สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
All Items In Muonline
Wing and Cape ปีกของอาชีพต่างๆ ทั้ง 3 ระดับ และผ้าคลุมดาร์คหลอด Weapons ไอเท็มประเภทอาวุธต่างๆ คธา มหาคธา และเครื่องกำบังโล่ห์
Setitem เซตไอเท็ม ไอเท็มเซตหายากที่ล้ำค่า Excellent Item ไอเท็มยอดเยี่ยม ที่มีพลังป้องกันพิเศษและคุณสมบัติพิเศษ
ไอเท็มประเภทชุดเกราะของนักรบทั้งหมดในทวีปมิว ไอเท็มทั่วไป ยาเลือด มานา ขนนก เพชร ไอเท็มเสริม ไอเท็มเควส
Socketitem ไอเท็มรู  รูปแบบใหม่ระบบไอเท็มธาตุ  
Socket Items System ระบบไอเท็มมีรูใส่ธาตุ

         ระบบไอเท็มซอตเก็ตเป็นระบบที่มีมาใหม่ เป็นการเพิ่มความสามารถของไอเท็ม ด้วยการใส่เม็ด (seed) ธาตุต่างๆ ลงไปในซอคเก็ต (รู,ช่องว่าง) ของ   ไอเท็มเพื่อให้ให้เท็มมีประสิทธิภาพและออพชั่นก์ตามต้องการ โดยไอเอ็มที่จะสามารถใส่ได้นั้นจะต้องมีซอคเก็ต(รู,ช่องว่าง) สำหรับใส่ด้วย ไอเท็มประเภทนี้สามารถหาดรอปได้จากมอนเตอร์ทั่วไป(ระดับที่สูงพอควร) อีกทั้งยังต้องการระดับของผู้ที่จะสามารถสวมใส่ที่สูงอีกด้วย การสังเกตุไอเท็มว่าเป็นไอเท็มประเภทซอตเก็ตไอเท็มหรือเปล่านั้น ให้สังเกตุคือ ชื่อไอเท็มนั้นจะมีสีม่วง และจะมี ช่องว่าสุ่มดรอปตั้งแต่ 1 - 5 ช่อง หากต้องการทราบว่าไอเท็มชิ้นไหน ส่วนไหน ดรอปจากไหนไปดูในส่วนของ ชุดเกราะ และ อาวุธ ท่านสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ของซอตเก็ตไอเท็มได้ดังข้อมูลดังนี้

สกัด,สร้างเมล็ดธาตุ)
Create Seed

สังเคราห์นำุธาตุลงสเฟียร์
Create Seed Sphere

การติดตั้งธาตุลงไอเท็ม
Mount Seed Sphere to item

ทำำลายสเฟียร์ธาตในไอเท็มุ
Destroy Seed Sphere inside item
1. ขั้นตอนที่หนึ่ง การสกัดเมล็ดธาตุ Create Seed วัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดมีดังนี้
- exellent item+4+op ไอเท็มยอดเยี่ยม +4 ออพ 4 ขึ้นไปจำนวน 1 ชิ้น
- set item +4+op เซจไอเท็ม +4 ออพ 4 ขึ้นไปจำนวน 1 ชิ้น
- jewel of chaos 1 เม็ด
- jewel of harmony 1 เม็ด
- jewel of creation 1 เม็ด

*เงื่อนไข
         - ไอเท็มที่จะนำมาใส่ธาตุจะต้องมีซอตเก็ต(รู) สำหรับใส่เท่านั้น สังเกตุสีีชื่อจะเป็นสีม่วง
         - เม็ดธาตุที่จะนำมาใส่ได้นั้น จะต้องอยู่ในสเฟียร์(sphere)ก่อนบรรจุลงในซอคเก็ต
         - ของที่ตีแล้วซื้อขายไม่ได้ (personal edition)
         - เม็ดธาตุ , สเฟียร์ซื้อขายได้ตามปกติ

เมื่อวัตถุดิบมีพร้อมแล้วให้เดินทางไปหา NPC ที่เมือง Eblbeland ที่ทำหน้าที่สกัด และสังเคราห์ เมล็ดธาตุ ดังภาพ
- Go to NPC name "SEED MASTER" in Eblbeland
เลือกเมนูดังภาพ ผสมเมล็ดพันธุ์(สกัดธาตุ) ใส่ไอเท็มจนครบ +จำนวนเงิน xxx Zen

กดยืนยันเพื่อสกัดเมล็ดธาตุ หากสำเร็จจะได้ธาตุดังภาพ (สุ่มธาตุ สุ่มออพ)

(There are about six (6) kinds of seeds that can be created in this combination)
Once Seed Creation is successful, it will turn out like this

เมล็ดธาตุที่ได้มาจะมีทั้งหมด 6 ชนิด (เมื่อสกัดจะ สุ่มธาตุ สุ่มออพ)
ซึ่งแต่ละชนิดจะมีออพและวิธีการใช้ที่แตกต่างกันโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

กลุ่มธาตุที่หนึ่ง สำหรับใช้ใส่ ไอเท็มประเภทอาวุธ มีทั้งหมดสามชนิดคือ


1.Fire (เมล็ดธาตุไฟ) มี 6 ออพชั่นก์
Options Seed คุณสมบัติของธาตุ
Attack/Wizardry damage increase (pro rata to level) การโจมตี / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ หารเลเวล/
Attack speed increase เพิ่มความเร็วในการโจมตี
Maximum attack/Wizardry damage increase โจมตีสูงสุด / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์
Minimum attack/Wizardry damage increase โจมตีขั้นต่ำ / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์
Attack/Wizardry damage increase การโจมตี / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์
AG consumption reduction ลดการใช้ AG ลง


2.Ice (เมล็ดธาตุน้ำแข็ง) มี 5 ออพชั่นก์
Options Seed คุณสมบัติของธาตุ
Auto HP increase after monster death  เพิ่มการ Auto HP เมื่อกำจัดมอนเตอร์
Auto Mana increase after monster death เพิ่มการ Auto Mana เมื่อกำจัดมอนเตอร์
Skill damage increase เพิ่มทักษะการโจมตี
Attack success rate increase เพิ่มอัตราการโจมตีสำเร็จอย่างแม่นยำ
Item durability increase ความคงทนไอเทมเพิ่ม


3.Lightening (เมล็ดธาตุสายฟ้า) มี 4 ออพชั่นก์
Options Seed คุณสมบัติของธาตุ
Excellent damage increase  เพิ่มค่าความเสียหายคริติคอลจากยอดเยี่ยม
Excellent damage rate increase เพิ่มอัตราติดคริติคอลจากยอดเยี่ยม
Critical damage increase เพิ่มความเสียหายด้วย Critical
Critical damage success rate increase เพิ่มความสำเร็จด้วย Critical 


กลุ่มธาตุที่สอง สำหรับใช้ใส่ไอเท็มประเภท เครื่องป้องกัน มีทั้งหมดอีก 3 ชนิดคือ4.Earth (เมล็ดธาตุดิน) มี 1 ออพชั่นก์
Options Seed คุณสมบัติของธาตุ
health increase เพิ่มอัตราค่าร่างกาย


5.Water (เมล็ดธาตุน้ำ) มี 5 ออพชั่นก์
Options Seed คุณสมบัติของธาตุ
Defense success rate increase เพิ่มอัตราค่าป้องกันตัว
Defense increase เพิ่มพลังป้องกัน
Shield defense increase เพิ่มอัตราการป้องกันด้วยโล่
Damage reduction ลดค่าความเสียหายลง
Damage reflection สะท้อนความเสียหาย


6.Wind (เมล็ดธาตุลม) มี 6 ออพชั่นก์
Options Seed คุณสมบัติของธาตุ
Life autorecovery increase เพิ่มการฟื้นคืนพลังชีวิตอัตโนมัติ
Maximum Life increase เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด
Maximum Mana increase เพิ่ม Mana สูงสุด
Automatic Mana recovery increase เพิ่มการฟื้นคืน Mana อัตโนมัติ
Maximum AG increase พิ่มค่า AG สูงสุด
AG value increase เพิ่มการฟื้นคืนค่า AG
จบขั้นตอนที่หนึ่ง สกัดเมล็ดธาตุ End create Seed


สกัด,สร้างเมล็ดธาตุ)
Create Seed

สังเคราห์นำุธาตุลงสเฟียร์
Create Seed Sphere

การติดตั้งธาตุลงไอเท็ม
Mount Seed Sphere to item

ทำำลายสเฟียร์ธาตในไอเท็มุ
Destroy Seed Sphere inside item
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต