สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Items Increase Efficiency (up grade items) การตีบวก เพิ่มระดับไอเท็ม +1 ~ +15  
     
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
      Items Increase Efficiency (up grade items) การตีบวก เพิ่มระดับไอเท็ม +1 ~ +15 การไอเท็มโดยส่วนใหญ่ในทวีปมิว ที่เป็นไอเท็มประเภทชุดเกราะ อาวุธ ปีก และโล่ห์ ไอเท็มประเภทนี้สามารถที่จะเพิ่มระดับ (Up grade) ได้ ด้วยการใช้อัญมณีทั้งหลาย เนื่องจากเหล่านักรบจะต้องไปเผชิญกับมอนส์เตอร์ และการต่อสู่ในระดับที่สูงไอเท็มชุดเกราะ และอาวุธที่ได้ทำการเพิ่มระดับขึ้นนั้นจึงมีความสำคัญมาก การเพิ่มระดับของไอเท็มแต่ละแบบนั้นจะมีค่าการอับเกรดที่แตกต่างกันไป สามารถดูรายละเอียดได้ดังข้อมูลต่อไปนี้
ข้อมูลเบื้องต้นของการเพิ่มระดับไอเท็มตั้งแต่ +1 ถึง +15
- ไอเท็มที่ใช้เพิ่มระดับได้จะต้องเป็นไอเท็มประเภท ชุดเกราะ อาวุธ และ ปีกเท่านั้น
- การเพิ่มระดับไอเท็มทุกครั้งจะต้องใช้เพชร Jewel เป็นไอเท็มในการอับเกรด
- การเพิ่มระดับตั้งแต่ +0 ถึง +6 ใช้ jewel of Bless
- การเพิ่มระดับตั้งแต่ +7 ถึง +9 ใช้ Jewel of Soul
- ตั้งแต่ +10 ถึง +15 จะใช้เพชรทั้งสอง และต้องใช้ร่วมกันเพชนซาออส Jewel of Chaos
- การเพิ่มระดับไอเท็ม จะทำให้ค่าความคงทนของไอเท็มเพิ่มขึ้นด้วย
- สำคัญ *ไอเท็มมีโชค* คือไอเท็มที่มีค่าออพชั่นก์ เขียนไว้ดังนี้คือ "โชค (การอับเกรด/การผสมด้วย Jewel of Soul เพิ่ม 25%)" หากไอเท็มที่จะนำมาตีบวกในระดับต่างๆ มีข้อความดังข้างต้นคือไอเท็มมีโชค คือ หากนำไปเพิ่มระดับจะมี % ความสำเร็จในการอับเกรดไอเท็มชิ้นนั้น เพิ่มขึ้น +25% ของ % เดิม
ข้อมูลเพชรที่ใช้และรูปภาพ
Jewels of Bless เพชรแห่งพร,เพชรพร,เพชรม่วง
Jewels of Soul เพชรแห่งจิต ,เพชรจิต,เพชรพู
Jewels of Chaos เพชรซาออส ,เพชรเหลือง
Jewels of Life เพชรออพ
วิธีการตีบวกไอเท็มระดับ +0 ถึง +6
      การบวกไอเท็มในระดับ +0 ถึง +6 นั้น จะต้องใช้เพชรพร (Jewel of Bless) ซึ่งการตีบวกในระดับนี้จะมี % ความสำเร็จอยู่ที่ 100 % วิธีการตีบวกดังภาพ
       การตีบวกตั้งแต่ +0 ถึง +6 นั้น ทำได้โดยการจับเพชรพร (Jewel of Blass) ขึ้นวางทับไอเท็มที่ต้องการได้เลยทันทีโดย % ความสำเร็จในการตี +0 ถึง +6 ด้วยเพชรพรนี้อยู่ที่ 100% ติดชั่วป์
* พิเศษ การบวกไอเท็ม +0 ถึง +6 นี้สามารถใช้เพชรจิต (Jewel of Soul) ก็ได้ทำเหมือนกัน แต่ % ความสำเร็จจะอยู่ที่ 50 % ถ้าไอเท็มนั้นไม่มีโชค และ ถ้าเป็นไอเท็มมีโชคจะเป็น 75% หากใช้เพชรจิตบวกแล้วไม่สำเร็จ *แตก* ระดับไอเท็มจากเดิมจะลดลง 1 ระดับ
 
วิธีการตีบวกไอเท็มระดับ +7 ถึง +9
      การบวกไอเท็มระดับ +7 ถึง +9 นั้น จะต้องใช้เพชรจิต (Jewel of Soul) ซึ่งการตีบวกในระดับนี้จะมี % ความสำเร็จจะแตกต่างกันดังนี้คือ
         - Normal items ไอเท็มธรรมดา อยู่ที่ 60 %
         - Excellent , set items /ไอเท็มยอดเยี่ยม , เซตไอเท็ม อยู่ที่ 50%
         - Socketed items ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ อยู่ที่ 40 %
หากไอเท็มนั้นเป็นไอเท็มมีโชค % จะเพิ่มขึ้นอีก +25% วิธีการตีบวกดังภาพ
       การตีบวกตั้งแต่ +7 ถึง +9 นั้น ทำได้โดยการจับเพชรจิต (Jewel of Soul) ขึ้นวางทับไอเท็มที่ต้องการได้เลยทันทีโดย % ความสำเร็จในการตี +7 ถึง +9 ด้วยเพชรจิตนี้อยู่ที่ 50% .. ถ้าไอเท็มมีโชคจะเป็น 75% กรณีบวกไอเท็มไม่สำเร็จจะมี 2กรณีคือ
1. ถ้าไอเท็ม +6 แล้วตีเป็น +7 หากไม่สำเร็จระดับไอเท็มจะลดลง 1 ขั้น คือเหลือ +5
2. ถ้าเป็นไอเท็ม +7,+8 ต้องการตีเป็น +8,+9 หากไม่สำเร็จ *แตก* ระดับไอเท็มจะลดลงเหลือ +0 ระวังให้ดี
 
วิธีการตีบวกไอเท็มระดับ +10 ถึง +15
       การจะตีบวกเพิ่มระดับไอเท็มตั้งแต่ +10 ไปจนถึง +15 นั้นจะมีวิธีการที่แตกต่างจาก +0 ถึง +9 โดยต้องไปตีบวกที่ npc เครื่องผสมไอเท็มที่เมือง noria ที่มีชื่อว่า "Chaos Goblin" อีกทั้ง จะต้องใช้เพชรซาออส (Jewel of Chaos) เป็นส่วนผสมอีกด้วย โดยไอเท็มแต่ละชนิด แต่ละระดับจะมี % ความสำเร็จไม่เท่ากัน ในกรณีที่ * ตีบวกไม่สำเร็จ ไอเท็มทุกอย่างจะหายไป* สามารถดู % ความสำเร็จได้ดังตารางด้านล่างนี้
Upgrade
เพิ่มระดับ
Normal items
ไอเท็มธรรมดา
Excellent / set items
ไอเท็มยอดเยี่ยม / เซตไอเท็ม
Socketed items
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ
+10 60% 50% 40%
+11 60% 50% 40%
+12 55% 45% 35%
+13 55% 45% 35%
+14 50% 40% 30%
+15 50% 40% 30%
  The probability of success (good option if you have a chance of +25% increase)
ถ้าไอเท็มที่ใช้บวกมีออพชั่นก์ + โชค จะเพิ่ม % ความสำเร็จให้อีก +25% (ถ้าไม่มีก็เท่าเดิม)
ไอเท็มที่ใช้ในการตีเพิ่มระดับตั้งแต่ +10 ถึง +15
     การตีบวกไอเท็ม แต่ละระดับจะใช้ไอเท็มเพชร และเงินในการบวกที่ไม่เท่ากัน ซึ่งการตีบวกแต่ละระดับจะใช้ไอเท็มต่างๆ ดังนี้
Upgrade
เพิ่มระดับ
Combination of materials required
ไอเท็ม ส่วนประกอบที่ต้องใช้
+10 ไอเท็ม +9 ,เพชรพร 1 เม็ด, เพชรจิต 1 เม็ด , เพชรซาออส 1 เม็ด และเงิน สองล้าน Zen.
+9 Level item ,Jewel of Blass x 1 ,Jewel of Soul x 1, Jewel of Chaos x 1 , Money (2,000,000 Zen)
+11 ไอเท็ม +10 ,เพชรพร 2 เม็ด, เพชรจิต 2 เม็ด , เพชรซาออส 2 เม็ด และเงิน สี่ล้าน Zen.
+10 Level item ,Jewel of Blass x 2 ,Jewel of Soul x 2, Jewel of Chaos x 1, Money (4,000,000 Zen)
+12 ไอเท็ม +11 ,เพชรพร 3 เม็ด, เพชรจิต 3 เม็ด , เพชรซาออส 1 เม็ด และเงิน หกล้าน Zen.
+11 Level item ,Jewel of Blass x 3 ,Jewel of Soul x 3, Jewel of Chaos x 1 , Money (6,000,000 Zen)
+13 ไอเท็ม +12 ,เพชรพร 4 เม็ด, เพชรจิต 4 เม็ด , เพชรซาออส 1 เม็ด และเงิน แปดล้าน Zen.
+12 Level item ,Jewel of Blass x 4 ,Jewel of Soul x 4, Jewel of Chaos x 1 , Money (8,000,000 Zen)
+14 ไอเท็ม +13 ,เพชรพร 5 เม็ด, เพชรจิต 5 เม็ด , เพชรซาออส 1 เม็ด และเงิน สิบล้าน Zen.
+13 Level item ,Jewel of Blass x 5 ,Jewel of Soul x 5, Jewel of Chaos x 1 , Money (10,000,000 Zen)
+15 ไอเท็ม +14 ,เพชรพร 6 เม็ด, เพชรจิต 6 เม็ด , เพชรซาออส 1 เม็ด และเงิน สิบสองล้าน Zen.
+14 Level item ,Jewel of Blass x 6 ,Jewel of Soul x 6, Jewel of Chaos x 1 , Money (12,000,000 Zen)
วิธีการเพิ่มระดับ ตีบวกไอเท็ม +10 ถึง +15
     เมื่อพร้อมแล้วให้เดินทางไปเมือง Noria ไปหา npc "Chaos Goblin" กดคุย และเลือกผสมไอเท็มทั่วไป ใส่ไอเท็มตามระดับและไอเท็มผสมให้ครบตามระดับที่ต้องการจะบวก ดังตารางด้านบน
    เมื่อจากนั้นกดที่ผสมไอเท็ม (ตรงด้านล่างสุด กึ่งกลางของหน้าต่างเมนู) จากนั้นก็รอลุ้น ๆ หากสำเร็จไอเท็มก็จะเพิ่มระดับตามที่เราต้องการ หากไม่สำเร็จไอเท็มทุกอย่างก็จะหายไป
    ในการผสมไอเท็มสามารถใช้ไอเท็มช่วยเหลือได้ 2 ชนิดคือ
1. Talisman of Chaos Assembly (ยันต์กันแตก)
วิธีใช้ : ใส่ลงไปในการผสมไอเท็มตั้งแต่ +10 ถึง +15 ถ้าเกิดการผสมไอเท็มไม่สำเร็จ *แตก* ไอเท็มชุดเกราะ อาวุธ หรือ ปีก ที่เรานำไปบวกจะไม่หายไป (แต่ระดับจะเหลือ +0) สามารถใส่ได้ 1 ชิ้นในการผสม 1 ครั้ง
 
2. Talisman of luck (ยันต์เพิ่มโชค)
วิธีใช้ : ใส่ลงไปในส่วมผสมเมื่อใช้การผสมเพื่อเพิ่มระดับไอเท็มด้วย Chaos Goblin จะเพิ่ม % ความสำเร็จขึ้นอีก 1 % (สามารถใส่ได้สูงสุด 10 ชิ้น)
ไอเท็มทั้งสองแบบนี้สามารถหาได้แผนที่ Barracks of Balgass และ อีเวนท์ Double Goer หรือ ได้จาก GM เพียงเท่านั้น
 
ภาพแสดงความแตกต่างของ ไอเท็มชุด + แต่ละระดับ
    ชุดและไอเท็มแต่ละระดับการบวก จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และยิ่งเมื่อใส่ครบทุกส่วนของไอเท็มชุดนั้นๆ แล้วก็จะมีออร่า และค่าพลังการป้องกันแบบพิเศษอีกด้วย รายละเอียด
ภาพแสดงลักษณะของชุดเกราะแต่ ะระดับ และ ตารางแสดง % พลังการป้องกันที่ได้รับจากการใส่ชุดครบทุกชิ้นในระดับต่างๆ
      แถวบน (+0 ถึง +7), แถวล่าง (+8 ถึง +15) จะสังเหตุเห็นว่าชุดแต่ละระดับจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะตั้งแต่ +10 เป็นต้นไปจะมีออร่า แล้วในระดับ +15 จะมีความพิเศษคือ ถึงแม้ว่าไอเท็ม +15 จะไม่ใส่ครบเซต แต่ถ้าส่วนไหน +15 ไอเท็มส่วนนั้นก็จะมีออร่าเปร่งออกมา ถ้าเป็นไอเท็มประเภทดาบ เมื่อผู้ใช้ส่วมใส่ จะมีออร่า สีแดงที่มืออีกด้วย ชุดตั้งแต่ระดับ +10 ขึ้นไปนอกจากความสวยงาม และความเท่ร์แล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษเมื่อใส่ครบทุกชิ้นส่วนด้วย คือ จะเพิ่มพลังการป้องกันขึ้นเป็น % คิดจากพลังป้องกันทั้งหมด โดยจะเพิ่ม % ตามระดับดังนี้
Success item armour set Level
ระดับชุดเกราะที่ใส่ครบทุกชิ้นส่วน
Defense increase
เพิ่มพลังป้องกัน %
Armour Set Level (ชุดระดับ) +10 + 5 %
Armour Set Level (ชุดระดับ) +11 + 10 %
Armour Set Level (ชุดระดับ) +12 + 15 %
Armour Set Level (ชุดระดับ) +13 + 20 %
Armour Set Level (ชุดระดับ) +14 + 25 %
Armour Set Level (ชุดระดับ) +15 + 30 %

การตีออพ เพิ่มออพชั่นก์ไอเท็มด้วยเพชรออพ (Jewels of Life)
      การตีออพไอเท็มนั้น จะเป็นการเพิ่มพลัง โจมตี (กรณีของอาวุธ ) หรือ พลังป้องกันเพิ่มขึ้น (กรณีชุดเกราะ โลห์) หรือ เพิ่มออพพิเศษอื่นๆตามแต่ไอเท็มที่จะนำมาเพิ่มนั้น ๆ ว่าเป็นประเภทไหน โดย % ความสำเร็จจะอยู่ที่ 50% หากตีสำเร็จระดับจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แต่หากไม่สำเร็จไม่ว่าจะตอนไหนก็ตาม ออพจะเป็น 0 การตีออพก็จะใช้วิธีเดียวเหมือนกันการตีบวกไอเท็มทั่วไป (+1 ถึง +9) คือ จับโยนใส่ อาวุธ หรือ ชุดที่เราต้องการได้เลย
Jewels of Life เพชรออพ
ออพที่ได้รับเพิ่มของไอเท็มแต่ละชนิดมีดังนี้
- การตีออพถ้าเป็นชุดเกราะ อาวุธ จะ เพิ่มที่ 4 8 12 16 20 24 28 สูงสุดที่ 28 (*.เกาหลีและเซฟธรรมดาถึง +16)
- การตีออพถ้าเป็นโลห์ จะ เพิ่มที่ 5 10 15 20 25 30 35สูงสุดที่ 35 (*.เกาหลีและเซฟธรรมดาถึง +20)
- การตีออพถ้าไอเท็มประเภทปีก จะมี 2 อย่าง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) คือโจมตี 4 8 12 16 20 24 28 และพื้นเลือด 1 2 3 4 5 6 7 %
(*.เกาหลีและเซฟธรรมดาถึง +16 หรือ 4%)
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต