สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest Event in Muonline เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons  อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient) เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
Map & Monster & Items drop in Land of Trails
แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอปในเขต ดินแดนทดสอบ
หรือในอีกชื่อว่า กิลดันเจี้ยน (Guild Dungeon)
ไม่จำกัดระดับเลเวลที่จะเข้า้ Level Low No Limit   Can,t Warp
- การเข้าไปจะต้องเป็นสมาชิกของกิลผู้ครองปราสาท หรือ พันธมิตรเท่านั้น หรือไม่ก็ต้องได้รับอนุญาติจากผู้ครองปราสาท การเข้าไปต้องผ่าน NPC เข้าไป

ระดับมอนเตอร์ :  มอนส์เตอร์ในแผนที่แห่งนี้จะมี ระดับเลเวลตั้งแต่ 75 ถึง 128
Level Monster : Monters in map level 75 - 128

รายชื่อมอนเตอร์ : Monsters Name
    : Axe Warrior , Lizard Warrior ,Poison Gelem ,Queen Bee ,Fire Golem ,Erohim
   * Drop Set Items เป็นแผนที่ ที่ดรอปเซตไอเท็ม *
 Map - Monster in Lorencia Monsters in Noria Monsters in Davias Monsters in Elbeland Monsters in Dungeon
 Map - Monster in Aida Map - Monster in Losttower Map - Monster in Atlans Map - Monster in Tarkan Map - Monster in Icarus
 Map - Monster in Kanturu Map - Monster in Kalima Map - Monster in Land of Trials (Guild Gungeon) Map - Monster in CryWolf Map - Monster in Swamp of Calmness
 Map - Monster in Raklion Map - Monster in Vulcanus Map - Monster in Kalutan Other Map - Other Monster in mu online

Map & Monster & Items Drop In Land of Trails
Land of Trails map
(คลิ๊กภาพ Click pictures)
ตำนานของแผนที่ : Land of Trails หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า Guild Dungeon (กิลดั้นเจี้ยน) คือ ดินแดนแห่งการทดสอบ ดินแดนแห่งนี้นั้นจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์แห่ง Loren Town หรือเจ้าของปราสาทนั่นเอง กล่าวคือ จะต้องเป็นสมาชิกของ Guild เจ้าของปราสาทเท่านั้น จึงจะสามารถเข้ามายัง Guild Dungeon แห่งนี้ได้ หากว่าเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับเจ้าของปราสาทแล้ว การจะเข้ามายังดินแดนแห่งนี้จะอยู่ที่การอนุญาตจากเจ้าของปราสาทเท่านั้น และจะต้องเสียค่าผ่านทางโดยผ่านทางผู้คุมทางเข้า npc ก่อนเท่านั้น *Drop Set Items เป็นแผนที่ ที่ดรอปเซตไอเท็ม
อธิบายแผนที่ G1 = ตำแหน่งทางออกไปยังแผนที่ Lorncanyon , เป็นจุดเริ่มต้นของแผนที่แห่งนี้
 
รายละเอียดมอนส์เตอร์ และไอเท็มดรอปในแผนที่แห่งนี้
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Axe Warrior-
Axe Warrior
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
75 11500 255 290 195 125
.:อธิบาย:.
  -.มอนสเตอร์ระดับนักรบที่ถือได้ว่าเป็นผู้ดูแลระดับต้นแห่งดินแดนทดสอบ มันจะถือขวานยักษ์ที่คม ไว้ทั้งสองมือ ว่ากันว่า หากมันพบผู้บุกรุกมันจะฆ่าด้วยการผ่าออกเป็นสองซีก
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Guardian - Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Penetration, Orb of Death Stab , Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst, Chain Lightning Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Ashcrow Boots, +2 Ashcrow Helm, +2 Ashcrow Pants , +2 Eclipse Boots, +2 Eclipse Helm, +1 Eclipse Pants +2 Iris Boots, +2 Iris Helm, +1 Eclipse Pants , +1 Storm Crow Gloves, +1 Storm Crow Boots, +0 Storm Crow Pants , +1 Grand Soul Gloves , +1 Divine Gloves , +3 Adamantine Helm, +1 Adamantine Pants , +0 Dark Steel Gloves , +3 Ancient Boots, +1 Ancient Pants, +0 Ancient Armor , +1 Demonic Gloves ,

           = +1 Master Scepter , +3 Book of Lagle , +3 Crystal Morning Star , +1 Staff of Resurrection , +3 Elemental Shield, +0 Grand Soul Shield, +1 Cross Shield , +1 Crystal Sword ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +5 Scroll of Archangel, +5 Blood Bone, +5 Devil's Eye, +5 Devil's Key, Sign of Kundum +3, +2 Old Scroll, +1 Illusion Sorcerer Covenant
     
:. * Drop Set Items : ดรอปเซตไอเท็ม *
             = Set Warrior Leather, Set Hyperion Bronze, Set Eplete Scale, Set Garuda Brass, Set Katanta Plate, Set Hyon Dragon, Set Apollo Pad, Set Evis Bone, Set Heras Sphinx, Set Anubis Legendary, Set Ceto Vine, Set Gaia Silk, Set Odin Wind, Set Argo Spirit, Set Gywen Guardian, Set Gaion Storm Crow, Set Vicious Dragon , Set Isis Legendary , Set Aruane Guardian , Set Muren Storm Crow , Set Agnis Adamantine , Set Browii Adamantine , Set Krono Red Wing , Set Semeden Red Wing
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Lizard Warrior-
Lizard Warrior
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
78 15000 270 320 210 140
.:อธิบาย:.
  -.มีตำนานกล่าวว่ามันเคยเป็นเผ่าพันธุ์เก่าแก่ภายในดินแดนแห่งการทดสอบ ภายหลังได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมจนเปลี่ยนรูปร่างไปด้วยพลังอันชั่วร้ายของ Erohim นอกจากนั้นแล้วจิตใจของ Lizard Warrior ก็ได้ถูกเพิ่มเติมไปด้วยความโหดร้ายและความเกลียดชัง อาวุธของ Lizard Warrior คือเคียวขนาดใหญ่ที่สามารถโจมตีได้อย่างรุนแรง
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Guardian -Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation,
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Death Stab, Orb of Rageful Blow , Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst, Chain Lightning Parchment, Scroll of Soul Barrier ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Ashcrow Helm, +3 Ashcrow Pants, +1 Ashcrow Armor , +3 Eclipse Helm, +2 Eclipse Pants, +1 Eclipse Armor , +3 Iris Helm, +2 Iris Pants, +1 Iris Armor +2 Storm Crow Gloves, +2 Storm Crow Boots, +1 Storm Crow Pants , +0 Black Dragon Gloves, +0 Black Dragon Boots , +2 Grand Soul Gloves, +0 Grand Soul Boots , +1 Dark Steel Gloves , +2 Adamantine Pants, +0 Adamantine Armor , +2 Divine Gloves , +2 Ancient Pants, +1 Ancient Armor, +3 Ancient helm , +0 Demonic Boots, +2 Demonic Gloves ,

           = +3 Blue Wing Crossbow, +2 Aqua Gold Crossbow , +2 Master Scepter , +0 Ancient Stick, +3 Book of Lagle , +3 Crystal Morning Star , +2 Staff of Resurrection , +1 Grand Soul Shield, +2 Cross Shield , +2 Crystal Sword ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +6 Scroll of Archangel, +6 Blood Bone, +5 Devil's Eye, +5 Devil's Key, Sign of Kundum +4, +3 Old Scroll, +2 Illusion Sorcerer Covenant
     
:. * Drop Set Items : ดรอปเซตไอเท็ม *
             = Set Warrior Leather, Set Hyperion Bronze, Set Eplete Scale, Set Garuda Brass, Set Katanta Plate, Set Hyon Dragon, Set Apollo Pad, Set Evis Bone, Set Heras Sphinx, Set Anubis Legendary, Set Ceto Vine, Set Gaia Silk, Set Odin Wind, Set Argo Spirit, Set Gywen Guardian, Set Gaion Storm Crow, Set Vicious Dragon , Set Isis Legendary , Set Aruane Guardian , Set Muren Storm Crow , Set Agnis Adamantine , Set Browii Adamantine , Set Krono Red Wing , Set Semeden Red Wing , Anonymous Leather , Mist Bronze , Berserker Scale , Cloud Brass , Rave Plate , Barnake Pad , Sylion Bone , Minet Sphinx , Drake Vine , Fase Silk , Elvian Wind , Karis Spirit
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Poison Gelem-
Poison Gelem
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
84 25000 375 425 275 190
.:อธิบาย:.
  -.มอนสเตอร์ทั้งหมดภายในดินแดนแห่งการทดสอบเมื่อตายไปแล้วจะได้รับการชุบชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งจากอำนาจพลังของ Erohim ร่างกายใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกรวดหินพิษที่มีพลังอันแข็งแกร่งสำหรับโจมตีผู้ที่บุกรุกเข้ามายังดินแดนแห่งการทดสอบ Poison Golem จะคอยปกป้องบริเวณส่วนต้นของ Dungeon
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Guardian - Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation,
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Death Stab, Orb of Rageful Blow, Orb of Ice Arrow , Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst, Chain Lightning Parchment, Scroll of Soul Barrier, Scroll of Cometfall, Electric Surge Parchment, Damage Reflection Parchment, Scroll of Critical Damage, Scroll of Teleport Ally, Berserker Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Ashcrow Armor , +3 Eclipse Armor , +3 Iris Armor , +3 Dark Steel Gloves, +0 Dark Steel Boots +2 Adamantine Armor , +3 Strom Crow Pants, +1 Strom Crow Armor , +2 Black Dragon Gloves, +1 Black Dragon Boots, +0 Black Dragon Helm , +2 Grand Soul Boots, +1 Grand Soul Helm , +3 Divine Gloves, +1 Divine Boots , +0 Red Spirit Gloves , +3 Ancient Pants, +3 Ancient Armor , +2 Demonic Boots, +1 Demonic Helm ,

           = +3 Master Scepter, +0 Great Scepter , +2 Ancient Stick , +0 Saint Crossbow , +3 Grand Soul Shield , +3 Crystal Sword, +0 Sword of Destruction ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +7 Scroll of Archangel, +7 Blood Bone, +6 Devil's Eye, +6 Devil's Key Sign of Kundum +5, +4 Old Scroll, +3 Illusion Sorcerer Covenant
     
:. * Drop Set Items : ดรอปเซตไอเท็ม *
             = Set Warrior Leather, Set Hyperion Bronze, Set Eplete Scale, Set Garuda Brass, Set Katanta Plate, Set Hyon Dragon, Set Apollo Pad, Set Evis Bone, Set Heras Sphinx, Set Anubis Legendary, Set Ceto Vine, Set Gaia Silk, Set Odin Wind, Set Argo Spirit, Set Gywen Guardian, Set Gaion Storm Crow, Set Vicious Dragon , Set Isis Legendary , Set Aruane Guardian , Set Muren Storm Crow , Set Agnis Adamantine , Set Browii Adamantine , Set Krono Red Wing , Set Semeden Red Wing , Anonymous Leather , Mist Bronze , Berserker Scale , Cloud Brass , Rave Plate , Barnake Pad , Sylion Bone , Minet Sphinx , Drake Vine , Fase Silk , Elvian Wind , Karis Spirit
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Queen Bee-
Queen Bee
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
92 34500 489 540 360 240
.:อธิบาย:.
  -.ราชินีแห่งผึ้งอันน่าสะพรึงกลัว ฝูง Queen Bee ภายใน Dungeon แห่งนี้ว่ากันว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นกลุ่มหญิงสาวที่ได้ดื่มเลือดของจอมปีศาจ Erohim ลงไป จนกระทั่งร่างกายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัว และมีพลังอันร้ายกาจ ความกระหายเลือดที่มีอยู่ตลอดเวลาทำ ให้ Queen Bee คอยดักรอผู้โชคร้ายที่มาบุกรุกดินแดนแห่งนี้
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Guardian - Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Ice Arrow , Scroll of Cometfall, Electric Surge Parchment, Damage Reflection Parchment, Scroll of Critical Damage, Scroll of Teleport Ally, Scroll of Electric Spark, Berserker Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Black Dragon Helm, +2 Black Dragon Pants, +0 Black Dragon Armor , +2 Grand Soul Pants, +0 Grand Soul Armor , +0 Dark Phoenix Helm, +2 Dark Phoenix Gloves +1 Dark Soul Gloves , +2 Red Spirit Gloves, +1 Red Spirit Boots , +1 Thunder Hawk Gloves, +1 Thunder Hawk Boots , +1 Dark Master Gloves , +3 Divine Boots, +2 Divine Helm, +1 Divine Pants, +0 Divine Armor , +3 Dark Steel Boots, +2 Dark Steel Helm, +0 Dark Steel Pants , +0 Glorius Gloves , +0 Valiant Gloves , +2 Demonic Pants, +0 Demonic Armor, +3 Demonic Helm ,

           = +0 Celestial Bow , +2 Saint Crossbow , +0 Dragon Spear , +3 Great Scepter , +0 Elemental Mace , +0 Staff of Destruction , +3 Sword of Destruction ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Eye, +7 Devil's Key, Sign of Kundum +6, +5 Old Scroll, +4 Illusion Sorcerer Covenant
     
:. * Drop Set Items : ดรอปเซตไอเท็ม *
             = Set Warrior Leather, Set Hyperion Bronze, Set Eplete Scale, Set Garuda Brass, Set Katanta Plate, Set Hyon Dragon, Set Apollo Pad, Set Evis Bone, Set Heras Sphinx, Set Anubis Legendary, Set Ceto Vine, Set Gaia Silk, Set Odin Wind, Set Argo Spirit, Set Gywen Guardian, Set Gaion Storm Crow, Set Vicious Dragon , Set Isis Legendary , Set Aruane Guardian , Set Muren Storm Crow , Set Agnis Adamantine , Set Browii Adamantine , Set Krono Red Wing , Set Semeden Red Wing , Anonymous Leather , Mist Bronze , Berserker Scale , Cloud Brass , Rave Plate , Barnake Pad , Sylion Bone , Minet Sphinx , Drake Vine , Fase Silk , Elvian Wind , Karis Spirit
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Fire Golem-
Fire Golem
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
102 55000 560 600 550 310
.:อธิบาย:.
  -.มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีแข็งแกร่งมหาศาลดุจเครื่องบดหิน เป็นศัตรูระดับสูงที่ผู้บุกรุกเข้ามายัง Dungeon แห่งนี้ไม่อยากจะเจอ พลังงานลาวาอันมหาศาลที่พวยพุ่งออกมาจาก Fire Golem ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ร้อนแรงเปรียบดังเตาหลอมโลหะขนาดมหึมา ณ ภายใน Dungeon ส่วนในสุดแห่งนี้
:. Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Guardian - Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
     
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Electric Spark, Scroll of Ice Storm, Scroll of Chaotic Diseier, Scroll of Decay, Scroll of Summon, Scroll of Nova, Scroll of Gigantic Storm , Lightning Shock Parchment, Scroll of Wizardry Enhance, Scroll of Fire Scream, Weakness Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Glorius Gloves, +1 Glorius Boots, +1 Glorius Helm, +0 Glorius Pants , +3 Valiant Gloves, +1 Valiant Boots, +0 Valiant Pants , +3 Dark Phoenix Boots, +3 Dark Phoenix Helm, +2 Dark Phoenix Pants, +0 Dark Phoenix Armor +3 Red Spirit Helm, +0 Red Spirit Pants , +3 Dark Steel Pants, +2 Dark Steel Armor , +3 Black Dragon Armor , +3 Grand Soul Armor , +3 Divine Armor , +3 Thunder Hawk Boots, +1 Thunder Hawk Pants , +2 Dark Master Boots , +2 Dark Soul Boots , +2 Great Dragon Gloves, +1 Great Dragon Boots ,+0 Hurricane Gloves , +3 Demonic Armor , +2 Storm Blitz Boots ,

           = +0 Rune Blade , +3 Elemental Mace , +3 Dragon Spear , +3 Celestial Bow , +0 Demonic Stick , +3 Staff of Destruction, +0 Dragon Soul Staff , +1 Lord Scepter ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Eye, +7 Devil's Key, Sign of Kundum +6, Spirit Dark Raven, Spirit Dark Horse, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     
:. * Drop Set Items : ดรอปเซตไอเท็ม *
             = Set Warrior Leather, Set Hyperion Bronze, Set Eplete Scale, Set Garuda Brass, Set Katanta Plate, Set Hyon Dragon, Set Apollo Pad, Set Evis Bone, Set Heras Sphinx, Set Anubis Legendary, Set Ceto Vine, Set Gaia Silk, Set Odin Wind, Set Argo Spirit, Set Gywen Guardian, Set Gaion Storm Crow, Set Vicious Dragon , Set Isis Legendary , Set Aruane Guardian , Set Muren Storm Crow , Set Agnis Adamantine , Set Browii Adamantine , Set Krono Red Wing , Set Semeden Red Wing , Anonymous Leather , Mist Bronze , Berserker Scale , Cloud Brass , Rave Plate , Barnake Pad , Sylion Bone , Minet Sphinx , Drake Vine , Fase Silk , Elvian Wind , Karis Spirit
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Erohim (Boss)-
Erohim
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
128 3000000 1500 2000 1000 800
.:อธิบาย:.
  -.ครั้งหนึ่งเคยเป็นกษัตริย์ที่ปกครองทวีป MU ด้วยความโหดร้าย จึงได้ถูกกักขังอยู่ภายในดินแดนแห่งการทดสอบหรือ Guild Dungeon ด้วยพลังอันลึกลับและรอคอยเวลาที่จะได้ออกไปอีกครั้ง เป็น Boss ที่ร้ายกาจแห่ง Guild Dungeon ปัจจุบัน Erohim นั้นได้เปลี่ยนแปลงตนเองไปเป็นราชาแห่งปีศาจที่มีพลังและอำนาจอันแข็งแกร่ง ความสามารถของมันนั้นไม่มีผู้ใดจะสามารถประมาณได้ ว่ากันว่าแท้จริงแล้วราชาปีศาจ Erohim นั้นได้สร้างร่างกายกันแข็งแกร่งของตนเองขึ้นมาจาก Jewel of Guardian อัญญะมณีที่มีพลังในการสร้างสิ่งของระดับสูง และเป็น Item ที่เป็นที่ต้องการสูงสุดของผู้ที่เข้ามายัง Dungeon แห่งนี้
:. Drop Armours : ดรอปชุดเกราะ
             = +0~+3 Great Dragon Helm, +0~+3 Great Dragon Gloves, +0~+3 Great Dragon Pants , +0~+3 Dark Soul Helm, +0~+3 Dark Soul Pants, +0~+3 Dark Soul Boots , +0~+3 Dark Master Helm, , +0~+3 Dark Master Pants, +0~+3 Dark Master Boots , +0~+3 Hurricane Gloves, +0~+3 Hurricane Pants, +0~+3Hurricane Boots +0~+3 Red Sprit Gloves, +0~+3 Red Sprit Pants, +0~+3 Red Spirit Helm ,
     
:. Drop Weapons : ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +0~+4 Dark Breaker, +0~+4 Thunder Blade, +0~+4 Rune Blade, +1 Knight Blade, +1 Dark Reign Blade , +0~+4 Great Reign Crossbow , +1 Arrow Viper Bow , +0~+4 Dragon Soul Staff, +1 Staff of Kundun ,
     
:. *Drop Excellent Items : ดรอปไอเท็มยอดเยี่ยม*
             = +0 Dragon Spear , +0 Sword of Destruction , +0 Celestial Bow , +0 Great Scepter , + Saint Crossbow , +0 Dragon Soul Staff, +0 Staff of Destruction ,
     
 Map - Monster in Lorencia Monsters in Noria Monsters in Davias Monsters in Elbeland Monsters in Dungeon
 Map - Monster in Aida Map - Monster in Losttower Map - Monster in Atlans Map - Monster in Tarkan Map - Monster in Icarus
 Map - Monster in Kanturu Map - Monster in Kalima Map - Monster in Land of Trials (Guild Gungeon) Map - Monster in CryWolf Map - Monster in Swamp of Calmness
 Map - Monster in Raklion Map - Monster in Vulcanus Map - Monster in Kalutan Other Map - Other Monster in mu online
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต