สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Create Level 2nd Wings and Capes การสร้างปีกระดับขั้นสอง C2 และ ผ้าคลุม  
     
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
      Create Level 2nd Wings and Capes การสร้างปีกระดับขั้นสอง C2 และ ผ้าคลุม ปีกคลาส1นั้นได้เพิ่มความสามารถให้กับเหล่าเทพ ได้ในระดับนึง แต่เมื่อเหล่าเทพเลเวลสูงขึ้นต้องการค่าพลัง ที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านการหลบหลีกด้านการโจมตี ซึ่งในปีกคลาส2นี้ซึ่งถ้าตีได้ออฟชั่นจะมีออฟชั่นที่พิเศษกว่า เช่น+โชค เพิ่มพลังชีวิต+50/เพิ่มพลังมานา+50 หรือ พลังการโจมตีของอาวุธในการป้องกัน มอนเตอร์ด้วยอัตรา3% ซึ่งในในปีกคลาสแรกจะไม่พบออฟชนิดนี้ วิธีการผสมปีกคลาส2 ไปที่เครื่อง Goblin เมือง Noria เลือกช่องผสมไอเทมธรรมดา(ช่องบน) ใส่เพชรชาออส1เม็ด ขนนก1อัน+ปีกคลาส1 ตั้งแต่+4ออฟ4ขึ้นไป ยิ่ง+ระดับมากหรือ ออฟชั่นมากโอกาศสำเร็จก็จะสูง อัตราการผสมสำเร็จสูงสุด90% หากต้องการเพิ่ม%นำชุดหรืออาวุธยอดเยี่ยม(Excellent)ตั้งแต่+4ออฟอะไรก็ได้ขึ้นไป มาใส่ช่วยหลายๆชิ้นได้ให้%ขึ้นสูงสุด90%
ในการสร้างปีก ในระดับ2 นั้น จะถูกแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ
       1. ไอเท็มประเภทปีก (All Wings) สำหรับอาชีพ Dark Knight, Dark Wizard ,Fairy Elf , Summoner
       2. ไอเท็มประเภทผ้าคลุม (All Capes) สำหรับ Dark Lord , Rage Fighter

1 การตีไอเท็มประเภทปีก (Create all Wings) จะมีเงื่อนไขและไอเท็มที่ใช้ผสมดังนี้
        - ไอเท็มที่ใช้ในการผสมจะต้องเป็นปีก C1 (ปีกขั้นแรก ) เพียงเท่านั้น โดยจะเป็นปีกของอาชีพไหนก็ได้
        - ใช้เพชรซาออสในการผสมจำนวน 1 เม็ด
        - ใช้ Loch's Feather (ขนนก ดรอปมอนเตอร์เลเวล 83 เป็นต้นไป Tantallos )
        - สามารถใส่ไอเท็ม ยอดเยี่ยม (Excellent) +4op4 เป็นอย่างต่ำขึ้นไปเพื่อเพิ่ม % ได้
        - ใช้เงินในการผสม 5 m (5,000,000 Zen)
        - % ในการตีสูงสุดที่ 90% หากผสมไม่สำเร็จไอเท็มทั้งหมดจะหายไป หากสำเร็จจะได้ปีก คราสที่ 2
      ปีกที่ได้รับจากการผสม จะสุ่มเป็นปีก 5 ประเภทตามอาชีพทั้ง 5 คือ Dark Knight, Dark Wizard ,Fairy Elf , Summoner โดยปีก ที่ได้จะ สุ่ม + สุ่ม op ออพ สุ่มโชค รายละเอียดของปีก สามารถดูได้ในส่วนของ --->ไอเท็มประเภท ปีก และ ผ้าคลุม<----

1. Create all Wings
Talk with the Chaos Goblin in Noria at coordinates 197, 102 Select the option Regular Combination. In the 8 x 4 Chaos storage area, place
        - One (1) First level Wing + op
        - One (1) or more Jewel(s) of Chaos
        - One (1) Loch's Feather * drop monster Level 83 up
        - Appropriate amount of Zen needed (5,000,000 Zen)
        - Excellent item level 4(minimum) +option 4 (minimum) it is not necessary to put it in combination, but it will increase % Can View all Wings and Capes --->Items Wings and Capes<----
   Maximum success rate is 90%. After confirming success rate, press the Combining button After confirming success rate, press the Combining button. If the combination succeeds, one Wings of Soul, Wings of Devil , Wings of Spirit , Wings of Darkness or Wings of Despair Wing will be randomly created. If the combination fails, all items and zen used in the combination are lost.
       เดินทางไปหา npc ชื่อ "Chaos Goblin" ที่เมืองเอลฟ์ Noria (197,102) เมื่อกดคุยจะมีเมนูให้เลือก 3 เมนู ให้เลือก *เมนูแรกสุด อยู่บนสุด ผสมปีก และ ไอเท็มทั่วไป* " เมื่อกดคุยแล้วจะขึ้นหน้าต่างช่องสำหรับใส่ไอเท็ม ให้นำปีกในขั้นแรก ของอาชีพอะไรก็ได้ ใส่เข้าไป (ยิ่ง+มาก ออพมาก % ยิ่งสูง ) จากนั้นจะต้องใส่ "Jewel of Chaos" อย่างน้อย 1 เม็ด สามารถใสไอเท็มยอดเยี่ยม (Excellent)ไอเท็มที่มีระดับตั้งแต่ +4 op 4 ขั้นไปเพื่อเพิ่ม % ได้ ขาดไม่ได้คือ "Loch's Feather" ขนนกสำหรับทำปีก C2 จัดคลังเก็บของ ในตัว ให้เรียบร้อยให้มีช่องว่าง เพียงพอสำหรับใส่ปีก เมื่อมีความมั่นใจแล้วก็กดปุ่มผสมไอเท็ม
               - กรณีสำเร็จ จะสุ่ม ประเภทปีก สุ่มบวก(+0 ~ +4) สุ่มออพ สุ่มโชค
               - กรณีไม่สำเร็จ ระดับไอเท็มทุกอย่างจะหายไป
<
>
2 การตีไอเท็มประเภทผ้าคลุม (Create all Capes) จะมีเงื่อนไขและไอเท็มที่ใช้ผสมดังนี้
        - ไอเท็มที่ใช้ในการผสมจะต้องเป็นปีก C1 (ปีกขั้นแรก ) เพียงเท่านั้น โดยจะเป็นปีกของอาชีพไหนก็ได้
        - ใช้เพชรซาออสในการผสมจำนวน 1 เม็ด
        - *** ใช้ Crest of Monarch (ยันต์ตีผ้าคลุม) ***
        - สามารถใส่ไอเท็ม ยอดเยี่ยม (Excellent) +4op4 เป็นอย่างต่ำขึ้นไปเพื่อเพิ่ม % ได้
        - ใช้เงินในการผสม 5 m (5,000,000 Zen)
        - % ในการตีสูงสุดที่ 90% หากผสมไม่สำเร็จไอเท็มทั้งหมดจะหายไป หากสำเร็จจะได้ไอเท็มผ้าคลุม โดยจะสุ่ม อาชีพ สุ่ม ออบ สุ่ม + สุ่ม โชค โดยการสุ่มผ้าคลุมจะสุ่ม 2 อาชีพ
      ผ้าคลุมที่ได้จะสุ่ม 2 ประเภท คือ ผ้าคลุมดาร์คหลอด (Dark Lord) หรือ ผ้าคลุมนักหมัด (Rage Fighter) โดยจะ สุ่ม + สุ่ม op ออพ สุ่มโชค รายละเอียดของผ้าคลุม สามารถดูได้ในส่วนของ --->ไอเท็มประเภท ปีก และ ผ้าคลุม<----
2 Create all Cpres Talk with the Chaos Goblin in Noria at coordinates 197, 102 Select the option Regular Combination. In the 8 x 4 Chaos storage area, place
        - One (1) First level Wing + op
        - One (1) or more Jewel(s) of Chaos
        - *** One (1) Crest of Monarch ***
        - Appropriate amount of Zen needed (5,000,000 Zen)
        - Excellent item level 4(minimum) +option 4 (minimum) it is not necessary to put it in combination, but it will increase % Can View all Wings and Capes --->Items Wings and Capes<----
   Maximum success rate is 90%. After confirming success rate, press the Combining button After confirming success rate, press the Combining button. If the combination succeeds random Cape for Dark Lord or Rage Fighter. If the combination fails, all items and zen used in the combination are lost.
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต