวงตาปีศาจ-
- ใช้ในการทำเควสต์เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 สำหรับ ซัมมอนเนอร์
Ring of Honor - ใช้ ในการทำเควสต์เมื่อเลเวล 220 สำหรับเพิ่มพอย์อับครั้งละ 6
Dark Stone - ใช้สำหรับทำเควสต์ เลเวล 220 ของ ไนท์ (เควสต์สกิลคอมโบ)
Feather of Phoenix of Darkness -ใช้สำหรับทำเควสต์ เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 ของทุกอาชีพ
Horn of Hell Maine -ใช้สำหรับทำเควสต์ เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 ของทุกอาชีพ
Flame of Death Beam Knight -ใช้สำหรับทำเควสต์ เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 ของทุกอาชีพ
Devil's Eye
-ตา-
-เป็นส่วนผสมในการทำ Invitation บัตรที่ใช้ในการเข้าไปยัง Devil Square
-----Monter Drop ----
Devil's Eye (+1) ดรอปมอนเตอร์ Level 3
Devil's Eye (+2) ดรอปมอนเตอร์Level 36
Devil's Eye (+3) ดรอปมอนเตอร์Level 47
Devil's Eye (+4) ดรอปมอนเตอร์Level 60
Devil's Eye (+5) ดรอปมอนเตอร์Level 70
Devil's Eye (+6) ดรอปมอนเตอร์Level 86
Devil's Eye (+7) ดรอปมอนเตอร์Level 90
Devil's Key
-กุญแจ-
-เป็นส่วนผสมในการทำ Devil Ticket บัตรที่ใช้ในการเข้าไปยัง Devil Square
-----Monter Drop ----
Devil's Key (+1) ดรอปมอนเตอร์ Level 3
Devil's Key (+2) ดรอปมอนเตอร์Level 36
Devil's Key (+3) ดรอปมอนเตอร์Level 47
Devil's Key (+4) ดรอปมอนเตอร์Level 60
Devil's Key (+5) ดรอปมอนเตอร์Level 70
Devil's Key (+6) ดรอปมอนเตอร์Level 86
Devil's Key (+7) ดรอปมอนเตอร์Level 90
Devil Ticket
-บัตรเดวิล-
- บัตรสำหรับใช้เป็นผ่านในการเข้าไปยัง Devil Square โดยผสมจาก
Devil's Key +Devil's Eye ตามระดับต่างๆ ดังนี้
1 Devil's key(+1)+Devil's eye(+1)+Jewel of Chaos 100,000 75%
2 Devil's key(+2)+Devil's eye+2)+Jewel of Chaos 200,000 70%
3 Devil's key(+3)+Devil's eye(+3)+Jewel of Chaos 400,000 65%
4 Devil's key(+4)+Devil's eye(+4)+Jewel of Chaos 700,000 60%
5 Devil's key(+5)+Devil's eye(+5)+Jewel of Chaos 1,100,000 55%
6 Devil's key(+6)+Devil's eye(+6)+Jewel of Chaos 1,600,000 50%
7 Devil's key(+7)+Devil's eye(+7)+Jewel of Chaos 2,000,000 45%
Sign of Kundun - ไอเท็มสำหรับเก็บรวมไว้ให้ครบ 5 ชิ้น เมื่อเก็บครบตามระดับ
จะได้บัตร Lost Map สำหรับเปิดประตูทางเข้าไปยัง map Kalima ทั้ง 7 ชั้น
-------Monter Drop -------
+1 Sign of Kundun Drop Level. 25
+2 Sign of Kundun Drop Level. 47
+3 Sign of Kundun Drop Level. 66
+4 Sign of Kundun Drop Level. 78
+5 Sign of Kundun Drop Level. 84
+6 Sign of Kundun Drop Level. 92
+7 Sign of Kundun Drop Level. -
Lost Map
-บัตรเปิดประตู kalima -
- บัตรในการเปิดทางเข้าสู้เมือง คาลิม่า ใช้โดยเลเวลต้องถึง และทำการโยนในเขตนอกเมือง
Armor of Guardian
-ชุดคลุม -
- ชุดคลุมสำหรับเข้าไปยัง Chaos Castle ลานประลอง ทั้ง 7 ชั้น มีขายใน npc รายละเอียดเควสต์ดูได้ที่เควสต์ต่างๆภายในมิว
Scroll of Archangel
-สมุด -
- สมุดใช้สำหรับผสม Invisibility Cloak มีทั้งหมด 8 ระดับ
-------Monter Drop -------
+1 Scroll of Archangel Drop Level. 2
+2 Scroll of Archangel Drop Level. 32
+3 Scroll of Archangel Drop Level. 45
+4 Scroll of Archangel Drop Level. 57
+5 Scroll of Archangel Drop Level. 68
+6 Scroll of Archangel Drop Level. 76
+7 Scroll of Archangel Drop Level. 84
+8 Scroll of Archangel Drop Level. 90
Blood Bone
-เขี้ยว-
- เขี้ยวใช้สำหรับผสม Invisibility Cloak มีทั้งหมด 8 ระดับ
-------Monter Drop -------
+1 Blood Bone Drop Level. 2
+2 Blood Bone Drop Level. 32
+3 Blood Bone Drop Level. 45
+4 Blood Bone Drop Level. 57
+5 Blood Bone Drop Level. 68
+6 Blood Bone Drop Level. 76
+7 Blood Bone Drop Level. 84
+8 Blood Bone Drop Level. 90
Invisibility Cloak
-เสื้อคลุม-
-เสื้อคลุม ใช้เป็นบัตรในการเข้าไปทำยัง ฺBlood Castle (ปราสาทเลือด)
ได้จากการผสมของ Blood Bone+Scroll of Archangel ตามระดับต่างมี % ความสำเร็จที่ 80% ทุกระดับ ส่วนผสมมีดังนี้
1 [Blood Bone +1] + [Scroll of Archangel +1] + Chaos +50,000 Zen
2 [Blood Bone +2] + [Scroll of Archangel +2] + Chaos +80,000 Zen
3 [Blood Bone +3] + [Scroll of Archangel +3] + Chaos +150,000 Zen
4 [Blood Bone +4] + [Scroll of Archangel +4] + Chaos +250,000 Zen
5 [Blood Bone +5] + [Scroll of Archangel +5] + Chaos +400,000 Zen
6 [Blood Bone +6] + [Scroll of Archangel +6] + Chaos +600,000 Zen
7 [Blood Bone +7] + [Scroll of Archangel +7] + Chaos +850,000 Zen
8 [Blood Bone +8] + [Scroll of Archangel +8] + Chaos +1,050,000
Illusion Sorcerer Covenant
หรือ Illusion Blood
- ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้าง Illusion Ticke สำหรับทำเควสต์ Illusion Temple
----------ข้อมูลการดรอป------

+1 Illusion Sorcerer Covenant Drop Level.70
+2 Illusion Sorcerer Covenant Drop Level.78
+3 Illusion Sorcerer Covenant Drop Level.82
+4 Illusion Sorcerer Covenant Drop Level.88
+5 Illusion Sorcerer Covenant Drop Level.94
+6 Illusion Sorcerer Covenant Drop Level.100
Old of Scroll - ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้าง Illusion Ticke สำหรับทำเควสต์ Illusion Temple
----------ข้อมูลการดรอป------

+1 Old of Scroll Drop Level.66
+2 Old of Scroll Drop Level.72
+3 Old of Scroll Drop Level.78
+4 Old of Scroll Drop Level.84
+5 Old of Scroll Drop Level.90
+6 Old of Scroll Drop Level.96
Scroll of Blood ,
Illusion Ticket
-ได้จากการผสมของ Illusion Blood + Old of Scroll เพื่อใช้เป็นบัตรสำหรับทำเควสต์ Illusion Temple ทั้ง 6 ชึ้น โดยมี % ความสำเร็จอยู่ที่ 70% แต่ละชั้นมีส่วนประกอบดังนี้

1 [Illusion Sorcerer Covenant +1] + [Old of Scroll +1] + Chaos +3,000,000Zen
2 [Illusion Sorcerer Covenant +2] + [Old of Scroll +2] + Chaos +5,000,000 Zen
3 [Illusion Sorcerer Covenant +3] + [Old of Scroll +3] + Chaos +7,000,000 Zen
4 [Illusion Sorcerer Covenant +4] + [Old of Scroll +4] + Chaos +9,000,000 Zen
5 [Illusion Sorcerer Covenant+5] + [Old of Scroll +5] + Chaos +11,000,000 Zen
6 [Illusion Sorcerer Covenant+6] + [Old of Scroll +6] + Chaos +13,000,000 Zen
Sign of Lord - เก็บไว้สำหรับลงทะเบียนตีประสาทกิล-
Dimensional Wizardry - สำหรับเก็บรวบรวมให้ครบ 5 ชิ้นเพื่อเป็น Symbol of Dimension บัตรในการเข้าไปยังเควสต์ Double Goer Event สามารถหาดรอปได้จากมอนเตอร์ตั้งแต่เลเวล 32 เป็นต้นไป

- Item make the Ticket Sing in Event Double Goer drop Mounster Level 32 up.
Symbol of Dimension - เป็นบัตรผ่านเพื่อเข้าไปยังเควสต์ Double Goer Event

- The Ticket for sing in Double Goer Event.
Chaos Cards - สำหรับทำเควสต์กับ Chaos Card Master เพื่อผสมและสุ่มเป็นไอเท็ม
Lost Chapter - หาดรอปได้จากมอนเตอร์ทั่วไปตั้งแต่ระดับ 32 เป็นต้นไป รวบรวมให้ครบ 5 ชิ้น แล้วจะกลายเป็น Sacred Order ของแต่ละแผนที่
Gion Order - สำหรับเข้าไปยังแผนที่ย่อยทั้ง 6 ที่ในการทำเควสต์ Imperial guardian fortress Event
Secrarium Piece - เป็นชิ้นส่วนของหนังสือที่ดรอปจากบอสของแผ่นที่ย่อย ในแต่ละแผนที่ แต่ละวันในเควสต์ โดยจะมีชื่อลพดับระบุเป็นที่แน่นอน Imperial guardian fortress Event รวบรวมสะสมให้ครบ และต้องถูกต้องตามลำดับทั้ง 6 เป็นจำนวน 6 ชิ้นแล้วนำไปผสมที่ Chaoh Gobin เพื่อให้ได้ เป็น Secrarium Book ที่ใช้ในการเข้าไปยังแผนที่สุดท้าย ซึ่งมีบอส Gion อยู่ ในวันสุดท้ายของเควสต์ Imperial guardian fortress Event
Secrarium Book - เป็นหนังสือเข้าไปยังเควสต์ Imperial guardian fortress Event ได้จากการนำ Secrarium Piece จำนวน 6 ชิ้น ตามวันทั้ง 6 ไปผสมที่ Chaos Gobin โดยอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 100%
Ring Moonstone - แหวนไอดี ของ Dr.นักวิทยาศาสตร์ ใช้สวมใส่สำหรับเข้าไปทำเควสต์ kantaru ดรอปได้ที่แผนที่ Kantaru
 
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต