สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Castle Siege Event มหาสงครามแย่งชิงปราสาทกิล  
     
Devil Square Event Blood Castle Event Chaos Castle Event Illusion Temple Event
CryWolf Fortress Event Kanturu Event Kalima Event White Wizard Invasion Event
Raklion Boss Room Event Golden Invasion Event Sky Event Blue Event
Summer Event Double Goer Event Fortress of Imperial Guardian Castle Siege Event
Lorn Canyon Deep Event Swamp of Calmness Event
      อีเวนท์ Castle Siege Event มหาสงครามแย่งชิงปราสาทกิล Castle Siege ก็คือสงครามปราสาทที่เราคุ้นเคย แถมยังเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดกว่าทุกเกมส์ด้วย ซึ่งเป็นระบบสงคราม ที่สามารถเล่นกันได้ทั้งเซิฟเวอร์ ขอเพียงมีกิลด์อยู่เป็นใช้ได้ ความแตกต่างจากระบบสงครามในเกมส์อื่น อยู่ที่การทำสงครามจะมีปราสาทเป็นตัววัดผลเพียงแค่หลังเดียว และมีเพียงแห่งเดียวในแต่ละเซิรฟ์เวอร์ ไม่มีแยกย่อยลงไปตามเซิร์ฟเวอร์ย่อยแต่อย่างใด ซึ่งจะแบ่งฝ่ายการต่อสู้ออกเป้น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายรุกปราสาท และฝ่ายป้องกันปราสาท ซึ่งถูกกำหนดโดย การ "จับพันธมิตร" นั่นเอง

      การเข้าตีปราสาทนั้นๆ จำเป็นต้องลงทะเบียนในการเข้าสงครามด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถเข้าสู่ ระบบสงครามได้ หรือได้แต่ไม่นับผล การทำสงครามมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ซึ่งหากปราสาทถูกตี แตก (ฝ่ายบุกสามารถโหลดแท่นลงทะเบียนครอบครองได้) จะถือว่าสงครามสิ้นสุดทันที รายละเอียดและวิธีการดังข้อมูลด้านล่าง
เงื่อนไขในการประกาศ Castle Siege
      1. สามารถทำได้โดยกิลด์ที่มีสมาชิกในกิลด์ 20 คนขึ้นไป และ กิลด์มาสเตอร์มีเลเวล 200 ขึ้นไป
     2. วิธีการเลือกและดำเนินการ สามารถทำได้เฉพาะกิลด์มาสเตอร์เท่านั้น โดยจะต้องคุยกับ NPC ที่ชื่อ Life Guardman ที่อยู่บริเวณหน้าปราสาท

NPC Life Guardman
    npc สำหรับลงทะเบียน , สถานะการครองปราสาท และการลงทะเบียน วันเวลาและกำหนดการในการบุกโจมตีปราสาทครั้งต่อไป
   
Union Guild (กิลด์พันธมิตร)
      เปรียบเสมือนการสร้าง Community ระหว่างกิลด์ภายในเกม เป็นการรวมกิลด์ต่าง ๆ เข้าเป็นพันธมิตร เพื่อเป้าหมายในการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรุกหรือรับ ต่างก็สามารถมี Union Guild ได้ทั้งนั้น โดยมีข้อ จำกัดอยู่คือ ไม่สามารถจับพันธมิตรได้เกินกว่าที่กำหนด (โดยปกติจะอยู่ที่ 5 กิลด์) โดยกิลด์ มาสเตอร์ สามารถใช้คำสั่ง Union เพื่อจับพันธมิตรเหมือนกับการเข้าเป็นสมาชิกในกิลด์
 
Status Guild (สถานะและรูปสัญลักษณ์ของกิลผู้ครองปราสาท และ กิลผู้แย่งชิงปราสาท)
      เมื่อเข้ามาในแผนที่ในช่วงเวลาเตรียมตัว หรือ อยู่ระหว่างสงคราม จะมีสัญลักษณ์อยู่เหนือตัวละคร นั้นๆ ของแต่ละฝ่าย เพื่อไม่เกิดความสับสนในการทำสงคราม สถานะและสัญลักษณ์จะมีดังนี้

สถานะ ผู้นำฝ่ายโจมตี
Guild Master of Invading Team

สถานะ ผู้นำฝ่ายป้องกัน
Guild Master of Defending Team
   

สถานะของสมาชิกทีมฝ่ายโจมตี
Guild Member of Invading Team

สถานะของสมาชิกทีมฝ่ายป้องกัน
Guild Member of Defending Team
   
     ในการบุกเข้าปราสาท จะปรากฏสัญลักษณ์ รูปดาบ (ฝ่ายรุก) และ รูปโล่ (ฝ่ายรับ) อยู่บนตัวละครของผู้เล่น ซึ่งเป็นการแบ่งฝ่ายในตัวเอง
 
รายละเอียดของปราสาท สถานที่ต่างๆ และ npc ตัวช่วย
1.ประตูปราสาท : การตีประตูปราสาท สามารถทำได้แค่ช่วงเวลา Castle Siege เท่านั้น เราต้องใช้ เงิน Zen ในการซื้อประตูป้องกัน และเพิ่มพลังป้องกันให้กับมันได้ ในชั้นสุดท้ายของปราสาท ประตูจะ สามารถมีพลังป้องกันกว่า 8 ล้านหน่วย มีพลังป้องกันกว่า 600 ทีเดียว ซึ่งการเพิ่มค่าป้องกันต้องใช้ เงินจำนวนมาก และไม่สามารถซ่อมแซมในจนกว่าปราสาทจะเปลี่ยนมือ โดยประตู ปราสาทจะมีทั้งหมด 6 บาน ตามรูป โดย จะลดลงไป จาก 3 : 2 : 1 ก่อนจะไปชั้นบนสุด

ประตูปราสาท (Gate)

แสดงฝังประตูปราสาทแต่ระชั้น
จะมีลักษณะเป็น 3 : 2 : 1
 
2.รูปปั้นหินปกป้อง : สิ่งที่อยู่คู่กับประตูปราสาทของเราคือ รูปปั้นหินปกป้อง ถือว่าเป็นขุมพลังของแนว รับขนาดใหญ่ มันจะช่วยฟื้นฟูพลังและ Buff ผู้เล่นที่อยู่บริเวณรูปปั้นโดยรอบ ซี่งจะมีท้งหมด 4 จุด ซึ่ง จะอยู่ด้านหลังของปราสาทจำนวน 3 ตัว และอยู่ด้านในสุดอีก 1 ตัว แน่นอนไม่มีของฟรี การได้รูปปั้น มาจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับปราสาท ถึงจะได้มันมา ซึ่งราคาค่างวดมันก็แพงประมาณประตูนั้นละ โดยฝ่ายที่รุกต้องตีรูปปั้นให้แตกและทำการลงชื่อประทับไว้ด้วย ซึ่งหมายถึงว่าฝ่ายรุกได้ทำการทำลายประตู ปราสาทนั้น ๆ แล้ว ซึ่งมาสเตอร์ฝ่ายรุกคนใด สามารถประทับตราเป็นคนสุดท้ายได้ จะถึงสิทธิ์เป็นจ้าของปราสาท

รูปปั้นหินปกป้อง Guardianas (สามารถพื้นพลัง hp และ buff ได้)


Archer NPC

Spearman NPC
NPC นักรลสวมชุดเกราะที่จะคอบปกป้องรูปปั้นหินปกป้อง(Guardianas)นี้
ฝ่ายบุก เมื่อเข้ามาแล้วควรทำลายรูปปั้นหินนี้เสีย เพราะหากไม่ทำลายก็ไม่อาจเข้าไปด้านบนสุดได้
 
3.Guard Tower : เป็นผู้ปกป้องปราสาท สามารถยิงแสงที่กระจายวงกว้าง สกัดกั้นและ โจมตีผู้บุกรุกได้

Guard Tower

ฝ่ายบุก ควรระวังเจ้าสิ่งนี้ไว้ด้วย มันมีรัสมีการโจมตีที่กว้าง และแรงอีกด้วย
 
4.Siege weapons รถยิงธนู และ หินไฟ โดยจะทำงานก็ต่อเมื่อ มีสมาชิกของผู้ปกป้องมาใช้งานมันมีระยะการโจมตีที่ไกลที่สุดเลยทีเดียว หากฝ่ายโจมตีโดนเข้าไปจังๆ ทีเดียวอาจตายได้ในทันที

ฝ่ายบุก ควรระวังเจ้าสิ่งนี้ไว้ด้วย มันมีรัสมีการโจมตีที่ไกล และแรงอีกด้วย
 
5.Dragon Tower เป็นม่านพลังที่เกิด จาก รูปปั้นหินปกป้อง ( Guardianas) ดังนั้นหากผู้โจมตีไม่ทำลายรูปปั้นหินปกป้องจนหมดก็จะไม่สามารถเข้าไปยังด้านในชั้นบนของปราสาทได้

 
จะต้องทำลายรูปปั้นหินปกป้อง ( Guardianas) ทั้ง 4 เสียก่อน ม่านพลังนี้ปกคลุมทางเข้านี้จึงจะหายไป
 
6.Registering the official seal ตราประทับจุดลงทะเบียน สำหรับผู้ครอบครองปราสาท โดยผู้นำของกิลฝ่ายรุกจะต้องมาโหลดเพื่อลงทะเบียนที่แท่นแห่งนี้ โดยแท่นนี้จะอยู่ด้านในสุดและได้รับการ สร้างม่านพลังป้องกันจาก Switch ทั้งสองตัว โดยจะลงทะเบียนที่แท่นนี้ได้ จะ ต้องมีสมาชิกในกิลของผู้ชิง กด Switch ทั้งสองตัวก่อน

Registering the official seal

Switch Left (ด้านซ้าย)

Switch Right (ด้านขวา)
 
เมื่อ Swith ทั้งสอง ถูกกดแล้ว ม่านพลังจะหายไป ให้ ผู้ที่แย่งยิงปราสาท (หัวหน้ากิล GuildMaster เท่านั้น) กดเพื่อลงทะเบียนที่ Registering the official seal นี้ การลงทะเบียนจะใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง
 

ภาพระหว่าง รอโหลด ลงทะเบียน ให้รอจนโหลดเต็ม การลงทะเบียนครอบครองจึงจะสำเร็จ
 
* หมายเหตุ ในระหว่างการลงทะเีบียน ผู้กด Switch และ หัวหน้ากิลที่โหลดแท่นเพื่อลงทะเบียน ห้ามทำการโจมตี หรือ ใช้ สกิลใดๆ ทั้ง สิ้น ไม่เช่นนั้น การโหลดจะถูกยกเลิก หาก ผู้กด Switch ตัวใด ตัวหนึ่งหลุดจากการกด Switch การลงทะเบียนจะต้อง โหลดใหม่ เพราะ หาก Switch ใด หลุด จะทำให้ม่านพลังปก Registering the official seal ทำงานอีกครั้ง จะต้องเริ่มโหลดใหม่อีก
(*ในระหว่างสงคราม หากถ้าผู้เล่นตายจากการโจมตี จะถูกส่งสุ่มไปทั่วแผนที่สำหรับฝ่ายรับ แต่สำหรับฝ่ายรุกจะถูกสุ่มไปเกิดที่ด้านนอกของปราสาท*)
-<
>-


  Item in Castle Siege Event ไอเท็มเสริม สำหรับที่ใช้ในการทำสงครามกิล ไอเท็มเสริมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะสามารถที่จะชิงความไดเเปรียบ เป็นอย่างมากในการทำสงครามกิลนี้ รายละเอียดไอเท็มมีดังต่อไปนี้
 
1.Life Stone Life Stone เป็นไอเทมที่มีความสำคัญมาก ในการทำสงคราม โดยเฉพาะฝ่ายที่ต้องการจะบุกเข้ายึดครองปราสาท ซึ่งเจ้า Life Stone นั้นทำหน้าที่เหมือนกับเป็น จุดเกิดใหม่ของสมาชิกในกิลด์ที่ตายในระหว่างการทำสงครามมาเกิด แทนที่จะสุ่มเกิดในแผนที่ ซึ่งการเกิดนั้นสามารถเกิดในจุดนี้ได้ทุกคนที่เป็นสมาชิกใน Guild Union นั้นๆ ซึ่งไอเทม Life Stone นี้ผู้ที่สามารถใช้ได้และวางตำแหน่งจุดเกิดได้นั้นมีเพียง Guild Union Master อีกทั้ง Life Stone จะเพิ่ม HP, MP และ AG ให้กับสมาชิก Guild ที่อยู่ใกล้ๆ อีกด้วย การสร้าง Life Stone มีส่วมผสมดังนี้

Jewel of Bless x 5
+
Jewel of Soul x 5
+
Jewel of Guardian x 1
+
Jewel of Chaos x 1
=
Life Stone
การติดตั้ง Life Stone
       สำหรับการติดตั้ง Life Stone นั้น สามารถทำได้โดยหัวหน้ากิล (Guild Master เท่านั้น ) และทำได้ง่ายๆ โดยการ เปิดหน้าต่างไอเท็มของเราขึ้นมา แล้วคลิกลาก Life Stone ไอเท็ม ลงบนพื้นตรงจุดที่เราจะติดตั้ง การติดตั้งนั้น สามารถทำได้ในช่วงที่มีสงครามเท่านั้น ช่วงเวลาที่เมือง Loren สงบสุข จะไม่สามารถติดตั้งได้

   
       ในแผนที่ Loren สำหรับทีมบุกปราสาทนั้น การวาง Life Stone ไว้ในบริเวณที่มี NPC ขายไอเท็มฟื้นพลัง น่าจะเป็นชัยภูมิที่ดีมาก จุดหนึ่ง เพราะเมื่อเกิดมา สามารถยืนฟื้นพลังบริเวณโดยรอบได้แล้ว สมาชิกยังสามารถซื้อน้ำยาเพิ่มพลังต่างๆ มาใช้ได้ทันทีทำให้การต่อสู้ต่อเนื่องไม่ขาดตอน แต่ตรงจุดนี้ที่มีการตั้ง Life Stone เอง คงต้องมีการวางคนไว้เฝ้าส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้ผู้เล่นจาก กิลอื่นๆ มาทำลาย Life Stone ของเราได้
       
2.Potion of Soul and Potion of Bless ไอเท็มยาเพิ่มพลัง ใช้เพื่อเพิ่มพลังและประสิทธิการในการโจมตี มี 2 ชนิด โดยแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การผสมและสร้างแต่ละแบบมีดังนี้

Potion of Bless
ทำให้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น +20% สำหรับโจมตีประตูหิน ระยะเวลา 60 วินาที
สามารถผสมผ่าน Goblin ที่เมือง Noria โดย Potion of Bless = Jewel of Bless 1 + 100,000 Zen
(ใช้เพชรหลายเม็ดได้)


Potion of soul
เพิ่มการฟื้น ag +8 เพิ่มพลังค่าการโจมตีสายฟ้า และ น้ำแข็ง เพิ่มความเร็ว +20
สามารถผสมผ่าน Goblin ที่เมือง Noria โดย Potion of soul = Jewel of Sould 1 + 50,000 Zen
(ใช้เพชรหลายเม็ดได้)
-<
>-


  สกิลที่ใช้ในสงครามกิล ( Skill of Castle Siege ) มีอยู่ 2 แบบคือ สกิลของแต่ละอาชีพ ซึ่งเป็นสกิลที่ติดตัวมาตั้งแต่เริ่มสรา้งตัวละคร แต่จะไม่สามารถใช้ได้ เพราะสามารถใช้ได้เฉพาะในอีเวนท์สงครามชิงปรามสามกิลนี้เพียงเท่านั้น และสองสกิลสำหรับ Guild Master, และ Battle Master เป็นสกิลพิเศษที่ผู้เล่นที่เป็นหัวหน้ากิล และ หัวหน้าหน่วยรบของกิลเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้ และใช้ได้เฉพาะช่วงสงครามกิลเท่านั้นด้วยเช่นกัน
 
1.สกิลของแต่ละอาชีพ สกิลของแต่ละอาชีพนั้จะมีความสามารถ ที่แตกต่างกัน และเป็นสกิลที่สามารถใช้ได้เมื่ออยู่ในช่วงสงครามชิงปราสาทเพียงเท่านั้น รายละเอียดของสกิลแต่ละอาชีพมีดังนี้

  Cresent Moon Slash
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : Dark Knight
พลังโจมตีพื้นฐาน : 90
ใช้มานา Mana : 12
ใช้ AGI : 25
ระยะโจมตี : 4
คุณสมบัติรายละเอียดสกิล : ปล่อยพลังดาบออกเป็นคลื่น รูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
   
   
   
  Starfall
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : Fairy Elf
พลังโจมตีพื้นฐาน : 120
ใช้มานา Mana : 20
ใช้ AGI : 15
ระยะโจมตี : 8
คุณสมบัติรายละเอียดสกิล : ปล่อยลูกศรออก โดยการล๊อคเป้าหมาย แล้วยิงขึ้นบนฟ้า แล้วลูกศรที่ยิงออกไปจะตกลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำ
   
   
   
  Wind Blades
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : Dark Wizard
พลังโจมตีพื้นฐาน : 90
ใช้มานา Mana : 150
ใช้ AGI : 10
ระยะโจมตี : 46
คุณสมบัติรายละเอียดสกิล : ปล่อยดาบไฟ 2 อันให้บินอ้อมไปหาเป้าหมายทั้ง 2 ข้าง เป็นสกิลที่มีพลังโจมตีเป็น 2 ครั้ง
   
   
   
  Spiral Slash
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : Magic Gladiator (ต้องใช้อาวุธประเภทดาบเท่านั้น)
พลังโจมตีพื้นฐาน : 75
ใช้มานา Mana : 20
ใช้ AGI : 15
ระยะโจมตี : 5
คุณสมบัติรายละเอียดสกิล : โจมตีด้วยการฟัน ตัดเฉียงสองครั้งอย่างรวดเร็ว มีพลังการโจมตีเป็น 2 ครั้ง
   
   
   
  Mana Rays
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : Magic Gladiator (ต้องใช้อาวุธประเภทคธาเท่านั้น)
พลังโจมตีพื้นฐาน : 85
ใช้มานา Mana : 130
ใช้ AGI : 7
ระยะโจมตี : 6
คุณสมบัติรายละเอียดสกิล : ปล่อยพลังออกเป็นคลื่น เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงเข้าหาเป้าหมาย มีพลังการโจมตี ทำการโจมตี เป็น 2 ครั้ง
   
   
   
  Fire Spines
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : Dark Lord
พลังโจมตีพื้นฐาน : 150
ใช้มานา Mana : 30
ใช้ AGI : 10
ระยะโจมตี : 6
คุณสมบัติรายละเอียดสกิล : เรียกเสาไฟออกมาจากพื้นดิน โดยพุ่งเข้าหาเป้าหมาย
   
 
       
2.สกิลสำหรับ Guild Master, และ Battle Master Skill พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อช่วยสำหรับ Guild Master และ Battle Master ให้จัดการกับฝ่ายตรงข้ามได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น ซึ่ง Guild Master และ Battle Master สามารถนำ Skill พิเศษนี้มาใช้ได้ทันที สามารถเลือกใช้ Skill นี้ได้เฉพาะในช่วงเวลาของ Castle Siege เท่านั้นโดยจะเลือกได้ว่า ต้องการที่จะใช้ Skill ใด ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนของ Kill Count ซึ่งจะช่วยทำให้ Skill นี้ เป็น "Skill of Castle Siege" โดยจะมีผลกับบริเวณรอบๆ ตัวละครที่ใช้ Skill นี้ นั่นก็คือ Guild Master และ Battle Master นั่นเอง สามารถ Set Up การใช้ Skill ได้โดยการใช้ mouse ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างการใช้ Skill ด้านบนทางด้านซ้ายมือ
Kill Count (ตัวเลขแสดงจำนวนการฆ่า) ยังไม่ถึงจะยังไม่สามารถใช้สกิลได้ Kill Count (ตัวเลขแสดงจำนวนการฆ่า) ถึงครบตามที่สกิลนั้นต้องการสามาถใช้สกิลได้

       ลักษณะพิเศษของการใช้ Special Skill ( ค่า Kill Count 1 แต้ม เท่ากับการสังหารฝั่งตรงข้ามได้ 1 คน )
- Skill นี้สามารถใช้ได้เฉพาะในแผนที่ของ Castle Siege เท่านั้น
- Skill จะแสดงผลทางด้านซ้ายมือ หากมีการใช้สกิลนั้นอยู่
- สามารถทำการเปลี่ยนแปลงสกิลนี้ได้โดยการใช้ mouse
- ถ้ากดปุ่ม Shift ก็จะปรากฏหน้าต่างการใช้ Skill ทั่วไป และสามารถใช้ Skillได้
- ถ้ากดปุ่ม Shift Skill ก็จะอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้
- ในกรณีที่ค่า Kill Count สูงขึ้น Skill ก็จะสามารถใช้ได้
- ในกรณีที่ค่า Kill Count ลดต่ำกว่าเดิม ก็จะปรากฏเป็นสถานะสีแดงในกรณีนี้ Skill กำลังจะหายไปและจะไม่สามารถใช้งานได้
Special Skill for Guild Master สกิลพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้ากิล
  Invisibility
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : ทุกอาชีพ แต่ต้องมีตำแหน่งเป็น Guild Master เท่านั้น
รายละเอียดสกิล : เป็นสกิลที่เมื่อตัวละครใช้แล้วสามารถล่องหนได้ในช่วงเวลาที่นำ Skill นี้มาใช้ ผลลัพธ์ของSkill นี้ คือจะทำให้ตัวละครอื่นๆและมอนสเตอร์มองไม่เห็นตัวละครที่ใช้ Skill นี้ (รวมทั้ง Guild Union) Skillนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์หรือตัวละครอื่นๆ Skill นี้ก็จะหายไป ระยะเวลาการใช้ Skill : 60 วินาที Kill Count 5
   
   
   
  Cancel Invisibility
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : ทุกอาชีพ แต่ต้องมีตำแหน่งเป็น Guild Master เท่านั้น
รายละเอียดสกิล : ยกเลิก การล่องหน Skill เป็นสกิลที่ใช้เพื่อทำการยกเลิกการใช้ Skill ล่องหน ให้ตัวละครกลับมาเป็นปกติ ล่องหนได้ Kill Count 2
   
   
   
  Abolish Magic
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : เฉพาะ Dark Lord มีตำแหน่งเป็น Guild Master เท่านั้น
รายละเอียดสกิล : ยกเลิกการใช้เวทย์ Skill สกิลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เล่นเป็นตัวละคร Dark Lord เท่านั้น เป็น Skill ที่สามารถทำการยกเลิกสถานะภาพล่องหนได้ Kill Count 8
   
   
 
Special Skill for Battle Master สกิลพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าหัวหน้ายุทธการรบประจำกิล
  Stun หรือ Stone 
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : ทุกอาชีพ ที่มีตำแหน่งเป็น Battle Master เท่านั้น
รายละเอียดสกิล : เป็นสกิลที่สามารถทำให้คู่ต่อสู้ ติดมึน กลายเป็นหินไม่สามารถเดินหรือมีการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจะ ทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถทำการโจมตีเราได้โดย Skill นี้จะมีผลกระทบกับตัวละคร ที่อยู่ในบริเวณรอบๆของการใช้ Skill นี้เป็นเวลา 10 วินาที ใช้ Kill Count 4
   
   
   
  Cancel Stun หรือ Cancel Stone 
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : ทุกอาชีพ ที่มีตำแหน่งเป็น Battle Master เท่านั้น
รายละเอียดสกิล : ที่ใช้ในการยกเลิกการโดน Stone Skill ให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ตามเดิม Kill Count 2
   
   
   
  Swell Mana
อาชีพที่สามารถใช้ได้ : ทุกอาชีพ ที่มีตำแหน่งเป็น Battle Master เท่านั้น
รายละเอียดสกิล : ช่วยเพิ่มพลัง Mana สูงสุดถึง 50% (รวมทั้งสมาชิกในกิลด์ที่อยู่บริเวณรอบๆ) ในช่วงเวลาที่การใช้ Skill นี้กำหนด (คล้ายสกิลเบ่งเลือดไนท์) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ Skill นี้ จะไม่รวมถึงสมาชิกใน Guild Union ระยะเวลาการใช้ Skill : 60 วินาที Kill Count 4
   
   
-<
>-



  ประโยชน์และข้อดีของการเป็นกิลที่ได้ครอบครองปราสาทกิล Castle Siege เมื่อมีสงครามแย่งชิงปราสาทผู้ที่ชนะสงครามย่อมจะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองปราสาทอันสูงส่ง ได้ปกครองดินแดนทวีปมิว อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ อีกมากมายคุ้มค่าต่อการทำสงครามเป็นอย่างมาก สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจะมีดังนี้
 
1.ผู้เป็นหัวหน้ากิล (หลัก) ผู้ครองปราทสาท ผู้ที่เป็นหัวหน้ากิลของกิลหลักที่ได้ครอบครองปราสาทจะได้รับสิทธิประโยชน์ และมีสิทธิ อำนาจต่างๆ โดยจัดการผ่าน NPC Senior ซึ่งจะเป็น npc ที่อยู่หอคอยด้านบนสุดของปราสาทกิล และผู้ที่จะสามารถคุยเพื่อกำหนดค่าต่างๆ มีเพียงผู้ที่เป็นราชาครองปราสาทเท่านั้น ผู้ครองปราสาทสามารถได้รับสิทธิดังนี้คือ
 

NPC Senior
        - สามารถกำหนด อับเกรด ซ่อมแซม ประตูปราสาทกิล และ อับเกรดรูปปั้นหินผู้ปกป้อง ให้มีความแข็งแกร่งสำหรับรองรับกับสงครามในครั้งต่อไปได้ แต่การอับเกรดนั้นจะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล และ ใช้ไอเท็มล้ำค่าที่มีนามว่า "Jewel of Guardian" เป็นจำนวนมากเช่นกัน

ประสถานะประตูปราสาททั้ง 6

สถานะรูปปั้นหินผู้ปกป้องทั้ง 4
   
        - สามารถกำหนดค่าระบบภาษี จากการซื้อของขายของ จาก npc ทั่วทวีปมิวได้ และยังมีภาษีในการผสมของที่ Chaos Gobin ด้วย โดยสรุปคือสามารถกำหนดเพิ่มราคาสินค้าเพื่อเก็บเงินได้ โดยการเพิ่มภาษีสามารถกำหนดได้เป็น % ราคาสิ้นค้าและไอเท็มที่ถูกเพิ่มภาษีแล้วจะเป็นลักษณะดังภาพตัวอย่าง เงินที่ได้จากภาษีจะถูกหักเข้าคลังกลางของทวีปมิว มีเพียงผู้ครองปราสาทเท่านั้นที่จะสามารถเบิกได้โดยผ่าน npc Senior
ราคาสิ้นค้าที่ซื้อขายปัจจุบันจะอยู่ด้านหน้า และราคาสินค้าเดิมจะอยู่ด้านหลัง จากตัวอย่างผู้ครอบครองปราสาทกำหนดราคาสินค้าการการเก็บภาษีที่ 2%


        - สามารถผสมไอเท็มหายากได้ที่ npc Senior โดยไอเท็มที่ได้นั้นจะเป็นไอเท็มที่หายาก หรือไอเท็มยอดเยี่ยมโดยจะสุ่มออพ และ สุ่มไอเท็มให้ สามารถผสมได้วันละครั้ง แต่ไอเท็มที่ใช้ผสมนั้นหาได้ยากยิ่งเพราะการผสมแต่ละครั้งจะใช้ "Jewel of Guardian" ถึง 30 เม็ดเลยทีเดียว

        - สามารถ ปิด ~ เปิด ดันเจี้ยนกิล (Land Of Trials ) อนุญาติหรือไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอก (บุคคนที่ไม่ใช่สมาชิกกิล หรือ กิลพันธมิตร) เข้าได้ เพราะ ดันเจี้ยนกิลแห่งนี้นับเป็นแหล่งเก็บเลเวล อีกทั้งมีความสำคัญคือ เป็นสถานที่ดรอป เซตไอเท็ม(Setitem) และเป็นสถานที่ดรอปเพชรกาเดี้ยน (Jewel of Guardian) อีกด้วย ผู้ที่ต้องการจะเข้าไปสามารถเข้าได้ทาง npc Abra ที่จะประจำอยู่ที่พิกัด 140,110 บริเวณแผนที่ของปราสาทกิลด้านนนอกด้วย การเข้าไปจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าไปด้วย
2.ผู้เป็นสมาชิกของกิล ผู้ครองปราทสาท ทั้งแบบหลัก หรือ แบบพัทธมิตร สามารถที่จะเข้าไปยังหอคอยชั้นบนสุดของปราสาทได้ตลอดเวลา และสามารถที่จะเข้าไปยัง กิลดันเจี้ยน (Land Of Trials ) เพื่อเข้าไปเก็บเลเวลหรือ หาดรอปไอเท็มได้อีกด้วย สุดท้าย ** อานิสงค์ อาจได้รับไอเท็ม เงิน หคือ การช่วยเหลือจากราชาผู้ครองปราสาทด้วย เพราะราชาเงินเย๊อะ **
Devil Square Event Blood Castle Event Chaos Castle Event Illusion Temple Event
CryWolf Fortress Event Kanturu Event Kalima Event White Wizard Invasion Event
Raklion Boss Room Event Golden Invasion Event Sky Event Blue Event
Summer Event Double Goer Event Fortress of Imperial Guardian Castle Siege Event
Lorn Canyon Deep Event Swamp of Calmness Event
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต