สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
All Items In Muonline
Wing and Cape ปีกของอาชีพต่างๆ ทั้ง 3 ระดับ และผ้าคลุมดาร์คหลอด Weapons ไอเท็มประเภทอาวุธต่างๆ คธา มหาคธา และเครื่องกำบังโล่ห์
Setitem เซตไอเท็ม ไอเท็มเซตหายากที่ล้ำค่า Excellent Item ไอเท็มยอดเยี่ยม ที่มีพลังป้องกันพิเศษและคุณสมบัติพิเศษ
ไอเท็มประเภทชุดเกราะของนักรบทั้งหมดในทวีปมิว ไอเท็มทั่วไป ยาเลือด มานา ขนนก เพชร ไอเท็มเสริม ไอเท็มเควส
Socketitem ไอเท็มรู  รูปแบบใหม่ระบบไอเท็มธาตุ  
Socket Items System ระบบไอเท็มมีรูใส่ธาตุ

         ระบบไอเท็มซอตเก็ตเป็นระบบที่มีมาใหม่ เป็นการเพิ่มความสามารถของไอเท็ม ด้วยการใส่เม็ด (seed) ธาตุต่างๆ ลงไปในซอคเก็ต (รู,ช่องว่าง) ของ   ไอเท็มเพื่อให้ให้เท็มมีประสิทธิภาพและออพชั่นก์ตามต้องการ โดยไอเอ็มที่จะสามารถใส่ได้นั้นจะต้องมีซอคเก็ต(รู,ช่องว่าง) สำหรับใส่ด้วย ไอเท็มประเภทนี้สามารถหาดรอปได้จากมอนเตอร์ทั่วไป(ระดับที่สูงพอควร) อีกทั้งยังต้องการระดับของผู้ที่จะสามารถสวมใส่ที่สูงอีกด้วย การสังเกตุไอเท็มว่าเป็นไอเท็มประเภทซอตเก็ตไอเท็มหรือเปล่านั้น ให้สังเกตุคือ ชื่อไอเท็มนั้นจะมีสีม่วง และจะมี ช่องว่าสุ่มดรอปตั้งแต่ 1 - 5 ช่อง หากต้องการทราบว่าไอเท็มชิ้นไหน ส่วนไหน ดรอปจากไหนไปดูในส่วนของ ชุดเกราะ และ อาวุธ ท่านสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ของซอตเก็ตไอเท็มได้ดังข้อมูลดังนี้

สกัด,สร้างเมล็ดธาตุ)
Create Seed

สังเคราห์นำุธาตุลงสเฟียร์
Create Seed Sphere

การติดตั้งธาตุลงไอเท็ม
Mount Seed Sphere to item

ทำำลายสเฟียร์ธาตในไอเท็มุ
Destroy Seed Sphere inside item
2. ขั้นตอนที่สอง การสังเคราัะห์เมล็ดธาตุ (Create Seed Sphere )
       การทำเพื่อให้พร้อมก่อนนำไปใช้งานโดยการนำเมล็ดธาตุที่ได้มารวมเข้ากับสเฟียร์ว่าง (Sphere) ซึ่งหาดรอปได้จากมอนเตอร์โดยทั่วไป เพื่อนำมาใส่เมล็ดธาตุเป็นให้เป็น Seed Sphere (บางที่เรียก Spear ก็ืคือไอเท็มเดียวกันในที่นี้ผมขอใช้ Sphere เพราะความหมายใกล้เคียงกว่าครับ)
*เงื่อนไข
         - ไอเท็มที่จะนำมาใส่ธาตุจะต้องมีซอตเก็ต(รู) สำหรับใส่เท่านั้น สังเกตุสีีชื่อจะเป็นสีม่วง
         - เม็ดธาตุที่จะนำมาใส่ได้นั้น จะต้องอยู่ในสเฟียร์(sphere)ก่อนบรรจุลงในซอคเก็ต
         - ของที่ตีแล้วซื้อขายไม่ได้ (personal edition)
         - เม็ดธาตุ , สเฟียร์ซื้อขายได้ตามปกติ

วัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์มีดังนี้มีดังนี้
- sphere สเฟียร์ว่าง 1 ชิ้น สามรถหาดรอปได้จาดมอนเตอร์ทั่วไป (มี 5 ระดับ ยิ่งระดับสูงออพธาตุก็จะสูงไปด้วยในกรณีสร้างสำเร็จ )
- seed เมล็ดธาตุที่ได้จากการสกัด 1 เม็ด
- jewel of chaos 1 เม็ด
- jewel of creation 1 เม็ด

เมื่อวัตถุดิบมีพร้อมแล้วให้เดินทางไปหา NPC ที่เมือง Eblbeland ที่ทำหน้าที่สกัด และ สังเคราะห์รวมเมล็ดธาตุ ดังภาพ
- Go to NPC name "SEED MASTER" in Eblbeland
เลือกที่ประกอบเมล็ดพันธุ์(สังเคราะห์) ใส่ไอเท็มไปให้ครบ แล้วกดตกลง
      In this combination, you can only use any of the 5 spheres. If you use a better sphere quality, it gives better option
กดยืนยันเพื่อทำการผสม สำเร็จก็จะได้ Seed Sphere ดังภาพ
        Once Creation is successful, it will turn out like this

Sphere มี 5 ระดับ ยิ่งใช้ Sphere ที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่ม op ให้ได้ยิ่งสูงขึ้น โดยจะแจงรายละเอียดดังด้านล่าง
Seed Sphere Option List Expected Data from Seed Sphere +1 to +5
Spheres, rank thru its quality (From Low To High) ระดับสเฟียร์ทั้ง 5
1. Chipped Sphere
2. Flawed Sphere
3. Natural Sphere
4. Flawless Sphere
5. Perfect Sphere
ระดับออพ Seed Sphere ตั้งแต่ +1 ถึง +5(1,2,3,4,5)  &  Data from Seed Sphere +1 to +5 (1,2,3,4,5)

ธาตุไฟ

-การโจมตี เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ หารเลเวล / (+20, 19, 18, 17, 16)
-เพิ่มความเร็วในการโจมตี (+7, +8, +9, +10, +11)
-โจมตีสูงสุด เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ (+20, +22, +25, +30, +35)
-โจมตีขั้นต่ำ เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ (+30, +32, +35, +40, +50)
-การโจมตี เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ (+20, +22, +25, +30, +35)
-ลดการใช้ AG ลง (+40%, 41%, 42%, 43%, 44%)
Fire
-attack speed increase (+7, +8, +9, +10, +11)
-maximum attack/wizardy damage (+30, +32, +35, +40, +50)
-minimum attack/wizardy damage (+20, +22, +25, +30, +35)
-(level type)attack/wizardy increase (+20, 19, 18, 17, 16)
-Attack/Wizardry increase (+20, +22, +25, +30, +35)
-Slight AG reduction (+40%, 41%, 42%, 43%, 44%)


ธาตุน้ำแข็ง
-เพิ่มการ Auto HP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ xxx(xxx=life/8) (8, 7, 6, 5, 4)
-เพิ่มการ Auto Mana เมื่อกำจัดมอนเตอร์ xxx(xxx=mana/8) (8, 7, 6, 5, 4)
-เพิ่มทักษะการโจมตี (+37, +40, +45, +50, +60)
-เพิ่มอัตราการโจมตีสำเร็จอย่างแม่นยำ (+25, +27, +30, +35, +40)
-ความคงทนไอเทมเพิ่ม (30%, 32%, 34%, 36%, 38%)
Ice
-skill attack increase (+37, +40, +45, +50, +60)
-Item strenghener (30%, 32%, 34%, 36%, 38%)
-Attack acuracy increase (+25, +27, +30, +35, +40)
-Monster destruction for the mana increase xxx(xxx=mana/8) (8, 7, 6, 5, 4)
-Monster destruction for the life increase xxx(xxx=life/8) (8, 7, 6, 5, 4)


ธาตุสายฟ้า
-เพิ่มค่าความเสียหายคริติคอลจากยอดเยี่ยม (+15, +20, +25, +30, +40)
-เพิ่มอัตราติดคริติคอลจากยอดเยี่ยม (10%, 11%, 12%, 13%, 14%)
-เพิ่มความเสียหายด้วย Critical (+30, +32, +35, +40, +50)
-เพิ่มความสำเร็จด้วย Critical (8%, 9%, 10%, 11%, 12%)
Lighting
-excelent damage rate increase (10%, 11%, 12%, 13%, 14%)
-critical damage rate increase (8%, 9%, 10%, 11%, 12%)
-critical damage increase (+30, +32, +35, +40, +50)
-excelent damage increase (+15, +20, +25, +30, +40)


ธาตุดิน
-เพิ่มอัตราความแข็งแกร่ง (+30, 32, 34, 36, 38)
earth
-health increase (+30, 32, 34, 36, 38)


ธาตุน้ำ
-เพิ่มอัตราค่าป้องกันตัว (+30, 33, 36, 39, 42)
-เพิ่มอัตราการหลบหลีก (+10%, 11%, 12%, 13%, 14%)
-เพิ่มอัตราการป้องกันด้วยโล่ (+7%, 10%, 15%, 20%, 30%)
-ลดค่าความเสียหายลง (+4%, 5%, 6%, 7%, 8%)
-สะท้อนความเสียหาย (+5%, 6%, 7%, 8%, 9%)
Water
-Shield protection increase (+7%, 10%, 15%, 20%, 30%)
-Damage reduction (+4%, 5%, 6%, 7%, 8%)
-Damage reflection (+5%, 6%, 7%, 8%, 9%)
-Defensibility increase (+30, 33, 36, 39, 42)
-Defensibility accuracy increase (+10%, 11%, 12%, 13%, 14%)


ธาตุลม
-เพิ่มการฟื้นคืนพลังชีวิตอัตโนมัติ (+8, +10, +13, +16, +20)
-เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4%, 5%, 6%, 7%, 8%)
-เพิ่ม Mana สูงสุด (4%, 5%, 6%, 7%, 8%)
-เพิ่มการฟื้นคืน Mana อัตโนมัติ (+7, +14, +21, +28, +35)
-เพิ่มค่า AG สูงสุด (+25, +30, +35, +40, +50)
-เพิ่มการฟื้นคืนค่า AG (+3, +5, +7, +10, +15)
Wind
-Maximum life increase (4%, 5%, 6%, 7%, 8%)
-AG value increase (+3, +5, +7, +10, +15)
-Automatic life recovery increase (+8, +10, +13, +16, +20)
-Automatic mana recovery increase (+7, +14, +21, +28, +35)
-Maximum AG increase (+25, +30, +35, +40, +50)
-Maximum mana increase (4%, 5%, 6%, 7%, 8%)

จบขั้นตอนที่สองการสังเคราะห์ SeedSphere End Create Seed Sphere


สกัด,สร้างเมล็ดธาตุ)
Create Seed

สังเคราห์นำุธาตุลงสเฟียร์
Create Seed Sphere

การติดตั้งธาตุลงไอเท็ม
Mount Seed Sphere to item

ทำำลายสเฟียร์ธาตในไอเท็มุ
Destroy Seed Sphere inside item
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต