สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest Event in Muonline เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons  อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient) เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
All Items In Muonline
Wing and Cape ปีกของอาชีพต่างๆ ทั้ง 3 ระดับ และผ้าคลุมดาร์คหลอด Weapons ไอเท็มประเภทอาวุธต่างๆ คธา มหาคธา และเครื่องกำบังโล่ห์
Setitem เซตไอเท็ม ไอเท็มเซตหายากที่ล้ำค่า Excellent Item ไอเท็มยอดเยี่ยม ที่มีพลังป้องกันพิเศษและคุณสมบัติพิเศษ
ไอเท็มประเภทชุดเกราะของนักรบทั้งหมดในทวีปมิว ไอเท็มทั่วไป ยาเลือด มานา ขนนก เพชร ไอเท็มเสริม ไอเท็มเควส
Socketitem ไอเท็มรู รูปแบบใหม่ระบบไอเท็มธาตุ  
ไอเท็มชุดเกราะ : Armours Items
          ไอเท็มประเภทชุดเกราะเป็นไอเท็มของชุดประเภทป้องกัน ชุดเกราะ Armours ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการต่อสู้ของเหล่านักรบ กับเหล่ามอนเตอร์ทั้งหลาย เพราะเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังช่อนเร้นต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ครอบครอง โดยแต่ละชุดนั้นจะมีคุณสมบัตรที่แตกต่างกันออกไป ตามสายพลัง และรูปแบบการต่อสู้ ของแต่ละอาฃีพดังนั้นชุดเกราะจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการช่วยในการต่อสู้

   1 - Armours Dark Knight : ชุดเกราะดาร์ไนท์ (นักดาบ)
          ชุดเกราะของอาชีพไนท์ หรือ นักดาบนี้จะถือว่ามีพลังป้องกันมากกว่า ชุดของอาชีพอื่นๆ้ เพราะว่าตัวละครอาชีพนี้เป็นอาชีพนักรบสายดาบ และต่อสู้แบบประชิดตัว ชุดเกราะสำหรับอาชีพนักดาบนี้ จะต้องการค่าความแข็งแกรง STR และ ค่าความเร็ว AGI สูงในระดับพอควรถึงจะสามารถสวมใส่ได้ ระดับความต้องการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับระดับการอับเกรด (ระดับการ +) ของชุดเกราะนั้นๆ ด้วย
Armours Dark Knight ชุดเกราะดาร์คไนท์ทั้งหมด Armours Dark Wizard ชุดเกราะดาร์ควิซาร์ดทั้งหมด Armours Elf ชุดเกราะเอลฟ์ทั้งหมด Armors Magic Gladiater ชุดเกราะเมจิกทั้งหมด Armors Dark Lord ชุดเกราะดาร์คหลอดทั้งหมด Armours Summoner ชุดเกราะซัมมอนเนอร์ (ผู้เรียกอสูร) ทั้งหมด Armours Rage Fighter ชุดเกราะนักหมัด ทั้งหมด

1.1. - Leather Armour : ชุดหนัง -
Leather Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
       - Dark Knight, Magic Gladiator,Dark Lord,Rage Fighter
อธิบาย :
        - เป็นชุดสำหรับผู้เริ่มเล่นเกมส์ใหม่ ๆ มีพลังป้องกันพอควรเหมาะแก่ผู้แรกเริ่มเพราะต้องการค่าความแข็งแกร่งไม่มาก อีกทั้งยังไม่ต้องการค่าความเร็วในการใช้อีกด้วย เมื่อผู้เล่นเริ่มแรกก็อับค่าความแข็งแกร่งให้ถึงเพื่อใส่ได้เลย
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Leather Helm - Leather Helm ( เกราะส่วนหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Leather Armor - Leather Armor (เกราะส่วนเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Leather Gloves - Leather Gloves (เกราะส่วนมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Leather Pants - Leather Pants (เกราะส่วนกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Leather Boots - Leather Boots (เกราะส่วนเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.2. - Bronze Armour : ชุดสัมฤทธิ์ -
Bronze Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
        - Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator
อธิบาย :
        - เป็นชุดที่ยกระดับเลื่อนสูงกว่าชุดหนัง สร้างจากบรอนซ์ ทำให้ชุดนี้มีค่าความเป็นโลหะสูงจึงสามารถต้านทานเสียหายเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง และชุดสัมฤทธิ์นี้ต้องการความเร็วในระดับหนึ่งถึงจะใส่ได้ แต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่มากเท่าไรเป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่เหล่านักรบขั้นต้นนิยมใส่กัน
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Bronze Helm - Bronze Helm ( เกราะส่วนหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Bronze Armor - Bronze Armor (เกราะส่วนเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Bronze Gloves - Bronze Gloves (เกราะส่วนมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Bronze Pants - Bronze Pants (เกราะส่วนกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Bronze Boots - Bronze Boots (เกราะส่วนเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.3. - Scale Armour : ชุดเกล็ด -
Scale Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
       - Dark Knight, Magic Gladiator,Dark Lord,Rage Fighter
อธิบาย :
        - เป็นชุดที่มีพลังในระดับที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันมากกว่า ชุด หนัง และ สัมฤทธิ์ มีพลังป้องกันมากกว่าแต่ก็ต้องการความแข่งแกร่ง มากขึ้น สำหรับชุดเกล็ดนี้ไม่คิดค่าระดับความเร็วที่จะส่วมใส่ เป็นชุดสำหรับสายแข็งแกร่งอย่างแท้จริง
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Scale Helm - Scale Helm ( เกราะส่วนหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Scale Armor - Scale Armor (เกราะส่วนเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Scale Gloves - Scale Gloves (เกราะส่วนมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Scale Pants - Scale Pants (เกราะส่วนกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Scale Boots - Scale Boots (เกราะส่วนเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.4. - Brass Armour : ชุดทองเหลือง -
Brass Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
       - Dark Knight , Magic Gladiator, Rage Fighter
อธิบาย :
        - เป็นชุดสำหรับเหล่านักรบขั้นกลางที่ต้องการพลังการป้องกันที่มากขึ้น ความทนทานที่มากขึ้น เป็นชุดที่ได้รับการสร้างมาอย่างดี โดยใช้ทองเหลืองเป็นส่วนผลมสำคัญ เป็นชุดที่ออกแบบมาใช้สำหรับการเดินทางไปสู้กับเหล่ามังกร
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Brass Helm - Brass Helm ( เกราะส่วนหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Brass Armor - Brass Armor (เกราะส่วนเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Brass Gloves - Brass Gloves (เกราะส่วนมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Brass Pants - Brass Pants (เกราะส่วนกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Brass Boots - Brass Boots (เกราะส่วนเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.5. - Plate Armour : ชุดยาม -
Plate Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
       - Dark Knight , Magic Gladiator, Rage Fighter
อธิบาย :
        - เป็นชุดที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าชุดทองเหลือง เป็นชุดที่ได้ทำการสร้าง
จากแผ่นโลหะที่ดีที่สุด ของผู้คุมกฏทวีปมิว จึงมีพลังที่ สูงเลยทีเดียว จัดว่า
เป็นชุดทีเหล่านักรบต่างถวิลหาเพื่่อให้ได้มาซึ่งครอบครอง มีสีประจำชุดคือสี
"ขาวเงิน อมฟ้า(น้ำเงิน)" อีกทั้งยังเป็นชุดที่ไม่ต้องใช้ค่าความเร็ว เพื่อการส่วมใส่อีกด้วย จึงเหมาะกับเหล่านักรบที่อับสายแข็งแกร่งเป็นหลัก
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Plate Helm - Plate Helm ( เกราะส่วนหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Plate Armor - Plate Armor (เกราะส่วนเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Plate Gloves - Plate Gloves (เกราะส่วนมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Plate Pants - Plate Pants (เกราะส่วนกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Plate Boots - Plate Boots (เกราะส่วนเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.6. - Dragon Armour : ชุดมังกรแดง -
Dragon Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : Dark Knight, Magic Gladiator
อธิบาย :
        - เป็นชุดที่ดีที่สุดสำหรับเหล่านักรบ Dark Knight ทำจากหนังของมังกรแดง มีพลังที่สูงกว่า Plate เป็นที่ต้องการของเหล่าเทพ แต่ผู้ที่จะสวมใส่มันได้นั้นจะต้องอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียว
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Dragon Helm - Dragon Helm ( เกราะส่วนหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Dragon Armor - Dragon Armor (เกราะส่วนเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Dragon Gloves - Dragon Gloves (เกราะส่วนมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Dragon Pants - Dragon Pants (เกราะส่วนกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Dragon Boots - Dragon Boots (เกราะส่วนเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.7. - Ashcrow Armour: ชุดอีกาเทา -
Ashcrow Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
       - Blade Knight (Dark Knight Class 2)
อธิบาย :
        - เป็นเกาะที่สร้างจากกระดูกและปีกของเหล่าอีกาสีเทา ที่ว่ากันว่าคอยจิกกินซากศพของผู้คนในยุคสงคราม เป็นแหล่งรวมพลังความพยาบาท ของเหล่าคนตายเป็นชุดที่มีพลังป้องกันสูง นักรบที่จะสวมใส่จะต้องมีระดับคลาสเป็นระดับที่สองเท่านั้น
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Ashcrow Helm - Ashcrow Helm ( เกราะส่วนหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Ashcrow Armor - Ashcrow Armor (เกราะส่วนเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Ashcrow Gloves - Ashcrow Gloves (เกราะส่วนมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Ashcrow Pants - Ashcrow Pants (เกราะส่วนกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Ashcrow Boots - Ashcrow Boots (เกราะส่วนเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.8. - Black Dragon Armour : ชุดมังกรดำ -
Black Dragon Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
       -  Blade Knight (Dark Knight Class 2)
อธิบาย :
        - เป็นชุดชั้นสูงของเกราะกว่ามังกรแดง ทำจากกระดูกของดำมังกร เป็นเกราะที่มีอำนาจเข้มแข็งบวกกับมีพลังงานของความมืด จึงมีการป้องกันพลังงานที่แข็งแกร่ง เมื่อพลังงานที่ได้รับความมืดที่แข็งแกร่งที่ทองลวดลายบนเกราะจะปรากฏขึ้น เป็นเกาะที่เหล่าเทพที่ฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่ง จนมีระดับคลาส เป็นระดับที่ 2 ไปแล้วเท่านั้นที่จะสามารถสวมใส่ได้
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Black Dragon Helm - Black Dragon Helm ( เกราะส่วนหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Black Dragon Armor - Black Dragon Armor (เกราะส่วนเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Black DragonGloves - Black Dragon Gloves (เกราะส่วนมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Black Dragon Pants - Black Dragon Pants (เกราะกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Black Dragon Boots - Black Dragon Boots (เกราะส่วนเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.9. - Dark Phoenix Armour : ชุดดาร์คฟินิกซ์ (มังกรฟ้า) -
Dark Phoenix Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
        -  Blade Knight (Dark Knight Class 2)
อธิบาย :
        - เป็นชุดชั้นสูงของเกราะกว่ามังกรดำ ทำจากกระดูกของมังกรฟ้า เป็นเกราะที่มีอำนาจเข้มแข็งการป้องกันพลังงานที่แข็งแกร่ง ยิ่งกว่าชุดมังกรดำ มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ที่แฝงด้วยพลัง เป็นไอเท็มล้ำค่าที่เหล่าเทพต่างต้องการครอบครอง แต่เป็นเกาะที่เหล่าเทพที่ฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่ง จนมีระดับคลาส เป็นระดับที่ 2 ไปแล้วเท่านั้นที่จะสามารถสวมใส่ได้ อีกทั้งการที่จะแสวงหาเพื่อให้ได้มานั้นยากยิ่ง เพราะหาได้จากมอนเตอร์ระดับสูงๆ เท่านั้น
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Dark Phoenix Helm - Dark Phoenix Helm ( เกราะหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Dark Phoenix Armor - Dark Phoenix Armor (เกราะเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Dark Phoenix Gloves - Dark Phoenix Gloves (เกราะมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Dark Phoenix Pants - Dark Phoenix Pants (เกราะกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Dark Phoenix Boots - Dark Phoenix Boots (เกราะเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.10. - Great Dragon Armour : ชุดมังกรไฟ -
Great Dragon Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
        -  Blade Knight (Dark Knight Class 2)
อธิบาย :
        - เป็นชุดชั้นสูงของเกราะกว่ามังกร ทำจากกระดูกและผิวเกร็ด ของมังกรเพลิงเป็นเกาะที่มีเปลวเพลิงลุกไหม้ตลอดเวลา เป็นเกราะที่มีอำนาจเข้มแข็งมีพลังแห่งไฟในการป้องกัน เป็นชุดที่มีพลังที่แข็งแกร่ง ยิ่งกว่าชุดมังกรฟ้า มีจิตวิญญาณของมังกรไฟหลอมรวมอยู่จึงเป็นชุดที่ เหล่าเทพชั้นธรรมดาไม่สามารถสวมใส่ได้ เพราะเป็นเกราะที่ได้ถูกสาปแช่งจากเหล่ามังกรเพลิงทั้งหลาย หากเทพที่มีพลังไม่พอเมื่อสวมใส่จะถูกเปลวเพลิงลุกไหม้จนตาย จึงมีแต่ี่เหล่าเทพที่ฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่ง จนมีระดับคลาส เป็นระดับที่ 2 ไปแล้วเท่านั้นที่จะสามารถสวมใส่ได้
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Great Dragon Helm -Great Dragon Helm ( เกราะหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Great Dragon Armor -Great Dragon Armor (เกราะเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Great Dragon Gloves -Great Dragon Gloves (เกราะมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Great Dragon Pants -Great Dragon Pants (เกราะกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Great Dragon Boots -Great Dragon Boots (เกราะเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.11. - Dragon Knight Armour : ชุดนักรบมังกร (ชุด 380 ไนท์) -
Dragon Knight Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
        -  Blade Knight (Dark Knight Class 2), Level 380 Up
อธิบาย :
        - เป็นเกาะที่สร้างจากกระดูกสันหลังของมังกร เป็นชุดขั้นสูงของเหล่า
นักรบมังกรทั้งหลายมีอำนาจในพลังสูง เป็นเกาะที่มีแฉกสีดำลายทองเปลว
เพลิงที่เปร่งประกายตลอดเวลาเป็นชุดที่มีแต่ี่เหล่าเทพที่ฝึกฝนตนเองให้แข็ง
แกร่งทางด้านร่างกายในระดับสูง (เลเวล 380 ขึ้นไป) และจิตวิญญาญ จนมีระดับคลาส เป็นระดับที่ 2 ไปแล้วเท่านั้นที่จะสามารถสวมใส่ได้ สำหรับชุด

     (*พิเศษ*) สามารถเพิ่มออบชั่นก์พิเศษ (ออบม่วง) ด้วยเพชรฮาโมนี่ jewel of Harmony ทำให้ได้ค่าพลังการป้องกันและพลังที่สูงที่สุดได้ ดูรายละเอียดได้ที่ > การเพิ่มออพม่วง ไอเท็ม 380 <
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Dragon Knight Helm -Dragon Knight Helm (เกราะหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Dragon Knight Armor -Dragon Knight Armor (เกราะเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Dragon Knight Gloves -Dragon Knight Gloves (เกราะมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Dragon Knight Pants -Dragon Knight Pants (กางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Dragon Knight Boots -Dragon Knight Boots (เกราะเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.12. - Brave Armour : ชุดผู้กล้า (แปลเอาตามตัว..).. -
Brave Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
        -  Blade Knight (Dark Knight Class 2), Level 400
อธิบาย : (เหมาะสำหรับไนท์สายความเร็ว AGI เป็นหลัก)

        -เป็นชุดเกราะของเหล่าผู้กล้าที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างโชกโชน เป็นเกราะที่ถูกชะโลมด้วยเลือดของเหล่าศัตรูภายในสงคราม มีพลังสูงมากเหล่าเทพที่มีระดับสูงเท่านั้นที่สามารถใช้ได้

     (*พิเศษ*) เป็นเกราะประเภทไอเท็มมีรู Socketitems สามารถใส่ธาตุ ต่างๆ เข้าไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเกราะได้ รายละเอียดดูได้ที่
> ระบบ Socketitems<
 
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Brave Helm - Brave Helm (เกราะหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Brave Armor - Brave Armor (เกราะเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Brave Gloves - Brave Gloves (เกราะมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Brave Pants - Brave Pants (เกราะกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Brave Boots - Brave Boots (เกราะเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..

 

1.13. - Titan Armour : ชุดไททัน -
Titan Armour
อาชีพที่สามารถใช้ได้ :
        -  Blade Knight (Dark Knight Class 2), Level 400
อธิบาย : (เหมาะสำหรับไนท์สายแกร่ง STR เป็นหลัก)

        - เป็นเกาะที่สร้างจากกระดูกของยักษ์ Titan ในตำนาน ที่ถูกฝังไว้ใต้
พื้นโลก จึงมีพลังความแข็งแรง มีพลังป้องกันที่สูงและมีน้ำหนักเบามาก แต่
ผู้ที่จะสามารถสวมใส่ได้นั้น มีเพียงแต่ี่เหล่าเทพที่ฝึกฝนตนเองจนแข็งแกร่ง
อย่างถึงที่สุดแล้วเท่านั้นที่จะสามารถสวมใส่ได้

     (*พิเศษ*) เป็นเกราะประเภทไอเท็มมีรู Socketitems สามารถใส่ธาตุ ต่างๆ เข้าไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเกราะได้ รายละเอียดดูได้ที่ > ระบบ Socketitems <
** คลิกที่ "ภาพ" เพื่อดูรายละเอียด.
Titan Helm -Titan Helm (เกราะหัว )
ดูรายละเอียดต่อ..
Titan Armor -Titan Armor (เกราะเสื้อ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Titan Gloves -Titan Gloves (เกราะมือ)
ดูรายละเอียดต่อ..
Titan Pants -Titan Pants (เกราะกางเกง)
ดูรายละเอียดต่อ..
Titan Boots -Titan Boots (เกราะเท้า)
ดูรายละเอียดต่อ..
Armours Dark Knight ชุดเกราะดาร์คไนท์ทั้งหมด Armours Dark Wizard ชุดเกราะดาร์ควิซาร์ดทั้งหมด Armours Elf ชุดเกราะเอลฟ์ทั้งหมด Armors Magic Gladiater ชุดเกราะเมจิกทั้งหมด Armors Dark Lord ชุดเกราะดาร์คหลอดทั้งหมด Armours Summoner ชุดเกราะซัมมอนเนอร์ (ผู้เรียกอสูร) ทั้งหมด Armours Rage Fighter ชุดเกราะนักหมัด ทั้งหมด
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต