สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest Event in Muonline เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons  อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient) เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
Map & Monster & Items drop in Tarkan
แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอปในเขต ทาคาน
ระดับต่ำสุดที่เข้าได้ Level Low Limit : Level 130    Warp : Level 140
(ถ้าเป็นอาชีพพิเศษ เมจิก ดาร์คหลอด นักหมัด จะต้องการน้อยกว่าเล็กน้อย)

ระดับมอนเตอร์ :  มอนส์เตอร์ในแผนที่แห่งนี้จะมี ระดับเลเวลตั้งแต่ 72 ถึง 93
Level Monster : Monters in map level 72 - 93

รายชื่อมอนเตอร์ : Monsters Name
    : Mutant , Bloody Wolf ,Iron Wheel , Tantallos , Vimknight ,
Zaikan(Boos) , Deathvimknight(Boos)
 
 Map - Monster in Lorencia Monsters in Noria Monsters in Davias Monsters in Elbeland Monsters in Dungeon
 Map - Monster in Aida Map - Monster in Losttower Map - Monster in Atlans Map - Monster in Tarkan Map - Monster in Icarus
 Map - Monster in Kanturu Map - Monster in Kalima Map - Monster in Land of Trials (Guild Gungeon) Map - Monster in CryWolf Map - Monster in Swamp of Calmness
 Map - Monster in Raklion Map - Monster in Vulcanus Map - Monster in Kalutan Other Map - Other Monster in mu online

Map & Monster & Items Drop In Trakan
Tarkan map
(คลิ๊กภาพ Click pictures)
ตำนานของแผนที่ :Tarkan เป็นทะเลทรายที่ได้ชื่อว่า "Tarkan ทะเลทรายแห่งความตาย " โดย Tarkan นั้น เป็นเส้นทางผ่านไประหว่าง Kantaru ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่ถูกสร้างไว้ของ Atlans ในอดีตชาว Atlans ที่อยู่ใน Kantaru มีวิวัฒนาการสูง แต่ค่อนข้างโหดร้าย โดยมีการทดลองสร้าง Mutant ขึ้นมา และเมื่อ Mutant ตัวไหนล้มเหลวไม่เป็นที่ต้องการจะถูกขับไล่มายังทะเลทรายแห่งนี้เมื่อครั้ง Kundun คืนอำนาจมันได้เข้ายึดครอง Kantaru ให้ทำการสร้าง ทดลองต่อ ดังนั้นทะเลทรายแห่งนี้จึง่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่อันตราย ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายแห่งนี้อีกมาก
อธิบายแผนที่ G1 = ประตูทางเข้าลงไปยังแผนที่เมืองใต้น้ำ Atlans ด้านหลังบอส
  G2 = ทางเข้าไปยังเมือง Kantaru
 
รายละเอียดมอนส์เตอร์ และไอเท็มดรอปในแผนที่แห่งนี้
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Mutant-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
72 10000 250 280 190 120
.:อธิบาย:.
  -.เป็นมอนสเตอร์ อันเป็นผลงานที่ลมเหลว ไม่เป็นที่ต้องการของนักวิทยาศาสตร์ที่หอคอ Kantaru มันจึงถูกนำมาทิ้งไว้ที่ทะเลทรายแห่งนี้ มันเป็นมอนเตอร์ที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆ ทั้งสิ้น เพราะว่ามันเป็นเครื่องจักร ที่มีหน้าที่เดียว คือคอยฆ่าผู้บุกรุก
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Penetration, Orb of Death Stab, Orb of Fire Slash, Orb of Great Fortitude , Scroll of Hellfire ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Ashcrow Gloves, +1 Ashcrow Boots, +1 Ashcrow Helm, +1 Ashcrow Pants , +3 Eclipse Gloves, +1 Eclipse Boots, +1 Eclipse Helm, +0 Eclipse Pants , +3 Iris Gloves, +1 Iris Boots, +1 Iris Helm, +0 Iris Pants , +2 Adamantine Helm, +0 Adamantine Pants, , +0 Strom Crow  Boots, +0 Strom Crow Gloves , +0 Grand Soul Gloves , +0 Divine Gloves , +3 Ancient Gloves, +2 Ancient Boots, +0 Ancient Pants, +1 Ancient Helm , +0 Demonic Gloves, +2 Demonic Boots, ,

           = +1 Blue Wing Crossbow, +0 Aqua Gold Crossbow , +2 Crystal Morning Star , +0 Master Scepter , +2 Book of Lagle , +3 Bill of Barlog , +3 Dragon Shield, +2 Elemental Shield, +0 Cross Shield , +0 Staff of Resurrection , +0 Crystal Sword ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +5 Scroll of Archangel, +5 Blood Bone, +5 Devil's Eye, +5 Devil's Key, Sign of Kundum +3, +2 Old Scroll, +1 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Bloody Wolf-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
76 13500 260 300 200 130
.:อธิบาย:.
  -.เป็นมอนเตอร์ที่ถูกนำมาทดลอง โดยใช้มนุษย์ ผสมกับสายพันธ์หมาป่า แต่การทดลองผิดพลาดจึงกลายเป็น Bloody Wolf มันมีกระดูกซี่โครงงอกออกมาจากด้านข้าง และ ด้านหน้า มีความแหลมมาก ชอบอยู่กันเป็นฝูง เป็นมอนสเตอร์ที่ชอบรุมเข้ามาทำร้ายคู่ต่อสู้ ซึ่งมันจะมีจุดเด่นในเรื่องความเร็ว ดังนั้นผู้ที่จะต่อสู้กับมันจึงต้องระวังเรื่องการถูกรุมทำร้ายด้วย
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Penetration, Orb of Death Stab , Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst, Chain Lightning Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Ashcrow Boots, +3 Ashcrow Helm, +2 Ashcrow Pants, +0 Ashcrow Armor , +2 Eclipse Boots, +3 Eclipse Helm, +1 Eclipse Pants, +0 Eclipse Armor , +2 Iris Boots, +3 Iris Helm, +1 Iris Pants, +0 Iris Armor , +0 Dark Steel Gloves , +3 Adamantine Helm, +2 Adamantine Pants , +2 Strom Crow Gloves, +1 Strom Crow Boots, +0 Strom Crow Pants , +0 Black Dragon Gloves , +2 Grand Soul Gloves, +0 Grand Soul Boots , +1 Divine Gloves , +3 Ancient Boots, +1 Ancient Pants +0 Ancient Armor, +2 Ancient Helm , +0 Demonic Boots, +2 Demonic Gloves ,

           = +2 Blue Wing Crossbow, +1 Aqua Gold Crossbow , +3 Crystal Morning Star , +1 Master Scepter , +3 Book of Lagle , +2 Staff of Resurrection , +3 Elemental Shield, +0 Grand Soul Shield, +2 Cross Shield , +1 Crystal Sword ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +6 Scroll of Archangel, +6 Blood Bone, +5 Devil's Eye, +5 Devil's Key, Sign of Kundum +3, +2 Old Scroll, +2 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Iron Wheel-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
80 17500 290 340 220 150
.:อธิบาย:.
  -.มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ เป็นหน่วยลาดตระเวนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมนุษย์มาผสมกับเครื่องจักร มันมีกงล้อเหล็ก ใช้แทนเท้าสำหรับการเคลื่อนที่และ มีอาวุธคือปืนอัดอากาศที่มีพลังโจมตีสูง
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Death Stab, Orb of Rageful Blow , Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst, Chain Lightning Parchment, Scroll of Soul Barrier, Scroll of Cometfall, Electric Surge Parchment, Damage Reflection Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Ashcrow Pants, +1 Ashcrow Armor , +3 Eclipse Pants, +1 Eclipse Armor , +3 Iris Pants, +1 Iris Armor , +1 Dark Steel Gloves , +3 Adamantine Pants, +0 Adamantine Armor , +3 Strom Crow Gloves, +2 Strom Crow Boots, +2 Strom Crow Pants, +0 Strom Crow Armor , +1 Black Dragon Gloves, +0 Black Dragon Boots , +3 Grand Soul Gloves, +1 Grand Soul Boots , +2 Divine Gloves , +2 Ancient Pants, +1 Ancient Armor, +3 Ancient Helm , +1 Demonic Boots, +3 Demonic Gloves, ,

           = +3 Blue Wing Crossbow, +2 Aqua Gold Crossbow , +2 Master Scepter , +0 Ancient Stick , +3 Staff of Resurrection , +2 Grand Soul Shield, +3 Cross Shield , +2 Crystal Sword ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +6 Scroll of Archangel, +6 Blood Bone, +6 Devil's Eye, +6 Devil's Key, Sign of Kundum +4, +3 Old Scroll, +2 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Tantallos-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
82 23500 345 395 255 175
.:อธิบาย:.
  -.เป็นมันเตอร์ที่เป็นเครื่องจักรกล และผสมกับสิ่งมีชีวิตมันมีร่างกายที่หอหุ้มด้วยเกราะที่มีความแข็งแกร่งเป็นอันมาก และถือดาบดำอันใหญ่ที่แสนน่ากลัว มันทำหน้าที่คอยเฝ้าไม่ให้ใครเข้ามาบุกรุกปราสาท kantaru
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Death Stab, Orb of Rageful Blow, Orb of Ice Arrow , Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst, Chain Lightning Parchment, Electric Surge Parchment, Scroll of Soul Barrier, Scroll of Cometfall, Damage Reflection Parchment, Scroll of Critical Damage ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Ashcrow Armor , +2 Eclipse Armor , +2 Iris Armor , +2 Dark Steel Gloves , +1 Adamantine Armor , +3 Strom Crow Boots, +2 Strom Crow Pants, +0 Strom Crow Armor , +2 Black Dragon Gloves, +1 Black Dragon Boots, +0 Black Dragon Helm , +2 Grand Soul Boots, +0 Grand Soul Helm , +3 Divine Gloves, +0 Divine Boots , +3 Ancient Pants, +2 Ancient Armor , +2 Demonic Boots, +3 Demonic Gloves, +0 Demonic Helm ,

           = Legendary Shield Excellent , +3 Master Scepter, +0 Great Scepter , +1 Ancient Stick , +3 Aqua Gold Crossbow , +2 Grand Soul Shield, +3 Cross Shield , +3 Crystal Sword, +0 Sword of Destruction ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +6 Scroll of Archangel, +6 Blood Bone, +6 Devil's Eye, +6 Devil's Key, Sign of Kundum +4, +3 Old Scroll, +3 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Vimknight-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
84 26500 385 440 280 190
.:อธิบาย:.
  -.เป็นมอนเตอร์ที่ถูกเล่าขานตามตำนานว่า มันเกิดในทะเลทรายแห่งนี้ มันมีขนาดใหญ่ มีปีกที่ทรงพลัง มีความเร็วสูง ที่มือของมันจะติดไฟซึ่งว่ากันว่ามีความร้อนยิ่งกว่าไฟนรก มันมีท่าไม้ตายสุดโหดโดยจะใช้พลังไฟในการโจมตีจงระวังมันไว้ให้ดี
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Death Stab, Orb of Rageful Blow, Orb of Ice Arrow , Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst, Chain Lightning Parchment, Scroll of Soul Barrier, Scroll of Cometfall, Electric Surge Parchment, Damage Reflection Parchment, Scroll of Critical Damage, Scroll of Teleport Ally, Berserker Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Ashcrow Armor , +3 Eclipse Armor , +3 Iris Armor , +3 Dark Steel Gloves, +0 Dark Steel Boots , +2 Adamantine Armor , +3 Strom Crow Pants, +1 Strom Crow Armor , +2 Black Dragon Gloves, +1 Black Dragon Boots, +0 Black Dragon Helm , +2 Grand Soul Boots, +1 Grand Soul Helm , +3 Divine Gloves, +1 Divine Boots , +0 Red Spirit Gloves , +3 Ancient Pants, +3 Ancient Armor , +2 Demonic Boots, +1 Demonic Helm ,

           = +3 Master Scepter, +0 Great Scepter , +2 Ancient Stick , +0 Saint Crossbow , +3 Grand Soul Shield , +3 Crystal Sword, +0 Sword of Destruction ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +7 Scroll of Archangel, +7 Blood Bone, +6 Devil's Eye, +6 Devil's Key, Sign of Kundum +5, +4 Old Scroll, +3 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Zaikan(Boos)-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
90 34000 510 590 400 185
.:อธิบาย:.
  -.เป็นมอนเตอร์ที่มีพลังทำลายสูง อดีตนักวิทยาศาสตร์ชาว Atlans ได้ใช้เวลาในการสร้างมันถึง 10 ปี เพื่ออัดจิตวิญญาณที่มีความแค้นสูงเข้าไปในตัวของมัน มันจะคอยตามฆ่า ทุกชีวิตที่มันพบเห็น เป้นมอนเตอร์ที่ค่อยเฝ้าปากทางเข้าไปยังเมือง Kantaru มันสามารถใช้เวทย์ที่มีพลังการทำลายสูง และสามารถโจมตีได้ทั่วทิศทาง จงระวังมันให้ดี
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Rageful Blow, Orb of Ice Arrow , Scroll of Cometfall, Electric Surge Parchment, Damage Reflection Parchment, Scroll of Critical Damage, Scroll of Teleport Ally ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Black Dragon Helm, +2 Black Dragon Pants, +0 Black Dragon Armor , +3 Strom Crow Armor , +1 Dark Phoenix Gloves, +2 Dark Phoenix Boots , +3 Grand Soul Helm, +1 Grand Soul Pants , +1 Divine Helm, +1 Divine Pants , +2 Dark Steel Boots, +1 Dark Steel Helm , +2 Red Spirit Gloves , +1 Dark Soul Gloves , +0 Thunder Hawk Gloves , +0 Dark Master Gloves , +1 Storm Blitz Gloves , +1 Demonic Pants, +3 Demonic Helm ,

           = +2 Saint Crossbow , +2 Great Scepter , +3 Ancient Stick , +0 Elemental Mace , +0 Staff of Destruction , +2 Sword of Destruction ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Eye, +7 Devil's Key, Sign of Kundum +5, +5 Old Scroll, +4 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Deathvimknight(Boos)-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
93 40000 590 650 420 220
.:อธิบาย:.
  -. จิตวิญญาณอาฆาตของเหล่า Vimknight ที่ตายลงในทะเลทรายแห่งนี้ ได้มาก่อรวมตัวกัน และพื้นคืนชีพคืนมาเป็น Death vimknight มันมีลักษณะคล้ายก้อนลูกไฟขนาดใหญ่ มีพลังโจมตีที่รุ่นแรง มันสามารถใช้สกิลไฟขั้นสูงเพื่อโจมตีสิ่งมีชีวิตที่มันพบเห็นให้ตายได้ในคราเดียว
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Ice Arrow , Scroll of Critical Damage, Scroll of Teleport Ally, Scroll of Electric Spark, Scroll of Inferno, Scroll of Ice Storm, Berserker Parchment, Lightning Shock Parchment, Weakness Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Black Dragon Helm, +3 Black Dragon Pants, +1 Black Dragon Armor , +2 Dark Phoenix Gloves, +0 Dark Phoenix Helm, +0 Dark Phoenix Boots , +2 Grand Soul Pants, +0 Gran Soul Armor , +2 Divine Helm, +1 Divine Pants, +0 Divine Armor , +2 Dark Steel Boots, +2 Dark Steel Helm, +0 Dark Steel Pants , +3 Red Spirit Gloves , +2 Dark Soul Gloves , +1 Thunder Hawk Gloves , +1 Dark Master Gloves , +0 Glorius Gloves , +0 Valiant Gloves , +2 Storm Blitz Gloves , +2 Demonic Pants, +0 Demonic Armor, +3 Demonic Helm ,

           = +3 Saint Crossbow , +1 Elemental Mace , +3 Great Scepter , +1 Staff of Destruction , +3 Sword of Destruction ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Eye, +7 Devil's Key, Sign of Kundum +6, +5 Old Scroll, +4 Illusion Sorcerer Covenant
     
 
 Map - Monster in Lorencia Monsters in Noria Monsters in Davias Monsters in Elbeland Monsters in Dungeon
 Map - Monster in Aida Map - Monster in Losttower Map - Monster in Atlans Map - Monster in Tarkan Map - Monster in Icarus
 Map - Monster in Kanturu Map - Monster in Kalima Map - Monster in Land of Trials (Guild Gungeon) Map - Monster in CryWolf Map - Monster in Swamp of Calmness
 Map - Monster in Raklion Map - Monster in Vulcanus Map - Monster in Kalutan Other Map - Other Monster in mu online
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต