สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Harmony Option System (Yellow Option) ระบบเพิ่มออพเหลือง ด้วยเพชรฮาโมนี่  
     
System Trade item,jewel,money etc Equipment repair Armours,Weapons Party System
System Add Friend ,Chat , Email Personal Store System(ระบบร้านค้า) Gens System PVP & Quests (ชนเผ่า)
Guild System (ระบบกิลด์) Chaos Card Master (npc) System

Jewels Mix System (npc) รวมเพชร

Duel PVP System(ท้าประลอง) Master Skill Tree System Moss the Gambler System (npc)
Socket Items System (ไอเท็มธาตุ) Harmony Option System(Yellow.) Items 380 Option System(Pink.)
      Harmony Option System (Yellow Option) ระบบเพิ่มออพเหลือง ด้วยเพชรฮาโมนี่ การเพิ่มออฟพิเศษ หรือที่นิยมเรียกกันว่า(ออพเหลือง) นั้นเป็นออฟพิเศษที่สามารถเพิ่มได้จากการใช้ไอเท็ม Jewel of Harmony เท่านั้น และหากต้องการทราบว่าสามารถหาเพชรฮาโมนี่ได้จากที่ไหนนั้น Jewel of harmony สามารถหาได้จากการสกัดไอเท็มที่ชื่อว่า Gemstone สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ----->> Kanturu Event <<------ เมื่อเรามี Jewel of Harmony แล้วก็สามารถเพิ่มออพเหลืองได้ด้วยการนำมาวางทับบนไอเท็มที่ต้องการได้เลย (เหมือนการตีบวกทั่วไป)
             To upgrade your item simply drag and drop your Jewel of Harmony over it. There is a chance of failing whereyou will lose your jewel. When the upgrading succeeds the item will be bound to you and you will not be able to sell or trade it until you remove the option (in Aida). To increase the level of the option use Low/High Refining Stones.
เงื่อนไข และสิ่งที่ควรรู้ก่อนการตีบวกด้วยเพชรฮาโมนี่ (ออพเหลือง)

     - ไอเท็มธรรมดา(Normal items),ยอดเยี่ยม (Excellent items)ทั่วไปสามารถตีเพิ่มออพเหลืองด้วยฮาโมนี่ได้
     - ไอเท็มประเภท (Setitems), (Socket items) และไอเท็มประเภทปีก *ไม่สามารถ.. เพิ่มออพเหลืองได้
     - ไอเท็มที่ถูกตีด้วยออพเหลืองจะไม่สามารถ เดล เทรด ทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ ไม่ว่ากับผู้เล่นหรือ npc
     - หากต้องการแลกเปลี่ยนซื้อขายไอเท็มนั้นจะต้องลบออพเหลืองทิ้งที่ npc เมือง Aida
     - เมื่อตีออพเหลืองออพที่ได้รับจะสุ่มได้รับออพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
     - สามารถเพิ่มระดับของออพเหลืองได้ด้วย Lower/Higher Refining Stones
การเพิ่มระดับออพที่ตีด้วย Jewel of Harmony
      เมื่อได้ทำการตีออพเหลืองด้วยฮาโมนี่แล้ว ออพที่ได้รับมาสามารถที่เพิ่มได้ หรือไม่ได้ ถ้าได้ได้สูงสุดเท่าไรสามารถดูได้ที่ตารางด้านล่าง วิธีการตีเพิ่มออพเหลืองนั้นจะใช้ ไอเท็มที่ชื่อว่า "Refining Stones" การได้มาซึ่ง Refining Stones นั้นสามารถได้จากการสกัดไอเท็ม โดยการสกัดไอเท็มสามารถสกัดได้ที่ npc ที่มีชื่อว่า "Osbourne " ซึ่งจะอยู่ที่แผนที่ Aida การสกัดไอเท็ม Refining Stones นั้น มีอยู๋ 2 กรณีคือ
1. ถ้าใช้ไอเท็มยอดเยี่ยม (Excellent) อัตราความสำเร็จจะอยู่ที่ 50% หากสกัดสำเร็จจะได้ "Higher Refining Stone"
2. ถ้าใช้ไอเท็มธรรมดา(Normal item) อัตราความสำเร็จจะอยู่ที่ 20% หากสกัดสำเร็จจะได้ "Lower Refining Stone"
Lower Refining Stone
นิยมเรียกไม้เล็ก,หินเล็ก
มี % ความสำเร็จในการเพิ่มระดับของออพเหลืองต่ำ
อัตราความสำเร็จเมื่อนำไปใช้อยู่ที่ 25%
Higher Refining Stone
นิยมเรียกไม้ใหญ่,หินใหญ่
มี % ความสำเร็จในการเพิ่มระดับของออพเหลืองสูง
อัตราความสำเร็จเมื่อนำไปใช้อยู่ที่ 75%
การตีบวกเพื่อเพิ่มระดับของออพเหลืองนั้นสามารถใช้ ไม้ (เล็ก-ใหญ่) "Lower/Higher Refining Stones" ตีเพื่อเพิ่มได้เหมือนการตีบวกไอเท็มทั่วไป (ไอเท็มที่จะตีจะต้องมีออพเหลืองอยู่แล้ว) โดยจะสามารถตีเพิ่มขึ้นได้มากเท่าไร ก็จะขึ้นอยุ่กับออพนั้นๆ ว่ามีระดับเริ่มต้น และ สูงสุดที่เท่าไร ไอเท็มประเภทนั้นเป้นออพแบบไหน สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง
 
Weapon Options ไอเท็มประเภทอาวุธ
Option list for random.
ออพเหลืองที่จะได้รับแบบสุ่มเมื่อตีไอเท็มประเภทอาวุธ
Option list for upgrade Weapons
ระดับเลเวลของการเพิ่มด้วย Low/High Refining Stones Upgrade
lv00 lv01 lv02 lv03 lv04 lv05 lv06 lv07 lv08 lv09 lv10 lv11 lv12 lv13
- พลังโจมตีขั้นต่ำเพิ่มขึ้น
Minimum attack power increase
2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 15 16 17 20
- พลังโจมตีสูงสุดเพิ่มขึ้น
Maximum attack power increase
3 4 5 6 7 8 10 12 14 17 20 23 26 29
- ความต้องการความแข็งแกร่งลดลง
Required Strength decrease
6 8 10 12 14 16 20 23 26 29 32 35 37 40
- ความต้องการความเร็วลดลง
Required Agillity decrease
6 8 10 12 14 16 20 23 26 29 32 35 37 40
- พลังโจมตีสูงสุด - ต่ำสุดเพิ่มขึ้น
Attack power increase (Min,Max)
            7 8 9 11 12 14 16 19
- พลังโจมตี คิติคอลเพิ่มขึ้น
Critical damage increase
            12 14 16 18 20 22 24 30
- ทักษะการโจมตีเพิ่มขึ้น
Skill attack power increase
                  12 14 16 18 22
- อัตราการโจมตีสำเร็จเพิ่มขึ้นในการ PVP
Attack Success rate increase (PVP)
                  5 7 9 11 14
- อัตราการลดเกราะเพิ่มขึ้น (%)
SD decrease rate increase(%)
                          10
- อัตราาการโจมตีข้ามเกาะเพิ่มขึ้น(%)
SD bypass rate Increase(%)
                          10
 
Staff Options ไอเท็มประเภทคธา
ออพเหลืองที่จะได้รับแบบสุ่มเมื่อตีไอเท็มประเภทคธา
Option list for upgrade Staff
ระดับเลเวลของการเพิ่มด้วย Low/High Refining Stones Upgrade
lv00 lv01 lv02 lv03 lv04 lv05 lv06 lv07 lv08 lv09 lv10 lv11 lv12 lv13
- พลังโจมตีเวทย์เพิ่มขึ้น
Magic/Wizardry power increase
6 8 10 12 14 16 17 18 19 21 23 25 27 31
- ความต้องการความแข็งแกร่งลดลง
Required Strength decrease
6 8 10 12 14 16 20 23 26 29 32 35 37 40
- ความต้องการความเร็วลดลง
Required Agillity decrease
6 8 10 12 14 16 20 23 26 29 32 35 37 40
- ทักษะการโจมตีเพิ่มขึ้น
Skill attack power increase
            7 10 13 16 19 22 25 30
- พลังโจมตี คิติคอลเพิ่มขึ้น
Critical damage increase
            10 12 14 16 18 20 22 28
- อัตราการโจมตีสำเร็จเพิ่มขึ้นในการ PVP
Attack Success rate increase (PVP)
                  5 7 9 11 14
- อัตราการลดเกราะเพิ่มขึ้น (%)
SD decrease rate increase(%)
                  4 6 8 10 13
- อัตราาการโจมตีข้ามเกาะเพิ่มขึ้น(%)
SD bypass rate Increase(%)
                          15
 
Armours Option ไอเท็มประเภทชุดเกราะเครื่องป้องกัน
ออพเหลืองที่จะได้รับแบบสุ่มเมื่อตีไอเท็มประเภทชุดเกราะ
Option list for upgrade Armours
ระดับเลเวลของการเพิ่มด้วย Low/High Refining Stones Upgrade
lv00 lv01 lv02 lv03 lv04 lv05 lv06 lv07 lv08 lv09 lv10 lv11 lv12 lv13
- พลังป้องกันเพิ่มขึ้น
Defense power increase
3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 25
- เพิ่มค่า AG สูงสุดเพิ่มขึ้น
Maximun AG increase
      4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
- เลือด HP สูงสุดเพิ่มขึ้น
Maximun HP increase
      7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 30
- อัตราการพื้นฟูเลือดอัตโนมัติเพิ่มขึ้น(%)
HP/Life automatic increase(%)
            1 2 3 4 5 6 7 8
- อัตราการพื้นฟูมานาอัตโนมัติเพิ่มขึ้น(%)
MP/Mana automatic increase(%)
                  1 2 3 4 5
-อัตราการป้องกันสำเร็จเพิ่มขึ้น (PVP)
Defense success rate increase (PVP)
                  3 4 5 6 8
- ลดอัตราความเสียหายเพิ่มขึ้น(%)
Damage decrease rate increase(%)
                  3 4 5 6 7
- ลดอัตราการโจมตีข้ามเกระเพิ่มขึ้น(%)
SD rate increase(%)
                          5
 
การลบออพเหลือง ยกเลิกออพเหลือง Delete Harmony Option การยกเลิกหรือลบออพเหลืองนั้น สามารถทำได้ในกรณีที่เราต้องการจะนำไอเท็มนั้นๆ ไปขาย หรือ ต้องการจะลบทิ้งเพื่อเปลี่ยนเป็นออพใหม่ที่เราต้องการ สามารถทำได้โดยการไปหา npc ที่ชื่อว่า "Jebiden" ที่เมือง Aida เขาจะทำหน้าที่ลบออพเหลืองของไอเท็มออกให้ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการลบออพด้วยเล็กน้อย วิธีการคือเข้าไปคุย นำไอเท็มที่มีออพเหลืองที่ต้องการลบใส่ลงไป กดตกลง ก็จะทำการลบให้เรียบร้อยแล้ว
System Trade item,jewel,money etc Equipment repair Armours,Weapons Party System
System Add Friend ,Chat , Email Personal Store System(ระบบร้านค้า) Gens System PVP & Quests (ชนเผ่า)
Guild System (ระบบกิลด์) Chaos Card Master (npc) System

Jewels Mix System (npc) รวมเพชร

Duel PVP System(ท้าประลอง) Master Skill Tree System Moss the Gambler System (npc)
Socket Items System (ไอเท็มธาตุ) Harmony Option System(Yellow.) Items 380 Option System(Pink.)
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต