สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest Event in Muonline เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons  อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient) เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
Map & Monster & Items drop in Crywolf
แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอปในเขต ครายวูลฟ์
ระดับต่ำสุดที่เข้าได้ Level Low Limit : Level 10   
(ถ้าเป็นอาชีพพิเศษ เมจิก ดาร์คหลอด นักหมัด จะต้องการน้อยกว่าเล็กน้อย)

ระดับมอนเตอร์ :  มอนส์เตอร์ในแผนที่แห่งนี้จะมี ระดับเลเวลตั้งแต่ 97 ถึง 135
Level Monster : Monters in map level 97 - 135
รายชื่อมอนเตอร์ : Monsters Name
  : Hammer Scout , Lance Scout , Bow Scout , Werewolf , Hammer Scout(Hero) , Werewolf(Hero) , Valam , Solam , Death Trineo(Event Crywolf) ,
Death Spirit(Event Ceywolf) , Balram(Event Crtwolf) , Soram(Event Crywolf) ,
Dark Elf(Event Crywolf) , Balgass(Boss Event Crtwolf)
   *.หมายเหตุ - Monsters บางตัวพบได้เฉพาะช่วง Event เท่านั้น
 Map - Monster in Lorencia Monsters in Noria Monsters in Davias Monsters in Elbeland Monsters in Dungeon
 Map - Monster in Aida Map - Monster in Losttower Map - Monster in Atlans Map - Monster in Tarkan Map - Monster in Icarus
 Map - Monster in Kanturu Map - Monster in Kalima Map - Monster in Land of Trials (Guild Gungeon) Map - Monster in CryWolf Map - Monster in Swamp of Calmness
 Map - Monster in Raklion Map - Monster in Vulcanus Map - Monster in Kalutan Other Map - Other Monster in mu online

Map & Monster & Items Drop In Crywolf
Crywolf map
(คลิ๊กภาพ Click pictures)
ตำนานของแผนที่ : CryWolf Fortress ดินแดนแห่งนี้เป็นดินที่มีชื่อว่าไม่มีวันตีแตก แต่เนื่องจากแผนของ kundun จึงสั่งให้ Balgass เป็นผู้ทำภารกิจในการยึดครองดินแดนแห่งนี้ดังนั้นดินแดนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเหล่ามอนเตอร์ที่คอยทำหน้าที่สอดส่องดูแล เพื่อหาจุดอ่อนของป่าแห่งนี้ตามคำสั่งของ Balgass ที่พยายามที่จะโจมตี CryWolf Fortress เพื่อที่ จะค้นหาจุดอ่อนของป่าแห่งนี้ ป่า CryWolf Fortress ทำให้ในช่วงเวลาปกติเมื่อท่านย่างกลายเข้ามาในแผนที่ป่าแห่งนี้จะต้องพบกับเหล่ามอนเตอร์สายพันธ์หมาป่า ที่ถูกส่งมาลาดตระเวน ระดับของมันถือว่าไม่ใช่น้อยทีเดียว
อธิบายแผนที่ G1 = ทางเข้าที่มาจากเมือง Lorncanyon (ปราสาทกิล) และเป็นจุดแรกเมื่อวาปมาถึง
 
รายละเอียดมอนส์เตอร์ และไอเท็มดรอปในแผนที่แห่งนี้ (ดรอปไอเท็มผสมเสือ)
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Hammer Scout-
Hammer Scout
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
97 45000 530 560 420 250
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นหน่วยลาดตระเวนที่ kundun ส่งมาเพื่อสืบหาจุดอ่อนของผืนป่าครายวูลฟ์แห่งนี้ มันจะตระเวนเดินอยู่รอบทั่วบริเวณของผืนป่าแห่งนี้ มันเป็นมอนส์เตอร์สายพันธ์หมาป่า ที่ใช้ฆ้อนหนามอันใหญ่เป็นอาวุธ เมื่อมันพบเจอสิงมีชีวิตมันจะโจมตีใส่ด้วยความเร็ว
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Scroll of Electric Spark, Scroll of Inferno, Scroll of Ice Storm, Berserker Parchment,Lightning Shock Parchment, Weakness Parchment, Scroll of Decay
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Glorius Gloves, +0 Glorius Helm , +2 Valiant Gloves , +3 Dark Phoenix Gloves, +1 Dark Phoenix Boots, +0 Dark Phoenix Pants, +1 Dark Phoenix Helm , +3 Dark Soul Gloves, +0 Dark Soul Boots , +3 Red Spirit Boots, +1 Red Spirit Helm +3 Divine Pants, +3 Divine Helm, +1 Divine Armor , +1 Dark Steel Pants, +3 Dark Steel Helm, +0 Dark Steel Armor , +2 Black Dragon Armor , +3 Thunder Hawk Gloves, +1 Thunder Hawk Boots , +2 Dark Master Gloves, +0 Dark Master Boots , +3 Grand Soul Pants, +2 Grand Soul Armor , +1 Great Dragon Gloves , +3 Demonic Pants, +2 Demonic Armor , +3 Storm Blitz Gloves, +0 Storm Blitz Boots ,

           = +2 Elemental Mace , +2 Dragon Spear , +2 Celestial Bow , +2 Staff of Destruction , +0 Lord Scepter ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +6, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Spirit Dark Raven, +6 Old Scroll
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Lance Scout-
Lance Scout
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
97 45000 530 560 420 250
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นหน่วยลาดตระเวนที่ kundun ส่งมาเพื่อสืบหาจุดอ่อนของผืนป่าครายวูลฟ์แห่งนี้ มันจะตระเวนเดินอยู่รอบทั่วบริเวณของผืนป่าแห่งนี้ มันเป็นมอนส์เตอร์สายพันธ์หมาป่า ที่ใช้หอกปลายแหลม เป็นอาวุธ มันเป็นมอนส์ตอร์ที่มีระยะการโจมตีอยู่ในช่วงระยะกลาง เมื่อมันพบเจอสิงมีชีวิตมันจะโจมตีใส่ด้วยความเร็ว
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Scroll of Electric Spark, Scroll of Inferno, Scroll of Ice Storm, Berserker Parchment,Lightning Shock Parchment, Weakness Parchment, Scroll of Decay
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Glorius Gloves, +0 Glorius Helm , +2 Valiant Gloves , +3 Dark Phoenix Gloves, +1 Dark Phoenix Boots, +0 Dark Phoenix Pants, +1 Dark Phoenix Helm , +3 Dark Soul Gloves, +0 Dark Soul Boots , +3 Red Spirit Boots, +1 Red Spirit Helm +3 Divine Pants, +3 Divine Helm, +1 Divine Armor , +1 Dark Steel Pants, +3 Dark Steel Helm, +0 Dark Steel Armor , +2 Black Dragon Armor , +3 Thunder Hawk Gloves, +1 Thunder Hawk Boots , +2 Dark Master Gloves, +0 Dark Master Boots , +3 Grand Soul Pants, +2 Grand Soul Armor , +1 Great Dragon Gloves , +3 Demonic Pants, +2 Demonic Armor , +3 Storm Blitz Gloves, +0 Storm Blitz Boots ,

           = +2 Elemental Mace , +2 Dragon Spear , +2 Celestial Bow , +2 Staff of Destruction , +0 Lord Scepter ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +6, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Spirit Dark Raven, +6 Old Scroll
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Bow Scout-
Bow Scout
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
97 45000 530 560 420 250
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นหน่วยลาดตระเวนที่ kundun ส่งมาเพื่อสืบหาจุดอ่อนของผืนป่าครายวูลฟ์แห่งนี้ มันจะตระเวนเดินอยู่รอบทั่วบริเวณของผืนป่าแห่งนี้ มันเป็นมอนส์เตอร์สายพันธ์หมาป่า ที่ใช้ธนูเป็นอาวุธ มันเป็นมอนส์ตอร์ที่๔นัดโจมตีระยะไกล ลูกธนูของมันมีความเร็วและความแม่นยำสูง นักเดินทางหลายคนต้องมาจบชีวิตลงทั้งๆที่ยังไม่ทันได้เห็นตัวมัน
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Scroll of Electric Spark, Scroll of Inferno, Scroll of Ice Storm, Berserker Parchment,Lightning Shock Parchment, Weakness Parchment, Scroll of Decay
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Glorius Gloves, +0 Glorius Helm , +2 Valiant Gloves , +3 Dark Phoenix Gloves, +1 Dark Phoenix Boots, +0 Dark Phoenix Pants, +1 Dark Phoenix Helm , +3 Dark Soul Gloves, +0 Dark Soul Boots , +3 Red Spirit Boots, +1 Red Spirit Helm +3 Divine Pants, +3 Divine Helm, +1 Divine Armor , +1 Dark Steel Pants, +3 Dark Steel Helm, +0 Dark Steel Armor , +2 Black Dragon Armor , +3 Thunder Hawk Gloves, +1 Thunder Hawk Boots , +2 Dark Master Gloves, +0 Dark Master Boots , +3 Grand Soul Pants, +2 Grand Soul Armor , +1 Great Dragon Gloves , +3 Demonic Pants, +2 Demonic Armor , +3 Storm Blitz Gloves, +0 Storm Blitz Boots ,

           = +2 Elemental Mace , +2 Dragon Spear , +2 Celestial Bow , +2 Staff of Destruction , +0 Lord Scepter ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +6, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Spirit Dark Raven, +6 Old Scroll
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Werewolf-
Werewolf
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
118 110000 830 850 680 355
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นมอนส์เตอร์สายพันธ์หมาป่าที่จะปรากฏตัวในความมืด มันเป็นหมาป่ายักษ์ เมื่อมันพบเหยื่อมันจะส่งเสียงร้องของมันดังกึกก้องไปทั่วผืนป่าครายวูลฟ์ เพื่อเรียกให้เพื่อนของมันมาช่วยกันโจมตี อาวุธที่มันใช้เป็นหอกปลายแหลมสองข้าง สิ่งที่มันชอบคือเลือดและเนื้อของสิ่งมีชีวิต
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Dark Soul Helm, +0 Dark Soul Pants , +3 Red Spirit Armor , +2 Thunder Hawk Armor , +2 Dark Master Pants, +0 Dark Master Armor +1 Great Dragon Pants , +2 Hurricane Boots , +2 Sunlight Gloves , +2 Sylphid Ray Gloves , +2 Venom Mist Gloves , +1 Dragon Knight Gloves , +2 Storm Blitz Helm, +0 Storm Blitz Pants ,

           =+2 Albatross Bow , +2 Storm Blitz Stick , +2 Platina Wing Staff , +4 Dark Breaker, +4 Thunder Blade, +1 Sword DayBreak, +1 Sword Dancer , +2 Shining Scepter ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Hammer Scout(Hero)-
Hammer Scout(Hero)
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
123 120000 890 910 740 370
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นหัวหน้าของหน่วยลาดตระเวน มันได้พลังมาจาก kundun ทำให้มีร่างกายขนาดใหญ่ มีความเร็วในการเคลื่อนไหวและโจมตีสูง มันใช้ฆ้อนหนามเป็นอาวุธ ร่างกายของมันจะมีสีเงินซึ่งบ่งบอกถึง พลังอำนาจที่มันมี
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Dark Soul Pants, +0 Dark Soul Armor , +2 Dark Master Armor , +3 Great Dragon Pants , +0 Hurricane Pants , +0 Sunlight Boots , +3 Venom Mist Gloves, +1 Venom Mist Boots , +3 Sylphid Ray Gloves, +1 Sylphid Boots , +3 Dragon Knight Gloves, +1 Dragon Knight Boots +2 Storm Blitz Pants, +0 Storm Blitz Armor ,

           = +2 Sword DayBreak, +2 Sword Dancer
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Werewolf(Hero)-
Werewolf(Hero)
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
127 123000 964 1015 800 397
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นหัวหน้าของมอนส์เตอร์หมาป่ายักษ์ มันจะเที่ยวเสาะแสวงหาเหยื่อ และมันจะร้องเรียกลูกน้องของมันมาเมื่อมันพบเหยื่อ ร่างกายของมันมีขนาดใหญ่กว่าหมาป่ายักษ์ธรรมดา อีกทั้ง ความเร็ว และพลังโจมตีก็มากกว่าด้วย ร่างกายของมันจะมีสีเงินที่บ่งบอกถึงความเป็นจ่าฝูง
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Dark Soul Pants, +1 Dark Soul Armor , +0 Great Dragon Armor , +3 Dark Master Armor , +1 Hurricane Pants , +2 Sunlight Boots , +2 Venom Mist Boots, +0 Venom Mist Helm , +2 Sylphid Ray Boots, +0 Sylphid Ray Helm , +2 Dragon Knight Boots +0 Volcano Gloves , +3 Storm Blitz Pants, +1 Storm Blitz Armor ,

           = +3 Sword DayBreak, +3 Sword Dancer
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Valam-
Valam
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
132 140000 1075 1140 885 440
.:อธิบาย:.
  -.วิญญาณแห่งความตายนาม "Valam" มันมีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นหาจุดอ่อนของผืนป่า เป็นมันเตอร์ที่มีพลังโจมตีในระยะไกล ที่รุนแรง อาวุธที่มันใช้คือธนูที่มีความพิเศษสามารถยิงทะลุเกราะได้ มันสามารถบังคับทิศทางการโจมตีลองลุกธนูได้อย่างอิสระ พลังการโจมตีของมัน เหนือกว่า Bow Scout เป็นทวีคูณ
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Dark Soul Armor , +2 Great Dragon Armor , +3 Hurricane Pants, +1 Hurricane Armor , +0 Dragon Knight Helm , +3 Sunlight Boots, +0 Sunlight Helm , +2 Venom Mist Helm , +2 Sylphid Ray Helm , +1 Volcano Gloves, +0 Volcano Boots , +3 Storm Blitz Armor

           = -
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Solam-
Solam
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
134 164000 1200 1300 982 500
.:อธิบาย:.
  -. มันเป็นมอนส์เตอร์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการโจมตีที่ถูกเรียกนามว่า "Solam" มันจะถือฆ้อนยักษ์ที่หนักมาก อยู่เมื่อมันฟาดฆ้อนลงที่ใด จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง มันเป็นมอนส์เตอร์ที่มีพลังโจมตีสูง เมื่อมันย่างกลายไปทีใด มันจะกวัดแกว่งฆ้อนของมันไปที่นั้น ทำให้ที่ ที่มันไปลุกเป็นไฟ สิ่งมีชีวิตที่พบมันจะต้องหวาดกลัวและรีบหนีอย่างไม่คิดชีวิต
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Dark Soul Armor , +2 Great Dragon Armor , +3 Hurricane Pants, +2 Hurricane Armor , +1 Dragon Knight Helm, +0 Dragon Knight Pants , +1 Sunlight Helm , +2 Venom Mist Helm , +2 Sylphid Ray Helm , +2 Volcano Gloves, +1 Volcano Boots , +3 Storm Blitz Armor

           = -
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Death Trineo(Event Crywolf)- * พบมันได้เฉพาะในช่วงอีเวนท์ครายวูลฟ์เท่านั้น*
Death Trineo(Event Crywolf)
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
133 500000 650 750 550 370
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นอาวุธโจมตีที่โจมตีระยะไกล เมื่อมันยิงคันธนูที่ติดไฟออกไป หากตกลงสู่พื้นเมื่อใดจะเกิดการระเบิดจนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยทีเดียว
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Dark Soul Armor , +2 Great Dragon Armor , +3 Hurricane Pants, +1 Hurricane Armor , +1 Dragon Knight Helm , +3 Sunlight Boots, +0 Sunlight Helm , +2 Venom Mist Helm , +2 Sylphid Ray Helm , +2 Gloves Volcano, +0 Volcano Boots , +3 Storm Blitz Armor

           = -
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Death Spirit(Event Ceywolf)- * พบมันได้เฉพาะในช่วงอีเวนท์ครายวูลฟ์เท่านั้น*
Death Spirit(Event Ceywolf)
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
134 95000 600 650 500 397
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นมอนเตอร์ที่มีสกิลและความสามารถสูง มีสกิลที่จะสามารถทำลายหรือบล๊อคสกิลของศัตรูได้ มันมีคำสาปในการขโมยพลัง mana และ ag ได้จงระวังมันให้ดี
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Dark Soul Armor , +2 Great Dragon Armor , +3 Hurricane Pants, +2 Hurricane Armor , +1 Dragon Knight Helm, +0 Dragon Knight Pants , +1 Sunlight Helm , +2 Venom Mist Helm , +2 Sylphid Ray Helm , +2 Volcano Gloves, +1 Volcano Boots , +3 Storm Blitz Armor

           = -
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             =+8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Balram(Event Crtwolf)- * พบมันได้เฉพาะในช่วงอีเวนท์ครายวูลฟ์เท่านั้น*
Balram(Event Crtwolf)
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
134 90000 600 650 500 370
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นกองทัพฝ่ายหน้าที่บุกโจมตีผืนป่าแห่งนี้ คู่กับ Soram มันจะใช้ลูกศรที่มีพลังเวทย์ที่จะทะลวงเกราะได้ มันเป็นหน่วยที่จะโจมตีระยะไกล จงระวังสกิลของมันให้ดี
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Dark Soul Armor , +2 Great Dragon Armor , +3 Hurricane Pants, +2 Hurricane Armor , +1 Dragon Knight Helm, +0 Dragon Knight Pants , +1 Sunlight Helm , +2 Venom Mist Helm , +2 Sylphid Ray Helm , +2 Volcano Gloves, +1 Volcano Boots , +3 Storm Blitz Armor

           = -
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Soram(Event Crywolf)- * พบมันได้เฉพาะในช่วงอีเวนท์ครายวูลฟ์เท่านั้น*
Soram(Event Crywolf)
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
134 100000 600 650 500 397
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นมอนส์เตอร์ทหารอีกตัวหนึ่งที่มีหน้าทีเป็นหน่วยหน้า ในการโจมตีคู่กับ Balram มันจะถือขวานขนาดใหญ่ทุกที่ที่มันโจมตีจะเกิดการระเบิดสนั่นหวั่นไหว สกิลของมันมีความสามารถที่จะกระแทกให้กระเด็นได้
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Dark Soul Armor , +2 Great Dragon Armor , +3 Hurricane Pants, +2 Hurricane Armor , +1 Dragon Knight Helm, +0 Dragon Knight Pants , +1 Sunlight Helm , +2 Venom Mist Helm , +2 Sylphid Ray Helm , +2 Volcano Gloves, +1 Volcano Boots , +3 Storm Blitz Armor

           = -
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Dark Elf(Event Crywolf)- * พบมันได้เฉพาะในช่วงอีเวนท์ครายวูลฟ์เท่านั้น*
Dark Elf(Event Crywolf)
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
135 1000000 800 800 650 370
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นมอนส์เตอร์ที่เป็นผู้บัญชาการ ของเหล่ามอนส์เตอร์ในสงครามแห่งผืนป่าแห่งนี้ มันจะประจำอยู่ในแต่ละหน่วยของกลุ่มมอนส์เตอร์ที่บุกแต่ละทิศ และออกคำสั่งโจมตี มันมีความสามารถอย่างหลากหลาย สามารถที่จะพื้นพลังชีวิตของมอนเตอร์ หรือ ชุบชีวิต มอนเตอร์ในหน่วยของมันได้ และมันยังมีปีกหนึ่งสกิลที่ใช้โจมตีอีกด้วย
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Nova, Scroll of Chaotic Diseier, Innovation Parchment, Scroll of Gigantic Storm, Scroll of Wizardry Enhance ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Great Dragon Armor , +2 Hurricane Armor , +1 Dragon Knight Helm, +0 Dragon Knight Pants , +1 Sunlight Helm , +3 Venom Mist Helm, +0 Venom Mist Pants , +3 Sylpid Ray Helm, +0 Sylphid Ray Pants , +2 Volcano Gloves, +1 Volcano Boots, +0 Volcano Pants ,

           = +0 Arrow Viper Bow
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Key, +7 Devil's Eye, Sign of Kundum +7, Splinter of Armor, Bless of Guardian, Claw of Beast, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Balgass(Boss Event Crtwolf)- * พบมันได้เฉพาะในช่วงอีเวนท์ครายวูลฟ์เท่านั้น*
Balgass(Boss Event Crtwolf)
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
135 4000000 1000 1500 700 370
.:อธิบาย:.
  -.มันเป็นลูกน้องผู้สัตย์ของจอมมาร kundun ที่ทำหน้าที่บัญชาการสูงสุด ในการรบเพื่อทำการยืดครอง Crywolf แห่งนี้ เป็นบอสใหญ่ของแผนที่นี้ มันจะปรากฏตัวออกมาเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของสงครามเท่านั้นมีเกราะ และพลังที่แข็งแกร่ง มันมีสกิลความสามารถอย่างที่สุด ทั้งสกิลกระแทก สกิลคลื่นโจมตี สกิลแช่แข็งและอื่นๆ อย่างมากมาย
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = -*.No Data ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด กำลังรอบรวมหาอยู่ครับ -*
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = -*.No Data ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด กำลังรอบรวมหาอยู่ครับ -*
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = *.No Data ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด กำลังรอบรวมหาอยู่ครับ -*

           = *.No Data ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด กำลังรอบรวมหาอยู่ครับ -*
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = *.No Data ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด กำลังรอบรวมหาอยู่ครับ -*
     
 Map - Monster in Lorencia Monsters in Noria Monsters in Davias Monsters in Elbeland Monsters in Dungeon
 Map - Monster in Aida Map - Monster in Losttower Map - Monster in Atlans Map - Monster in Tarkan Map - Monster in Icarus
 Map - Monster in Kanturu Map - Monster in Kalima Map - Monster in Land of Trials (Guild Gungeon) Map - Monster in CryWolf Map - Monster in Swamp of Calmness
 Map - Monster in Raklion Map - Monster in Vulcanus Map - Monster in Kalutan Other Map - Other Monster in mu online
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต