สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Devil Square Event -:- อีเวนท์ จตุรัสปีศาจ  
     
Devil Square Event Blood Castle Event Chaos Castle Event Illusion Temple Event
CryWolf Fortress Event Kanturu Event Kalima Event White Wizard Invasion Event
Raklion Boss Room Event Golden Invasion Event Sky Event Blue Event
Summer Event Double Goer Event Fortress of Imperial Guardian Castle Siege Event
Lorn Canyon Deep Event Swamp of Calmness Event
      Devil Square Event -:- อีเวนท์ จตุรัสปีศาจ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดินแดนใต้ดิน มีรูปลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส และจะมีมอนส์เตอร์เกิดอยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าดินแดนแห่งนี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ แต่โดนพลังแห่งความมืดครอบงำ จึงแปดเปื้อนและกลายเป็นสถานที่กำเนิดมอนส์เตอร์ที่ชั่วร้ายไปในที่สุด ระยะเวลาที่มอนส์เตอร์กำเนิดทั้งหมดนาน 20 นาที โดยมอนส์เตอร์เลเวลต่ำสุดของแต่ละชั้นจะกำเนิดก่อน เมื่อผ่านไป อีก 5 นาที , 10 นาที ,15 นาที มอนส์เตอร์ที่กำเนิดจะีมีความชั่วร้าย และความโหดสูงขึ้นตามลำดับ และบอสของแต่ละชั้นจะเกิดในช่วง 5 นาทีสุดท้าย
 
    เงื่อนไข การเข้าร่วม อีเวนท์จตุรัสปีศาจ (Devil Square Event) มีเงื่อนไข และสิ่งต่างๆ ที่ควรรู้ดังนี้
1. ผู้เล่นที่ต้องการเข้าไป จะต้องมีบัตรผ่าน Devil's Ticket ตามลำดับชั้นที่สัมพันธ์กับเลเวลของตนเอง (มีทั้งหมด 7 ชั้น)
2. ในแผนที่นี้สกิลเรียกผู้เล่นในปาตี้ของดาร์คหลอด (Summon) จะไม่สามารถใช้ได้
3. สามารถทำการปาตี้ (Paty) ช่วยกันฆ่าเพื่อเก็บเลเวลได้
4. มีเวลในการเข้าร่วม 20 นาที มอนส์เตอร์จะี่มีความโหดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทุกๆ 5 นาที และบอสจะเกิดตอน 5 นาทีสุดท้าย
5. เป็นสถานที่ที่ไม่สามารถทำการฆ่าผู้เล่นด้วยกันได้ (Can't PK)
6. การเข้ามาสถานที่แห่งนี้ "ปั๊บ" แสงที่ได้รับจาก npc Shadow Phantom Soldier จะถูกหักล้างไป
7. เมื่ออยู่รอดจนถึงเวลาสุดท้ายจะได้รับการจัดอันดับ และ ค่าประสบการณ์พิเศษ (หากตายก่อนจะไม่ได้รับ และจะถูกวาปมายัง Noria)
8. สามารถตรวจสอบเวลาในการเปิดได้ด้วยการคลิ๊กขวาที่บัตร Devil's Ticket เพื่อดูเวลาในการเปิดครั้งต่อไปได้
9. อาชีพธธรมดา (ไนท์,วิ,เอลฟ์,ซัมมอน) และ อาชีพพิเศษ (หลอด,เมจิก,นักหมัด) ต้องการเลเวลในการเข้าที่ต่างกัน


คลิปวีดีโอการร่วมอีเวนท์ และ ตารางแสดงระดับของอาชีพ ธรรมดา และ อาชีพพิเศษ ในการเข้าร่วม
ระดับชั้น
Devil's Level
อาชีพธรรมดา
(Knight,Wizard,Elf,Summoner)
อาชีพพิเศษ
(Lord,Magic,Fighter)
1 15 - 130 10 - 110
2 131 - 180 111 - 160
3 181 - 230 161 - 210
4 231 - 280 211 - 260
5 281 - 330 261 - 310
6 331 - 400 311 - 400
7 Master Level Master Level

วิธีการการเข้าร่วมจตุรัสปีศาจ (Devil Square Event) มีวิธีการดังนี้

1. เตรียม แสวงหาบัตรสำหรับเข้า วิธีการหานั้นมีหลายวิธี เช่น ผสมเอง ซื้อจาก ตลาด หรือ ได้จาก npc เควสต์ ฯลฯ แต่ในที่นี้คือการผสมเอง
การผสมบัตร ไอเท็มที่ใช้ผสม Devil SquareTicket นั้นจะต้องเตรียมไอเท็มดังนี้
 
Devil's key   Devil's eye   Jewel of Chaos   Devil's Ticket  
      เมื่อพร้อมแล้วให้เดินทางไปที่เมือง Noria มุ่งไปหา npc ชื่อ Chaos Gobin กดคุย และเลือกที่จะผสมไอเท็มแบบธรรมดา จากนั้นให้ใส่ กุญแจ+ตา ที่มีระดับเดียวกันเข้าไป ใส่เพชรซาออสเอาไปด้วย การผสมแต่ละชั้น จะต้องใช้เงิน และมีอัตราความสำเร็จของแต่ละชั้น แตกต่างกัน หากผสมไม่สำเร็จไอเ็ท็มทุกอย่างจะหายไป ข้อมูลการผสม % ความสำเร็จ และเงินที่ต้องใช้ในแต่ละชั้นดังตาราง

Devil's Level ระดับชั้น Use items ใช้ไอเท็ม Money เงิน % ความสำเร็จ
1 Devil's key (+1) + Devil's eye (+1) + Jewel of Chaos 100,000 zen 80%
2 Devil's key (+2) + Devil's eye (+2) + Jewel of Chaos 200,000 zen 80%
3 Devil's key (+3) + Devil's eye (+3) + Jewel of Chaos 400,000 zen 80%
4 Devil's key (+4) + Devil's eye (+4) + Jewel of Chaos 700,000 zen 80%
5 Devil's key (+5) + Devil's eye (+5) + Jewel of Chaos 1,100,000 zen 70%
6 Devil's key (+6) + Devil's eye (+6) + Jewel of Chaos 1,600,000 zen 70%
7 Devil's key (+7) + Devil's eye (+7) + Jewel of Chaos 2,000,000 zen 70%
 
เลเวลโดยประมาณของมอนส์เตอร์ดรอป ตา และกุญแจ ของแต่ละชั้น Drop Level Devi'sl Key and Devil's Eye
Level Devil's items ระดับไอเท็มผสม Monster Level Drop
Devil's key (+1) , Devil's eye (+1) Level 3
Devil's key (+2) , Devil's eye (+2) Level 36
Devil's key (+3), Devil's eye (+3) Level 47
Devil's key (+4) , Devil's eye (+4) Level 60
Devil's key (+5) , Devil's eye (+5) Level 70
Devil's key (+6) , Devil's eye (+6) Level 80
Devil's key (+7) , Devil's eye (+7) Level 90

2. การเข้าไปยัง Devil Square Event เพื่อร่วมเหตุการณ์ และเก็บเลเวล มี เงื่อนไข สิ่งที่ควรรู้ วิธีการดังนี้คือ

2.1 คลิ๊กขวาที่บัตร Devil's Ticket เพื่อดูเวลาในการเปิดครั้งต่อไปได้ หรือ กด F1 เพื่อดูตารางเวลา และระดับได้
2.2 ก่อน Devil Square Event จะเปิด จะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน 15 นาที และเมื่อเปิดแล้ว จะมีเวลาสำหรับเข้า 5 นาทีก่อนจะเริ่ม
2.3 เมื่อเปิดแล้ว ให้เดินทางไปหา NPC Charon ที่อยู่เมือง Noria พิกัด 172,106 เพื่อเข้าร่วม
2.4 ตอนไปคุยจะต้องมีบัตร Devil's Ticket ที่เหมาะสมกับระดับเลเวลของเราด้วย เลือกชั้นตามระดับ แล้วเข้าไป
2.5 เมื่อหมดเวลาสำหรัลเข้า 5 นาที Devil Square Event จะเริ่มต้น และกินเวลา 20 นาทีจนกว่าจะหมดเวลา
2.6 เมื่ออยู่จนครบเวลาจะได้รับค่าโบนัสแต้มสะสม และ ค่าประสบการณ์พิเศษ หากตายจะถูกวาปมายังเมือง Noria
 

3. Monster in Devil Square Event 1 -7 ตารางแสดงข้อมูลมอนส์เตอร์ในจตุรัสปีศาจทั้ง 7 ชั้น มีมอนส์เตอร์ที่จะเกิดตามชั้นต่างๆ ดังนี้

Devil Square1 : จตุรัสปีศาจชั้นที่ 1
Monster name
ชื่อมอนส์เตอร์
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
Cyclops 28 850 100 105 35 35
Skeleton Archer 34 1100 115 120 45 41
Hell Hound 38 1400 125 130 55 45
Hell Spider 40 1600 130 135 60 47
Poison Bull 46 2500 145 150 75 61
Shadow 47 2800 148 153 78 67
Gorgon (Boss Final) 55 6000 165 175 100 82


Devil Square2 : จตุรัสปีศาจชั้นที่ 2
Monster name
ชื่อมอนส์เตอร์
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
Dark Knight 48 3000 150 155 80 70
Poison Shadow 50 3500 155 160 85 73
Death Gorgon 64 6000 200 210 130 94
Death Cow 57 4500 170 180 110 85
Death Knight 62 5500 190 200 120 91
Death Gorgon 64 6000 200 210 130 94
Hydra (Boss Final) 74 20000 250 310 200 125


Devil Square3 : จตุรัสปีศาจชั้นที่ 3
Monster name
ชื่อมอนส์เตอร์
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
Death Cow 57 4500 170 180 110 85
Devil 60 5000 180 195 115 88
Death Gorgon 64 6000 200 210 130 94
Schriker 53 3900 180 137 66 50
Orc Archer 70 10000 220 250 170 350
Elite Orc 74 14000 260 290 190 400
Metal Balrog (Boss Final) 77 26000 300 360 220 385


Devil Square4 : จตุรัสปีศาจชั้นที่ 4
Monster name
ชื่อมอนส์เตอร์
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
Orc Archer 70 10000 220 250 170 350
Elite Orc 74 14000 260 290 190 400
Bloody wolf 76 13500 260 300 200 130
Axe Warrior 75 11500 255 290 195 125
Queen Rainier 93 20000 310 370 235 160
Iron Wheel 80 17500 290 340 220 150
Cursed King (Boss Final) 86 38000 500 570 350 525


Devil Square5 : จตุรัสปีศาจชั้นที่ 5
Monster name
ชื่อมอนส์เตอร์
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
Axe Warrior 75 11500 255 290 195 125
Bloody wolf 76 13500 260 300 200 130
Mega Crust 78 15000 270 320 210 140
Death Angel 74 12000 270 295 185 397
Beam Knight 93 40000 590 650 420 220
Drakan 86 31000 435 490 310 210
Fire Golem (Boss Final) 102 55000 560 600 550 310


Devil Square6 : จตุรัสปีศาจชั้นที่ 6
Monster name
ชื่อมอนส์เตอร์
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
Lizard Warrior 78 15000 270 320 210 140
Iron Wheel 80 17500 290 340 220 150
Queen Rainer 83 20000 310 370 235 160
Poison Golem 84 25000 375 425 275 190
Alpha Crust 92 37000 500 560 365 240
Queen Bee 92 34500 489 540 360 240
Illusion of Kundun (Boss Final) 100 50000 600 625 500 780


Devil Square7 : จตุรัสปีศาจชั้นที่ 7
Monster name
ชื่อมอนส์เตอร์
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
Gigantis 105 30000 475 510 715 270
Berserker 106 33000 500 540 750 280
Balam 117 37000 560 600 800 320
Soram 119 40000 610 650 835 330
Persona 121 50000 640 680 935 370
Dreadfear 123 55000 700 740 1015 380
Dark Elf (Boss Final) 135 75000 850 900 1300 430
Devil Square Event Blood Castle Event Chaos Castle Event Illusion Temple Event
CryWolf Fortress Event Kanturu Event Kalima Event White Wizard Invasion Event
Raklion Boss Room Event Golden Invasion Event Sky Event Blue Event
Summer Event Double Goer Event Fortress of Imperial Guardian Castle Siege Event
Lorn Canyon Deep Event Swamp of Calmness Event
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต