สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  System Trade item,jewel,money etc .การแลกเปลี่ยน,เดล,เทรด ไอเท็ม เพชร เงิน ฯลฯ  
     
System Trade item,jewel,money etc Equipment repair Armours,Weapons Party System
System Add Friend ,Chat , Email Personal Store System(ระบบร้านค้า) Gens System PVP & Quests (ชนเผ่า)
Guild System (ระบบกิลด์) Chaos Card Master (npc) System

Jewels Mix System (npc) รวมเพชร

Duel PVP System(ท้าประลอง) Master Skill Tree System Moss the Gambler System (npc)
Socket Items System (ไอเท็มธาตุ) Harmony Option System(Yellow.) Items 380 Option System(Pink.)
      System Trade item,jewel,money etc . การแลกเปลี่ยน,เดล,เทรด ไอเท็ม เพชร เงิน ฯลฯ ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของ เพชร เงิน หรือไอเท็มอื่นๆ ให้กับผู้เล่นคนอื่น สามารถทำได้โดย ใช้เมนูคำสั่ง (D) หรือ การพิมพ์คำสั่ง /praty เพื่อยื่นขอเสนอให้กับผู้เล่นที่เราต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ นั้นไป หากผู้เล่นนั้นตอบรับ ก็จะปรากฏหน้าจอแสดงผลดังจอภาพ ซึ่งรายละเอียดการแสดงผล และ เมนูต่างๆ ในการแสดงผลมีดังต่อไปนี้
อธิบายความหมาย (ด้านบน กรอบสีเขียว = ช่องใส่ไอเท็มและเงินของผู้อื่น , กรอบสีน้ำตาล = ช่องใส่ไอท็มและเงินของเรา)
Munber หมายเลขที่ This is ...... ความหมาย ความสำคัญ อธิบาย
1 - หน้าจอที่จะแสดงต่อเราเมื่อมีผู้อื่นเสนอการแลกเปลี่ยนมา หรือ จะขึ้นกับผู้อื่นเมื่อเราเสนอร้องขอการแลกเปลี่ยนไป โดยจะขึ้นชื่อ ของผู้ที่ต้องการจะแลกเปลี่ยน ตามด้วยข้อความประมาณว่า "ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณ " ตอบตกลงกด OK , หากต้องการปฏิเสธกด Cancel
2 - ด้านบนจะแสดงชื่อของผู้ที่กำลังทำกสนเสนอการแลกเปลี่ยนกับเรา หากผู้เล่นนั้นมีกิลสังกัดก็จะแสดงสัญลักษณ์ของกิลด้วย
- ถัดมาอีกด้านหลัง จะแสดงเลเวลโดยประมาณของผู้เล่นที่กำลังเดลของกับเรา โดยมีวิธีการคำนวนการแสดงผลดังนี้
ช่วงเลเวล Level Show ค่าที่แสดง Color สีที่แสดง
0 ~ 49 Level เลเวล .10 Red สีแดง
50 ~ 99 Level เลเวล .50 Orange สีส้ม
100 ~ 199 Level เลเวล .100 Green สีเขียว
200 ~ 299 Level เลเวล .200 White สีขาว
300 ~ 400 Level เลเวล .300 ,400 Pink สีชมพู
3 - ช่องสำหรับแสดงสินค้าที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการจะแลกเปลี่ยน เพื่อให้เอาดู มีช่องทั้งหมด 40 ช่อง
4 - จำนวนเงินที่ฝ่ายตรงข้ามกรอกมาเพื่อเสนอการแลกเปลี่ยน โดยสามารถกรอปจำนวนเงินได้สูงสุดครั้งละ 999,999,999 Zen (999 M) การกรอกเงินในช่องนี้ จะมีตัวเลขที่แสดงแตกต่างกันเป็นช่วงระดับเหมือนกับการแสดงระดับเลเวล โดยจะแสดงด้วยสีของตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนดังนี้
Money Re. Color สีที่แสดง
1 ~ 99,999 Zen
ต่ำกว่าหรืออยู่ในหลักหมื่น
Normal color
แสดงแบบ สีตัวอีกษรทั่วไป
100,000 Zen
หลักแสน
Green
แสดงตัวเลขสีเขียว
1,000,000 Zen
หลักล้าน
Orange
แสดงตัวเลขเป็นสีส้ม
ตั้งแต่ 10,000,000 Zen
ตั้งแต่ สิบล้าน 10 m เป็นต้นไป
Red
แสดงตัวเลขเป็นสีแดง
5 - ปุ่ม ที่จะแสดงสถานะการกดยืนยันของอีกฝ่าย (หากอีกฝ่ายตกยืนยันการแลกเปลี่ยน สีของปุ่มแจะเปลี่ยนไป)
6 - คลังแสดงสินค้าของเรา มีทั้งหมด 40 ช่องเช่นกัน สำหรับนำสินค้า หรือไอเท็มใส่แสดง
7 - แสดงจำนวนเงินที่เรากรอกไปเพื่อการแลกเปลี่ยน จะแสดงหลักของค่าเงินเป็นสีเหมือนข้อ 4
8 - กดปุ่มนี้ หากต้องการยกเลิกการแลกเปลี่ยนสินค้า Cancel
9 - ปุ่มสำหรับคลิกเพื่อกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการแลกเปลี่ยนกับอีกฝ่าย สามารถกรอกได้สูงสุด 999,999,999 Zen
10 - ปุ่มสำหรับกดเพื่อยืนยันการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือไอเท็มกับผู้เล่นคนอื่น (OK)
  การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือไอเท็ม ก่อนจะกดยืนยัน การแลกเปลี่ยนจะต้องตรวจสอบสินค้า หรือไอเท็มให้ดีก่อนว่าได้รับสินค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ หากผิดพลาดขึ้นมาก็ไม่อาจจะอธิบายได้ เพราะผู้เล่นอีกฝ่ายก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรา ไม่ใช่ AI ย่อมเป็น -- นานาจิตตัง --
* ในบางกรณีไม่อาจสามารถทำการแลกเปลี่ยนได้อาจมาจากสาเหตุเนื่องจากผู้เล่นอาจอยู่ในสถานที่ที่ห้ามเดลสินค้า หรือ ฝ่ายตรงข้ามตั้งปฏิเสธทิ้งไว้ หรือตั้งร้านค้าทิ้งไว้ จบครับ (บรรพต WebMaster Thaimuclub)
System Trade item,jewel,money etc Equipment repair Armours,Weapons Party System
System Add Friend ,Chat , Email Personal Store System(ระบบร้านค้า) Gens System PVP & Quests (ชนเผ่า)
Guild System (ระบบกิลด์) Chaos Card Master (npc) System

Jewels Mix System (npc) รวมเพชร

Duel PVP System(ท้าประลอง) Master Skill Tree System Moss the Gambler System (npc)
Socket Items System (ไอเท็มธาตุ) Harmony Option System(Yellow.) Items 380 Option System(Pink.)
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต