สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Basic Items use , add Status Guide การใส่ชุด อาวุธ ไอเท็ม การดู และ อับสเตตัส ( Up Point)  
     
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
      Basic Items use , add Status Guide บทพื้นฐานการสวมใส่ชุด อาวุธ ไอเท็มช่วยเหลือ การดู และ อับสเตตัส ( up Point) เมื่อเข้ามาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือไอเท็มประเภทอาวุธ ชุดเกราะ ไอเท็มเสริม สำหรับใช้งาน ซึ่งไอเท็มแต่ละแบบจะสวมใส่ในช่อง ต่างๆ อีกทั้งการจะสวมใส่ไอเท็ม จะต้องมีค่าสเตตัสที่ถึงตามที่ไอเท็มนั้นต้องการอีกด้วย รายละเอียดดังรูป
ดังภาพ เมื่อกดคีย์ลัด (ตัว I , V ) เพื่อเปิดดูช่องเก็บของ แล้วจะปรากฏภาพข้อมูลของช่องสวมใส่ไอเท็ม และช่องเก็บของขึ้นมา ช่องแต่ละช่องนั้นมีความสำคัญและมีหน้าที่สำหรับใส่ไอเท็มที่แตกต่างกัน ดังตารางข้อมูลอธิบายช่องต่างๆ ดังนี้
Number
หมายเลข
Explanation ใช้สำหรับใส่ไอเท็ม
1 Slot forGuardian Angel,Imp,Satan,Spirit of Guardian ,Demon,Horn of Unicorn,Horn of Dinorant,Fenrir etc.
- สำหรับใส่ไอเท็มช่วยเหลือ นางฟ้า ซาตาล ม้า มังกร เสือ แพนด้า ฯลฯ
2 Slot for Helm armours.(Magic Gladiator Can't use)
- สำหรับใส่ไอเท็มชุดเกราะประเภทส่วนหัว (อาชีพเมจิก นักดาบผู้ใช้เวทย์จะไม่มีส่วนนี้)
3 Slot for Wings ror Capes.
- สำหรับสวมใส่ไอเท็มประเภทปีก และ ผ้าคลุม โดยไอเท็มปีกและผ้าคลุมจะต้องการเลเวลในการสวมใส่ที่แตกต่างกัน
4 Slot for Pendants .
- สำหรับใส่ไอเท็มประเภทสร้อย
5 Slot for Weapons. ( Crossbows for Elf, Gloves for Rage Fighter )
- สำหรับสวมใส่ไอเท็มประเภทอาวุธทั้งหลาย ช่องด้านขวานี้จะเป็นช่องหลัก สำหรับเอลฟ์จะสวมใส่หน้าไม้ และ อาชีพนักหมักจะสวมใส่สนับมือ
6 Slot for Armor armours.
- สำหรับใส่ไอเท็มชุดเกราะประเภทเสื้อ
7 Slot for Weapons ror Shields (Bows for Elf, Gloves for Rage Fighter,Dark Raven and Dark Horse for Dark Lord , Summon Books for Summoner)
- สำหรับใส่ไอเท็มประเภทอาวุธ และ โล่ห์ ช่องด้านนี้จะเป็นช่องรอง สำหรับเอลฟ์จะสวมใส่ธนู ,สำหรับอาชีพนักหมัดจะสวมใส่สนับมือ , สำหรับอาชีพดาร์คหลอดจะสวมใส่สัตว์เลี้ยง นก หรือ ม้า , สำหรับอาชีพผู้เรียกใช้อสูรจะใส่ หนังสือเรียกอสูร
8 Slot fot Rings.
- สำหรับใส่ไอเท็มประเภทแหวนทั้งหมด
9 Slot for Rings.
- สำหรับใส่ไอเท็มประเภทแหวนทั้งหมด
10 Slot for Armor Gloves . (Rage Fighter can't use)
- สำหรับใส่ไอเท็มชุดเกราะประเภทถุงมือ (อาชีพนักหมัดจะไม่มีส่วนนี้)
11 Slot for Armor Pants.
- สำหรับใส่ไอเท็มชุดเกราะประเภทกางเกง.
12 Slot for Armor Boots.
- สำหรับใส่ไอเท็มชุดเกราะประเภทเท้า
 
วิธีการสวมใส่ไอเท็ม
      การจะสวมใส่ไอเท็มแต่ละแบบนั้นมีวิธี และ คามต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ไอเท็มบางชนิด ผู้ใช้จะต้องมีเลเวล ถึงขั้นที่กำหนดเท่านั้นจึงจะสามารถสวมใส่ได้ หรือ ไอเท็มบางชนิดผู้ใช้จะต้องมีค่าสเตตัส (Status) ถึงตามต้องการเท่านั้นจึงสามารถสวมใส่ได้
      ไอเท็มแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและต้องการผู้ใช้ที่แตกต่างกัน บางชนิดสามารถนักรบหลายอาชีพสามารถสวมใส่ได้ และ บางชนิดจะเจาะจงเฉพาะอาชีพที่เหมาะสมกับไอเท็มนั้นๆ เพียงเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดไอเท็มประเภทชุดเกราะ และไอเท็มต่างๆ ได้ที่นี้ >>>>>>ไอเท็มประเภทชุดเกราะ<<<<< >>>>>>ไอเท็มประเภทอาวุธ <<<<< วิธีการสวมใส่ไอเท็มนั้นอธิบายย่อยตามรูปภาพด้านล่าง
อธิบายภาพ (ตามตัวอย่าง กด I,V เปิดคลังเก็บของตัวละคร , กด C เพื่อดูค่าสเตตัส และอับสเตตัสของตัวละคร)

       ภาพ A คือชุดเกราะตัวอย่างชุดสัมฤทธิ์ +8 การจะสวมใส่ได้จะต้องมีความแข็งแกร่ง 106 และ เความ เร็ว 41 แต่ผู้สวมใส่ในตอนนี้ (ภาพขวา ) มีความแข็งแกร่ง(C)ที่อับแล้ว 98 และ ความเร็ว(D) 36 และยังมีพอย์(B)เหลืออยู่ 109 พอย์ สามารถกดอับได้ที่ปุ่ม ลักษณะเป็นเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มให้ความแข็งแกร่ง และ ค่าความเร็วได้ ให้ถึงตามที่ระดับของชุดต้องการเมื่อค่าสเตตัสถึงก็จะแสดงดังภาพ ด้านล่างนี้
     ดังภาพ จะเห็นว่า เมื่อค่าสเตตัสความแข็งแกร่ง และความเร็ว มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ไอเท็มต้องการ ก็จะสามารถสวมใส่ได้ หากค่าไม่ถึงและสเตตัสพอย์ Point (ฺB) ไม่มีแล้วก็ต้องไปเก็บเลเวลเพื่อให้ได้พอย์มาอับสะเตตัสของตัวละคร เพื่อให้สามารถสมใส่ไอเท็มได้ตามที่ต้องการ (ไอเท็มบางชนิด จะต้องการค่าพลังเวทย์ ค่าร่างกาย HP ,ระดับคลาส ระดับเลเวลในการสวมใส่ และไอเท็มบางประเภทจะใส่ได้เฉพาะอาชีพบางอาชีพเท่านั้น) ดังภาพไอเท็มชนิดนี้มีอาชีพที่สามารถสวมใส่ได้ 3 อาชีพคือ นักดาบ เมจิก และดาร์คหลอด
     เมื่อมีความพร้อมที่สวมใส่ไอเท็มได้แล้ว ก็สามารถสวมใส่โดยการ กระทำดังภาพ
-ภาพเลขที่ 1. คลิกซ้ายค้างไว้ที่ไอเท็ม
-ภาพเลขที่ 2. ย้ายไอเท็มมาที่ช่องสำหรับไอเท็มประเภทนั้นๆ
-ภาพเลขที่ 3. แล้วก็กดปล่อยเพื่อวางไอเท็มนั้น
-ภาพเลขที่ 4. เมื่อดูมุมมองของตัวละครจะเห็นว่าสามารถสวมใส่ได้แล้ว
   การสวมใส่ไอเท็มประเภทอื่นๆ ก็เหมือนกันเพียงแต่ไอเท็มแต่ละชนิดมีความต้องการที่แตกต่างกัน และตำแหน่งช่องในการสวมใส่แตกต่างกันเพียงเท่านั้น (ตำแหน่งช่องดูจากตารางด้านบนสุด) ต่อไปจะเป็นการดูค่าสเตตัส ของตัวละครเมื่อสวมใส่ไอเท็ม และการอับค่าสตตัสต่าง
 
การดู และ การอับสเตตัสของตัวละคร
     วิธีการดูและการอับสเตตัสของตัวละครนั้นจะส่งผลต้อง ความแข็งแรง ความทนทาน ความเร็ว ฯลฯ ซึ่งการอับแต่ละอย่างของแต่ละอาชีพนั้นจะส่งผลแตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่รายละเอียดของตัวละคร ทั้ง 7 ต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการดูสเตตัสของตัวละครดังนี้ (*แต่ละอาชีพจะคล้ายๆกัน แต่ไม่เหมือนกัน*)
Character Stats
     Every character has four basic statistics: Strength, Agility, Vitality, and Energy. When a player gains enough experience points to level up they can distribute 5 points freely among these stats. Magic Gladiator and Dark Lord characters gain 7 points instead of 5. When a character reaches level 220 they may take on a special quest so that every level up will get them 6 points instead of 5. In addition, for every level beyond 220 they will receive 1 point, so there is no waste. After doing this quest, at level 380 a player can start a new quest to get their character getting 7 points each level instead of 6.
     : Strength - This is a character's physical strength. The more invested in this stat, the more damage dealt when striking with a melee weapon and the less chance of missing an enemy. Higher strength allows a character to equip stronger armor and weapons.
     : Agility - This measures a character's dexterity. Agility increases a character's hitting accuracy, attack speed, defense and evade rate (known in the game as defense rate). While Strength determines melee damage, Agility determines damage from a Bow or Crossbow. Some weapons and equipment require large numbers of Agility points, and every piece of Elf armor requires some.
     : Vitality - This is a character's toughness. Vitality gives a character extra HP so that it can survive more damaging hits.
     : Energy - This is a character's capability to use skills and spells. Dark Wizards and Energy Elves need large amounts of Energy to learn new spells, while Dark Knights mainly require it to use their weapon skills more often. Investing points in Energy increases maximum mana, mana recharging rate and "AG" as well as increasing the damage that a skill does.
     : Command – This is a special stat that only Dark Lords have. It measures the ability a Dark Lord has to handle the pets of nature. By increasing command, a Dark Lord may learn new spells (apart from Fireburst, which only requires energy, and Force, the spell given to new DL's). A Dark Lord that has raised a lot of command can also hold the maximum capacity of 80 guild members if he's a Guildmaster.
อธิบาย ค่าต่างๆ ของระบบตัวละคร (C)
S1 - แสดงชื่อของตัวละคร
- แสดงอาชีพและสถานะของตัวละคร
- แสดงเซฟเวอร์ และ ห้องย่อย ที่ตัวละครอยู่
S2 - แสดงระดับเลเวลของตัวละคร
- แสดงจำนวน Point ที่ได้รับจากการอับเลเวล และยังไม่ได้นำไปอับเพิ่มบวกค่าใดๆ (เมื่อ 1 เลเวลอับอาชีพธรรมดาจะได้ครั้งละ 5 อาชีพพิเศษได้ครั้งละ 7)
S3 - แสดงค่า EXP (ค่าประสบการณ์) ที่จะใช้ในการอับเลเวลถัดไป ดูจากตัวอย่าง 101080 คือ ค่าประสบการณ์ที่มีอยู่ตอนนี้ และ 11600 คือค่าประสบการณ์ที่ระบบต้องการในการอับเลเวล จากตัวอย่างเมื่อค่า exp ถึงก็จะอับเป็นเลเวล 21
- แสดงค่า % ของค่าประสบการณ์
- แสดงค่าพอย์ ที่สามารถเพิ่มได้ด้วยผลไม้เพิ่มพอย์
S4 - แสดงค่าความแข็งแกร่ง (Str) เมื่ออับ Str มีผลดังนี้
- แสดงพลังค่าการโจมตี ต่ำสุด ~ สูงสุด แบบโจมตีธรรมดา ในวงเล็บ () คือ พลังการโจมตีโดยใช้สกิล
- อัตราการโจมตี เป็นค่าที่จะใช้หักล้างกับอัตราการป้องกับของมอนส์เตอร์ หรือ ฝ่ายตรงข้าม หากอัตราการโจมตีของเรา น้อยกว่าอัตราการป้องกันของศัตรู ก็จะโจมตีใส่ศัตรูไม่โดน Miss
S5 - ช่องแสดงค่าความเร็ว (Ag) และปุ่มกด
- อัตราป้องกัน คือ พลังป้องกันของตัวละครจะไปหักลบกับพลังโจมตีของฝ่ายตรง ข้ามยิ่งพลังป้องกันมาก ก็จะยิ่งโดนโจมตีเบาลง
- ความเร็ว เป็นค่าความเร็วในการโจมตี ยิ่งค่านี้มาก สปีดในการโจมตีก็จะยิ่งไวขึ้น (ซอยถี่ๆ)
- อัตราการป้องกัน หรือ ค่าการหลบหลีก ยิ่งมากก็ยิ่งมีโอกาศโดนโจมตี Miss (หลบการโจมตี)
S6 - ค่าร่างกาย Vit อับมากเลือดมาก (HP) *อาชีพนักหมัดอับเลือดเพิ่มพลังโจมตีด้วย *
S7 - ค่าพลังเวทย์ (Vit) อับมากจะเพิ่มมานา (Mp) และ เพิ่มพลังการโจมตีหรือพลังในการใช้สกิลของอาชีพสายเวทย์ หรือ สายธรรมดาจะเพิ่มพลังการโจมตีโดยการใช้สกิล อาชีพนักเวทย์ดูค่าพลังโจมตีต่ำสุด สูงสุดจากด้านล่างนี้
S8 - คำสั่ง (cmd) * สำหรับอาชีพดาร์คหลอดเท่านั้น*
     * ข้อมูลด้านบนเป็นเพียงการอธิบายบอกคุณสมบัติการอับค่าแต่ละค่าโดยคร่าวๆ เท่านั้น เพราะเมื่อนำไปใช้งานจริง ผู้เล่นสามารถที่จะนำไปประยุกต์ และแตกแขนงออกเป็นหลายสาย อย่างมากมาย แล้วแต่ความถนัด ความสันถัด และประสบการณ์ของผู้เล่น ไม่ได้จำกัดตายตัวว่าจะอับอะไรเท่าไร เพราะสเตตัสที่ สถานะ และการเล่น ของอาชีพแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกัน เพื่อเกิดความหลากหลายในทวีปมิว ตัวอย่างอาชีพที่แตกแขนง
- อาชีพไนท์ : ไนท์สายแกร่ง ไนท์สายเร็ว ไนท์สายเลือด ไนท์สายเวทย์(คอมโบและเบ่งเลือด)......
- อาชีพวิซารด์ : สายไว(ไม่คอยได้เห็น) สายเวทย์(อันนี้ชั่วป์).......
- เอลฟ์ : เอลฟ์สายไว(บู้) เอลฟ์สายเวทย์(สายสนับสนุนทีม) สายมั่ว(ผสม).....
- เมจิก : สายดาบ (แกร่ง ไว) สายเวทย์ (เวทย์ไว).....
- ดาร์คหลอด : สายม้า(แกร่ง) สายนก(คำสั่ง) สายเวทย์(ใช้สกิลบางสกิล) สายเลือด (ถึก).....
- ซัมมอนเนอร์ : สายเวทย์ สายเลือด .......
- นักหมัด : สายเลือด(ชน) สายไว(หลบ) สายเวทย์(ปั๊บ) ......
    ที่เขียนบทความไว้เป็นเพียงตัวอย่างของการแตกแขนงสายเท่านั้น ยังมีอีกหลายสายที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ผู้เล่นควรใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปพลิกแพลงประยุกต์ เพื่ออับสเตตัสในแบบฉบับของตนเอง (จบข้อมูลการอับและการดูค่าสเตตัส - เขียนบทความโดย บรรพต Webmaster Thaimuclub)
Join to game muonline (เริ่มต้น) Basic Game Control พื้นฐาน(1) Basic Game Control พื้นฐาน(2)
Items use , add Status Guide Player connect with Player muonline Situation Heros,maps list,maps windows
Basic Start Play muonline None Player Character (NPC) Items Increase Efficiency (up grade items)
Create Chaos Weapons Create Level 1st Wings (C1) Create Level 2nd Wings and Capes( C2)
Create 3rd Wings,Capes (C3) Create Dinorant (สร้างมังกร) Create Dark Horse, Dark Raven
Create Fenrir สร้างอสูรหมาป่า - ข้อมูลอื่นๆกำลังจัดทำครับ -  
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต