สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Master Skill Tree System ระบบการเก็บเลเวลและอับสกิลมาสเตอร์สกิล  
     
System Trade item,jewel,money etc Equipment repair Armours,Weapons Party System
System Add Friend ,Chat , Email Personal Store System(ระบบร้านค้า) Gens System PVP & Quests (ชนเผ่า)
Guild System (ระบบกิลด์) Chaos Card Master (npc) System

Jewels Mix System (npc) รวมเพชร

Duel PVP System(ท้าประลอง) Master Skill Tree System Moss the Gambler System (npc)
Socket Items System (ไอเท็มธาตุ) Harmony Option System(Yellow.) Items 380 Option System(Pink.)
      Master Skill Tree System ระบบการเก็บเลเวลและอับสกิลมาสเตอร์สกิล ระบบMaster Skill Tree (มาสเตอร์สกิล) นี้ เป็นระบบการเก็บเลเวลของตัวละครในระดับสูง ที่มีเลเวล 400 และได้ทำการเปลี่ยนอาชีพให้เป็นอาชีพขั้นที่3 (Class3) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเก็บเลเวลในระบบนี้จะมีเลเวลของมาสเตอร์อยู่ทั้งหมด ตั้งแต่เลเวล 1 ถึง 200 การเลเวลอับ แต่ละครั้งจะได้พอย์มา 1 พอย์เพื่อนำไปอับค่าสกิลในส่วนของตารางมาสเตอร์สกิล เพื่อเพิ่มพลังขีดความสามารถให้กับตัวละครตามที่ต้องการ
 
อธิบาย เงื่อนไข สิ่งที่ควรรรู้
- ตัวละคร หรือ ผู้เล่นต้องมีเลเวล 400 และเปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3 แล้วเท่านั้นถึงจะใช้ระบบนี้ได้
- ระดับของมาสเตอร์สกิลเริ่มต้นที่ 1 และสูงสุด 200 เลเวล
- การเก็บเลเวลของมาสเตอร์สกิลจะสามารถเก็บในแผนที่โดยเฉพาะเท่านั้น เช่น ปราสาทเลือดชั้น 8 ,เดวิลชั้น 7 เป็นต้น
- 1 เลเวลอับของมาสเตอร์สกิล จะได้ค่าพอย์แต้มมาจำนวน 1 พอย์(Point)
- การอับสกิลจะต้องอับเป็นแบบรากต้นไม้ เลือกจุดเริ่มต้น และแตกแขนงออกไป
- มาสเตอร์สกิลแต่ละอย่าง (ค่าแต่ละค่า) อับได้สูงสุด ถึงระดับ 10 เท่านั้น
- สามารถดูหน้าต่างมาสเตอร์สกิลโดยการกด (A) หรือ กดตัว C เพื่อเปิดตัวละคร และเลือกตรงเมนูมาสเตอร์ด้านล่าง
- มาสเตอร์สกิลของแต่ละอาชีพ จะมีสกิลทั้งที่เหมือนกัน และแตกต่างกันไปตามอาชีพนั้นๆ
- มาสเตอร์สกิลปัจจุบันจะแบ่งหมวดออกเป็น 3 หมวด (แต่เดิม 4 เปลี่ยนแปลงในช่วง Se6 ep2 เหลือ 3 หมวด) คือ หมวดการป้องกัน (Protection), หมวดการโจมตีความกล้าหาญ(Bravery) ,และหมวดเพิ่มพลังทางด้านกายภาพความโกรธ(Anger)
 
 
รายละเอียดแผนที่ในการเก็บเลเวลมาสเตอร
     การเก็บเลเวลของมาสเตอร์นั้น จะเก็บในแผนที่โดยเฉพาะ ที่แตกต่างกันออกไป โดยแผนที่ในการเก็บเลเวลนั้นจะมีดังรายชื่อดังนี้
     - Blood Castle 8 , Devil Square 7 ,Chaos Castle 7 .illusion Temple 6 ,Kalima 7
     - Swamp of Calmness : Safi Queen, napin Ice, Shadow Master
     - Raklion Zone2 : Dark Mammoth, The Dark Giant, Dark Coolutin, The Dark Knight Iron
     - Aida 2 : Bloody Orc, Bloody Death Rider, Blue Golem Bloody, Bloody Witch Queen
     - Kanturu 3 : Warrior Berserker, Warrior Kentarus, Gigantis Warrior, Warrior Genocider
นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆ อีกรายละเอียดจะลงให้ทีหลังนะครับ
์การอับสกิลของมาสเตอร์สกิล
     เมื่อมาสเตอร์สกิลเลเวลอับ สามารถที่จะอับสกิลได้โดยกดปุ่มลัด (A) เพื่อเปิดหน้าต่างของมาสเตอร์สกิลขึ้นมา หากต้องการจะอับส่วนไหนก็สามารถอับโดยการกดที่รูปของสกิลนั้นๆ (*จะต้องเริ่มจากตัวเริ่มและไล่ลำดับลงมา*) สามารถดูรายละเอียดของการอับแต่ละค่า และ ค่าถัดไปได้ โดยการนำเมาส์ไปชี้ที่รูปของสกิลนั้นๆ ดังตัวอย่างภาพด้านล่างซึ่งแสดงการแบ่งหมวดหมู่ และแสดงค่าต่างๆ

จากภาพอธิบายตามลักษณะได้ดังนี้
- ด้านบนสุด จะแสดงชื่อ ของแต่ละอาชีพในคลาส3 ,ถัดจะแสดงระดับเลเวของมาสเตอร์ 1 ~ 200 ,ถัดไปอีก แสดงจำนวนพอย์(Point) ที่เหลืออยู่สำหรับใช้อับสกิล , และสุดท้ายแสดง % ของค่า exp ในการอับเลเวลมาสเตอร์
- ตรงกลางจะแยกหมวดหมู่ออก 3 หมวดใหญ่
        1 หมวดการป้องกัน ทุกอาชีพจะเหมือนกัน ภายในหมดนี้จะมีสกิลสำหรับการอับเพื่อเพิ่มพลังการป้องกันธาตุ ป้องกันไอเท็มอาวุธชุดเกราะ การเพิ่มค่านำยา SD และอื่นๆ
        2 หมวดสองหมวดสกิล การโจมตี ภายในหมวดนี้แต่ละอาชีพจะแตกต่างกันอยู่มากตามระดับของสกิลที่ใช้ หมวดหมู่นี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่การเพิ่มพลัง ของการสกิลต่างๆ ให้มีพลังมากขึ้น
        3 หมวดที่สามกายภาพ จะมีทั้งในส่วนการเพิ่มพลังการโจมตี(แบบกายภาพคือไม่ใช่สกิล) เพิ่มพลังการพื้นฟูหรือการได้รับ เลือด มานา SD จากมออนส์เตอร์ หรือ ลด % การที่ต้องใช้น้ำยามานาในการใช้สกิลลง เป็นต้น
ระดับของการอับสกิลนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการอับแบบแรกก่อน แล้วจึ่งค่อยแตกแขนงออกไปตามที่เราต้องการ ลพดับการอับจะเรียงลำดับจาก 1 ,2 , 3 ,4 ,5 ตามลำดับ
สกิลของ Master Skill นั้น สามารถจัดออกย่อยๆ ได้ดังนี้ (*ข้อมูลในตารางยังไม่สมบูรณ์นะครับ กำลังจัดทำ*)
1 สกิลกลุ่มย่อยโดยทั่วไป โดยส่วนใหญ่ จะอยู่ในส่วนแรก (หมวดการป้องกัน และหมวดกายภาพ และแบบย่อยอื่นๆ)
รูปสกิล
Icon
ชื่อสกิล
name
ลำดับการอับ
rank
คุณสมบัติของสกิล
Description
PVP Defence Increase Rate 1 Increase the success of the defense of the character.
- เพิ่มพลังป้องกันตัวในการต่อสู้ แบบ PVP
Increase Resistance (Poison) 2 Increases resistance to poisoning
- เพิ่มพลังการป้องกันการโจมตีด้วยพิษเป็น %
Resistance Increase (Lightning) 3 Increases resistance to lightning.
- เพิ่มพลังการป้องกันการโจมตีด้วยธาุตุสายฟ้าเป็น %
Resistance Increase (Ice) 4 Increases frost resistance.
- เพิ่มพลังการป้องกันจากการโจมตีด้วยธาตุน้ำแข็ง (สถานะการติดน้ำแข็ง) เป็น %
- 2 ยังไม่มีข้อมูล (กำลังหาครับ)
HP Auto Increment 3 - เพิ่มอัตราการพื้นฟูเลือด HP อัตโนมัติเป็น %
- 4 ยังไม่มีข้อมูล (กำลังหาครับ)
Maximum SD Increase 2 Increases the value of SD
- บวกเพิ่มค่า SD (น้ำยาเกราะ) เพิ่มโดยค่าตัวเลขของแต่ละระดับ
SD Recovery Speed Increase 3 Increases the speed of recovery from SD
- เพิ่มอัตราการพื้นฟูค่า SD โดยอัตโนมัติเป็น %
Defense Increase: 4 Increases defense
- เพิ่มพลังป้องกัน เป็นค่าตัวเลขตามระดับของสกิล
- 5 ยังไม่มีข้อมูล (กำลังหาครับ)
Duration Reduction 1 1 The weapons gains more strength, lasting longer without having to be repaired.
- เพิ่มอายุการใช้งาน ของการใช้ไอเท็มประเภทอาวุธ เป็น %
Duration Reduction 1 3 The armours gains more strength, lasting longer without having to be repaired.
- เพิ่มอายุการใช้งาน ของการใช้ไอเท็มประเภทชุดเกราะ เป็น %
- 5 ยังไม่มีข้อมูล (กำลังหาครับ)
Attack success Rate Increase 1 Increase attack rate of the character.(PVM)
- เพิ่มอัตราการโจมตีสำเร็จ เพิ่มขึ้นเป็นค่าตัวเลขตามระดับสกิล
Maximun Increase Life 4 Increases the character's HP.
- เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดโดยการบวกเพิ่มเข้าไปเป็นตัวเลขตามระดับสกิล
Attack Rate 1 Increase the success of the attack the character in PVP.
- เพิ่มอัตราการโจมตีสำเร็จ PVP
Monster Attack Life Increment 4 According to the life of the Dead Monster recovers certain amount of life.
- เพิ่มอัตราการได้รับเลือดจากการฆ่ามอนส์เตอร์ โดยคำนวนจากการหาร ยิ่งสกิลระดับมากตัวเลขที่ใช้หารก็จะลดลง ทำให้ได้เลือดเพิ่มมากขึ้น
Monster Attack Mana Increment 5 According to the life of the dead monster recovers certain amount of mana.
- เพิ่มอัตราการได้รับมานาจากการฆ่ามอนส์เตอร์ โดยคำนวนจากการหาร ยิ่งสกิลระดับมากตัวเลขที่ใช้หารก็จะลดลง ทำให้ได้มานาเพิ่มมากขึ้น
Monster Attack Increment SD 4 According to the life of the dead monster recovers some amount of SD.
- เพิ่มอัตราการได้รับ SD จากการฆ่ามอนส์เตอร์ โดยคำนวนจากการหาร ยิ่งสกิลระดับมากตัวเลขที่ใช้หารก็จะลดลง ทำให้ได้ SD เพิ่มมากขึ้น
Mana Reduction Strengthener: 4 When using the skill mana consumption is reduced.
- ลดอัตราการใช้น้ำยามานาลงเป็น % ตามระดับสกิล
     *ตารางที่แสดงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ ตารางสกิลทั้งหมดของมาสเตอร์สกิลเท่านั้น ยังมีสกิลเช่นการเพิ่มพลังการโจมตีทั้งแบบธรรมดา และ แบบเวทย์ ต่ำสุด และ สูงสุด เพิ่มพลังการโจมตีของสกิลที่ใช้ตามอาชีพ ยืดอายุการใช้งานไอเท็มสัตว์เลี้ยง เพิ่มอัตราการโจมตีแบบติดฮิท หรือ เพิ่มการโจมตีโดยการใช้อาวุธแต่ละประเภท ซึ่งมีมากกมายแตกต่างกันออกไป ในส่วนของตารางนี้ไว้ผมจะมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ในภายหลังนะครับ *
2. สกิลตามตามแบบของแต่ละอาชีพ อาชีพแต่ละอาชีพ จะมีสกิลที่ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นมาสเตอร์สกิลจึงมีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ที่จะแตกต่างกันจะอยู่ที่หมวดที่สอง และ สาม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังการใช้สกิล และพลังการโจมตี หรือ ค่าต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาชีพนั้นๆ ดังข้อมูลที่จะแสดงตามรูปแบบของสกิลมาสเตอร์แต่ละอาชีพดังนี้

    2.1 อาชีพนักดาบ Blade Master (Dark Knight Class 3)
 
    2.2 อาชีพนักเวทย์ Grand Master (Dark Wizard Class 3)
 
    2.3 อาชีพนักธนู High Elf (Fairy Elf Class 3)
 
    2.4 อาชีพนักดาบผู้ใช้เวทย์ หรือ เมจิก Duel Master (Magic Gladiator Class 3)
 
    2.5 อาชีพผู้นำสงคราม หรือ ดาร์คหลอด Lord Emperor (Dark Lord Class 3)
 
   2.6 อาชีพผู้เรียกใช้อสูร หรือ ซัมมอนเนอร์ Dimension Summoner (Summoner Class 3)
 
   2.7 อาชีพนักหมัด First Master (Rage Fighter Class 3)
System Trade item,jewel,money etc Equipment repair Armours,Weapons Party System
System Add Friend ,Chat , Email Personal Store System(ระบบร้านค้า) Gens System PVP & Quests (ชนเผ่า)
Guild System (ระบบกิลด์) Chaos Card Master (npc) System

Jewels Mix System (npc) รวมเพชร

Duel PVP System(ท้าประลอง) Master Skill Tree System Moss the Gambler System (npc)
Socket Items System (ไอเท็มธาตุ) Harmony Option System(Yellow.) Items 380 Option System(Pink.)
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต