สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Create Level 1 Wings (Class 1st Wings) การสร้างปีกระดับขั้นแรก C1  
     
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
      Create Level 1 Wings (Class 1st Wings) การสร้างปีกระดับขั้นแรก C1 การปีกนั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่เหล่าเทพทุกคนต้องการใส่มัน เหตุผลเพราะความสามารถของปีกแต่ละชนิดนั้นมีความสามารถ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่เหล่าเทพนั้นเก่งขึ้น และในบ้าง Map ยังต้องใช้ปีกในการเดินทางไปอีกด้วยการสร้างปีกนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการผสมไอเท็ม Chaos เสียก่อน เพราะไอเท็ม Chaos เป็นไอเท็มที่จะไม่ได้รับจากการดรอปเป็นไอเท็มที่ได้จากการผสมที่ Chaos goblin เท่านั้น โดยสามารุดูขั้นต้นและวิธีการสร้างอาวุธชาออสได้ที่การสร้างอาวุธ Chaos และหลังจากได้อาวุธซาออสไม่ว่าจะเป็น ขวาน ธนู หรือ คธาแล้วจึงนำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างปีกดังขั้นตอนถัดไป
เงื่อนไข และสิ่งที่ควรรู้ในการสร้างปีกขั้นแรก Class 1 of Wings
Chaos Dragon Axe Chaos Lightning Staff Chaos Nature Bow

- ไอเท็มที่ใช้เป็นส่วนผสม จะเป็นไอเท็ม อาวุธซาออสเท่านั้น "Chaos Weapons" โดยจะใช้ประเภทไหนก็ได้
- อาวุธซาออสที่ นำมาใช้ในการผสมนั้น จะต้องมีระดับ +4op4 เป็นอย่างต่ำขึ้นไป
- สามารถใส่ไอเท็ม ธรรมดา ในระดับ +4 op 4 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่ม % ความสำเร็จได้ % ความสำเร็จสูงสุดที่ 100 %
- สามารถใส่ไอเท็มประเภทเพชร Jewel ต่างๆ เพื่อเพิ่ม % ได้โดยไม่จำกัดจำนวน เพชรต่างๆมีค่า % ดังนี้
             | Jewel of Blass + 5% ทุก 1 เม็ด
             | Jewel of Soul + 4% ทุก 1 เม็ด
             | Jewel of Chaos + 3% ทุก 1 เม็ด
- ใช้เงินในการผสม 1m (1,000,000 Zen)
- ปีกที่ได้รับจากการผสม จะสุ่มเป็นปีก 4 ประเภทคือ 1. Wing of Satan (ปีกไนท์) , 2. Wing of Heaven (ปีกวิซาร์ด) , 3. Wing of Fairy (ปีกเอลฟ์), 4. Wing of Mistery (ปีกซัมมอนเนอร์์) โดยปีก ที่ได้จะ สุ่ม + สุ่ม op ออพ สุ่มโชค รายละเอียดของปีก สามารถดูได้ในส่วนของ --->ไอเท็มประเภท ปีก และ ผ้าคลุม<----
ขั้นตอน วิธีการการผสมปีก
       1. เดินทางไปหา npc ชื่อ "Chaos Goblin" ที่เมืองเอลฟ์ Noria (197,102) เมื่อกดคุยจะมีเมนูให้เลือก 3 เมนู ให้เลือก *เมนูแรกสุด อยู่บนสุด ผสมปีกและไอเท็มธรรมดา* "

       2. เมื่อกดคุยแล้วจะขึ้นหน้าต่างช่องสำหรับใส่ไอเท็ม ให้นำไอเท็มซาออสที่ได้ทำการเพิ่มระดับแล้ว (ตั้งแต่ +4 op 4 เป็นต้นไป) จากนั้นจะต้องใส่ "Jewel of Chaos" อย่างน้อย 1 เม็ด สามารถใส่เพชรอื่น หรือ ไอเท็มที่มีระดับตั้งแต่ +4 op 4 ขั้นไปเพื่อเพิ่ม % ได้
       3. จัดคลังเก็บของ (เครียพื้นที่คลังเก็บของในตัว) ให้เรียบร้อยให้มีช่องว่าง เพียงพอสำหรับใส่ปีก เมื่อมีความมั่นใจแล้วก็กดปุ่มผสมไอเท็ม
               - กรณีสำเร็จ จะสุ่ม ประเภทปีก สุ่มบวก(+0 ~ +4) สุ่มออพ สุ่มโชค
               - กรณีไม่สำเร็จ ระดับไอเท็มทุกอย่างจะหายไป

Talk with the Chaos Goblin in Noria at coordinates 197, 102. Select the option Regular Combination. In the 8 x 4 Chaos storage area, place
     - One (1) or more Level 4 (minimum)+Option 4% (minimum) Chaos item(s)
     - One (1) or more Jewel(s) of Chaos
     - Appropriate amount of Zen needed (1m)
     - Item level 4(minimum) +option 4% (minimum) it is not necessary to put it in combination, but it will increase %
           Maximum success rate is 100%. After confirming success rate, press the Combining button. If the combination succeeds, one Heaven Wings, Satan Wings , Elf Wings or Misery Wings will be randomly created. If the combination fails, all items and zen used in the combination are lost.
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต