สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest Event in Muonline เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons  อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient) เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
Map & Monster & Items drop in Elbeland
แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอปในเขต เมืองซัมมอนเนอร์
ระดับต่ำสุดที่เข้าได้ Level Low Limit : Level 10    Warp : Level 10
(ถ้าเป็นอาชีพพิเศษ เมจิก ดาร์คหลอด นักหมัด จะต้องการน้อยกว่าเล็กน้อย)

ระดับมอนเตอร์ :  มอนส์เตอร์ในแผนที่แห่งนี้จะมี ระดับเลเวลตั้งแต่ 4 ถึง 48
Level Monster : Monters in map level 4 - 48

รายชื่อมอนเตอร์ : Monsters Name
    : Strange Rabbit , Polluted Butterfly ,Hideous Rabbit , Werewolf
,Cursed Lich ,Totem Golem ,Grizzly , Captain Grizzly
 
 Map - Monster in Lorencia Monsters in Noria Monsters in Davias Monsters in Elbeland Monsters in Dungeon
 Map - Monster in Aida Map - Monster in Losttower Map - Monster in Atlans Map - Monster in Tarkan Map - Monster in Icarus
 Map - Monster in Kanturu Map - Monster in Kalima Map - Monster in Land of Trials (Guild Gungeon) Map - Monster in CryWolf Map - Monster in Swamp of Calmness
 Map - Monster in Raklion Map - Monster in Vulcanus Map - Monster in Kalutan Other Map - Other Monster in mu online

Map & Monster & Items Drop In Elbeland
Elbeland map
(คลิ๊กภาพ Click pictures)
ตำนานของแผนที่ :เป็นเมืองที่เป็นถิ่ินกำเนิดของซัมมอนเนอร์มีลักษณะคล้ายเป็นเกราะลอยฟ้าสูงตระหง่าน อยู่คั่นพรมแดนระหว่างเมืองหิมะ และ เมืองใต้น้ำ ลักษณะจะเป็นภูเขา และหน้าผาสูงชัน อยู่ใจกลางเทือกเขาอันมีนามว่า "แอลป์" เมืองแห่งนี้จะมีภูมิอากาศเป็นแบบ 3 โซนคือ ดซนหนาว โซนร้อน และ โซนน้ำ เพราะมีเขตติดต่อกับเมืองหิมะ และ เมืองใต้น้ำ เมื่อครั้งที่จอมปีศาจ Kundun ถูกปลุกขึ้นมา มันทำให้ดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัว ในดินแดนแห่งเป็นที่อยู่ของ Seed Master ซึ่งเป็นผู้มีพลังในการสกัด และสังเคราห์ธาตุอีกด้วย
อธิบายแผนที่ G1 = ประตูทางเข้าเพื่อผ่านไปยังเมืองหิมะ Davias
  G2 = ประตูทางเข้าเพื่อลงไปยังเมืองใต้น้ำ Atlans
 
รายละเอียดมอนส์เตอร์ และไอเท็มดรอปในแผนที่แห่งนี้
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : Strange Rabbit
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
4 60 10 13 3 3
.:อธิบาย:.
  - ด้วยอำนาจแห่งความชั่วร้ายได้แผ่ปกคลุมไปทั่ว ทำให้ฝูงกระต่ายอันแต่เดิมเป็นสัตว์ที่มีสีขาวน่ารัก กลายร่างเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล มีรูปร่างอันน่ากลัว มีนิสัยดุร้ายเป็นอันมาก มันมีฟันแหลมคมค่อยล่าเหยื่ออยู่บริเวณรอบๆเมือง Elbeland
:. Items Drop Jewels : ไอเท็มเพชร & ส่วนประกอบของเพชร
  = -
     
:. Items Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
  = +1 Scroll of Archangel, +1 Blood Bone, +1 Devil's Eye, +1 Devil's Key
     
:. Items Drop Armours & Weapons : ชุดเกราะ & อาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
  = +0 Pad Gloves, +0 Pad Boots,+0 Leather Gloves,+0 Vine Gloves

= +1 Small Axe, +0 Hand Axe,+0 Short Sword,+0 Short Bow,+0 Cross Bow,+0 Round Shield
     
:. Items Drop Other Items : ไอเท็มย่อยอื่นๆ
  =+1 Scroll of Archangel, +1 Blood Bone, +1 Devil's Eye, +1 Devil's Key
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : Polluted Butterfly
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
13 230 37 42 13 13
.:อธิบาย:.
  - แต่เดิมมันเป็นผีเสื้อ ที่มีสีสันสวยงาม เคยอาศัยอยู่รอบบริเวณเมืองนี้ แต่ถูกอำนาจแห่งความชั่วร้านปกคลุมมันจึงกลายสภาพเป็นฝูงผีเสื้ออันดุร้าย
:. Items Drop Jewels : ไอเท็มเพชร & ส่วนประกอบของเพชร
  = -
     
:. Items Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
  =Heal Orb, Summon Goblin, Orb of Great Defense,Scroll Fire of Ball, Scroll of Power Wave, Scroll of Lighting
     
:. Items Drop Armours & Weapons : ชุดเกราะ & อาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
  = +3 Leather Gloves, +2 Leather Boots,+3 Pad Gloves, +3 Pad Boots,  +2 Pad Helm, +1 Pad Pants, +1 Pad Armor,+3 Vine Gloves, +2 Vine Boots, +2 Vine Helm, +1 Vine Pants, +1 Vine Armor

= +3 Hand Axe, +4 Small Axe, +0 Double Poleaxe,+3 Short Bow, +1 Bow,+1 Rapier +2 Skull Staff,+3 Short Sword, +2 Kris,+1 Horn Shield, +0 Kite Shield
     
:. Items Drop Other Items : ไอเท็มย่อยอื่นๆ
  = +0 Pendant of Fire,+1 Blood Bone, +1 Scroll of Archangel, +1 Devil's Eye, +1 Devil's Key
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : Hideous Rabbit
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
19 520 68 72 22 22
.:อธิบาย:.
  - เป็นกระต่าย Strange Rabbit ที่ได้รับพลังเวทย์มนต์อันทรงพลัง ทำให้มันมีรูปร่าง ขนาดที่ใหญ่โตขึ้น อีกทั้งมันยังมีพละกำลังและความดุร้ายเพิ่มมากขึ้นด้วย มันเป็นร่างขั้นต้นของกรต่ายผสมกับหมาป่า
:. Items Drop Jewels : ไอเท็มเพชร & ส่วนประกอบของเพชร
  = Jewel of Chaos
     
:. Items Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
  = Orb of Healing, Orb of Great Defense, Orb of Greater Damage,Scroll of Power Wave, Scroll of Lighting, Scroll of Teleport
     
:. Items Drop Armours & Weapons : ชุดเกราะ & อาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
  = +5 Leather Gloves, +4 Leather Boots, +4 Leather Helm, +3 Leather Pants, +3 Leather Armor,+2 Bronze Boots, +1 Bronze Pants, +1 Bronze Helm, +1 Bronze Armor,+5 Vine Gloves, +4 Vine Boots, +3 Vine Pants, +3 Vine Armor ,+1 Silk Gloves, +1 Silk Boots, +0 Silk Pants,+4 Pad Helm, +3 Pad Pants, +3 Pad Armor,+1 Bone Boots,
+0 Bone Helm

= +5 Hand Axe, +0 Tomahawk,+3 Bow, +1 Elven Bow,+5 Crossbow, +2 Golden Crossbow,+4 Buckler, +3 Horn Shield, +2 Kite Shield, +0 Large Round Shield,+2 Double Poleaxe, Halbred, +0 Dragon Lance, +4 Skull Staff , +0 Angelic Staff,+3 Rapier , +2 Sword of Assasin , +1 Khopesh
     
:. Items Drop Other Items : ไอเท็มย่อยอื่นๆ
  = +2 Pendant of Fire,+0 Ring of Poison,+1 Scroll of Archangel, +1 Blood Bone, +1 Devil's Key, +1 Devil's Eye
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : Werewolf
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
24 720 85 90 30 30
.:อธิบาย:.
  - มนูษย์หมาป่า มันจะอาศัยอยุ่บริเวณใกล้ๆกันหน้าผา มันถือขวานอันใหญ่ คอยดักจู่โจมนักเดินทาง
:. Items Drop Jewels : ไอเท็มเพชร & ส่วนประกอบของเพชร
  = Jewel of Chaos
     
:. Items Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
  = Orb of Great Defense, Orb of Greater Damage, Orb of Impale,Scroll of Lighting, Scroll of Teleport, Scroll of Meteorite
     
:. Items Drop Armours & Weapons : ชุดเกราะ & อาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
  = +5 Leather Boots, +4 Leather Pants, +4 Leather Armor,+4 Bronze Boots, +3 Bronze Gloves, +3 Bronze Pants, +2 Bronze Helm, +2 Bronze Armor,+2 Scale Boots, +1 Scale Gloves, +0 Scale Armor,+5 Vine Boots, +4 Vine Pants, +4 Vine Armor,+3 Silk Gloves, +3 Silk Boots, +2 Silk Pants, +2 Silk Helm, +1 Silk Armor,+5 Pad Helm, +5 Pad Pants, +5 Pad Gloves, +4 Pad Armor,+3 Bone Gloves, +1 Bone Pants, +2 Bone Helm, +0 Bone Armor

= +3 Double Axe, +2 Double Poleaxe, +2 Tomahawk,+5 Bow, +2 Elven Bow,+2 Golden Crossbow, Arcubus, +5 Mace, +2 Morning Star, +1 Flail,+4 Kite Shield,  +4 Horn Shield, +3 Skull Shield, +2 Large Round Shield, +1 Elven Shield,+4 Rapier, +3 Dragon Lance,+3 Skull Staff, +2 Angelic Staff,+4 Kris, +4 Sword of Assasin,
+3 Khopesh, +1 Gladius
     
:. Items Drop Other Items : ไอเท็มย่อยอื่นๆ
  = +3 Pendant of Fire, +0 Pendant of Lighting,+2 Ring of Poison, +1 Ring of Ice, +1 Blood Bone, +1 Scroll of Archangel, +1 Devil's Eye, +1 Devil's Key
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : Cursed Lich
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
30 900 105 110 33 36
.:อธิบาย:.
  - มันเป็นผู้ใช้มนต์ดำ ผู้ถูกสาปโดยจอมมาร kundun มันมีพลังโจมตีที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก หากคุณไม่มีความสามารถพออย่าริอ่านไปต่อกรกับมัน
:. Items Drop Jewels : ไอเท็มเพชร & ส่วนประกอบของเพชร
  = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Chaos
     
:. Items Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
  = Orb of Impale,Scroll of Meteorite, Scroll of Ice, Scroll of Poison, Night Parchment
     
:. Items Drop Armours & Weapons : ชุดเกราะ & อาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
  = +4 Bronze Boots, +4 Bronze Gloves, +3 Bronze Pants, +3 Bronze Helm, +2 Bronze Armor,+4 Scale Boots, +3 Scale Helm, +3 Scale Pants, +3 Scale Gloves, +1 Scale Armor,+4 Silk Gloves, +4 Silk Boots, +4 Silk Pants, +4 Silk Helm, +1 Silk Armor,+1 Wind Gloves, +0 Wind Helm, +5 Pad Helm, +5 Pad Pants, +5 Pad Gloves, +4 Pad Armor,+4 Bone Boots, +4 Bone Gloves, +4 Bone Helm, +3 Bone Pants, +3 Bone Armor,+0 Sphinx Gloves, +1 Violent Wind Boots, +2 Violent Wind Gloves, +0 Violent Wind Pants, +0 Violent Wind Helm

= +4 Double Axe, +3 Double Poleaxe, +3 Tomahawk, +2 Elven Axe,+5 Bow, +4 Elven Bow, +2 Golden Crossbow , +1 Arcubus,+5 Mace, +4 Morning Star, +3 Flail,+4 Kite Shield  +4 Horn Shield, +3 Skull Shield, +4 Large Round Shield, +3 Elven Shield, +1 Plate Shield, +1 Spiked Shield,+4 Rapier, +3 Dragon Lance, +3 Halbred, +1 Great Trident, +0 Mystery Stick,+3 Skull Staff, +3 Angelic Staff, +1 Serpent Staff,+4 Kris, +4 Sword of Assasin, +3 Khopesh,
+2 Gladius, +3 Falchion
     
:. Items Drop Other Items : ไอเท็มย่อยอื่นๆ
  = +3 Pendant of Lighting,+3 Ring of Ice, +0 Ring of Fire,+1 Blood Bone, +1 Scroll of Archangel, +1 Devil's Eye, +1 Devil's Key, Sign of Kundum +1
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : Totem Golem
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
36 1200 120 125 50 43
.:อธิบาย:.
  - เป็นรูปปั้นไม้ ที่ถูกสร้างขึ้น แต่ด้วยมันถูกพลังของความมืดครอบงำ จึงทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาและกลายเป็นมอนเตอร์ค่อยคร่าชีวิตผู้ที่มันพบเจอ
:. Items Drop Jewels : ไอเท็มเพชร & ส่วนประกอบของเพชร
  = Jewel of Bless, Jewels of Soul, Jewel of Chaos
     
:. Items Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
  = Scroll of Ice, Scroll of Poison, Night Parchment, Scroll of Flame, Drain Life Parchment
     
:. Items Drop Armours & Weapons : ชุดเกราะ & อาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
  = +5 Bronze Boots, +4 Bronze Gloves, +4 Bronze Pants, +3 Bronze Helm, +3 Bronze Armor,+1 Brass Boots, +1 Brass Gloves, Brass Helm, Brass Pants,+4 Scale Boots, +3 Scale Helm, +3 Scale Pants, +2 Scale Gloves, +2 Scale Armor,+5 Silk Gloves, +5 Silk Boots, +4 Silk Pants, +4 Silk Helm, +2 Silk Armor,+3 Wind Boots, +3 Wind Gloves, +2 Wind Pants, +2 Wind Helm, +1Wind Armor, +5 Pad Helm, +5 Pad Pants, +5 Pad Gloves, +4 Pad Armor,+5 Bone Boots, +5 Bone Gloves, +4 Bone Helm, +4 Bone Pants, +4 Bone Armor,+0 Sphinx Gloves, +3 Violent Wind Boots, +2 Violent Wind Pants, +0 Violent Wind Armor, +2 Violent Wind Helm

= +4 Double Axe, +3 Double Poleaxe, +3 Tomahawk, +3 Elven Axe, +2 Battle Axe, +0 Axe of Nike +5 Bow, +4 Elven Bow, +3 Battle Bow,+2 Golden Crossbow, +2 Arcubus, +1 Light Crossbow +5 Mace, +4 Morning Star, +4 Flail,+4 Skull Shield, +4 Large Round Shield, +3 Elven Shield, +3 Plate Shield, +2 Spiked Shield, +0 Shield Dragon Slayer,+4 Spear, +4 Rapier, +3 Dragon Lance, +3 Halbred, +2 Great Trident,+2 Mystery Stick,+4 Skull Staff, +3 Angelic Staff, +2 Serpent Staff,+4 Kris, +4 Sword of Assasin, +3 Khopesh, +2 Gladius, +4 Falchion,
+2 Serpent Borg, +1 Sword of Salamander
     
:. Items Drop Other Items : ไอเท็มย่อยอื่นๆ
  = +1 Pendant of Ice,+4 Ring of Ice, +2 Ring of Fire,+2 Devil's Key, +2 Devil's Eye, +2 Scroll of Archangel, +2 Blood Bone, Skeletin Disguse Ring, Sign of Kundum +1
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : Grizzly
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
43 2400 130 140 65 52
.:อธิบาย:.
  - เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาด้วยพลังของจอมมาร kundun เหมือนกับ Yeti ทำให้มันมีพละกำลังมาก มีความว่องไว มันมีมือที่ทรงพลังและมันยังสามารถขว้างปามีดได้อย่างแม่นยำอีกด้วย จงระวังมันให้ดี
:. Items Drop Jewels : ไอเท็มเพชร & ส่วนประกอบของเพชร
  = Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul
     
:. Items Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
  = Scroll of Poison, Night Parchment, Scroll of Flame, Drain Life Parchment, Scroll of Twister, Sleep Parchment
     
:. Items Drop Armours & Weapons : ชุดเกราะ & อาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
  = +3 Brass Gloves, +3 Brass Boots, +2 Brass Pants, +2 Brass Helm, +1 Brass Armor,+0 Light Plate Gloves, +0 Plate Gloves, +0 Plate Boots,+3 Sphinx Pants, +1 Sphinx Armor,+3 Wind Armor, +1 Spirit Helm, +1 Spirit Gloves, +1 Spirit Boots, +0 Spirit Pants,+3 Violent Wind Armor

= Sword of Assasin, Double Axe, Double Poleaxe, Kite Shield, Skull Shield,+3 Nike Axe +3 Sword of Salamender, +2 Blade, +1 Light Saber,+1 Great Hammer,+0 Light Spear, +2 Berdysh, +3 Light Crossbow,+0 Violent Wind Stick, +1 Tiger Bow,+0 Thunder Staff,+2 Dragon Slayer Shield, +1 Tower Shield
     
:. Items Drop Other Items : ไอเท็มย่อยอื่นๆ
  = +3 Pendant of Ice, +0 Pendant of Wind ,Ring of Poison,+4 Ring of Fire, +1 Ring of Earth, +2 Scroll of Archangel, +2 Blood Bone, +2 Devil's Eye, +2 Devil's Key, Sign of Kundum +1
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : Captain Grizzly
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
48 3000 150 155 80 70
.:อธิบาย:.
  - มันเป็นหัวหน้าของเหล่าฝูง Grizzly มันมีพละกำลังมากและร่างกายที่มีขนาดใหญ่ แต่ถึงอย่างนั้นมันก็สามารถเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็ว ถือได้ว่ามันเป็นมอนส์เตอร์ที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดในแผนที่นี้ เมื่อพบกับมันจงระวังตัวให้ดี
:. Items Drop Jewels : ไอเท็มเพชร & ส่วนประกอบของเพชร
  = Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul
     
:. Items Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
  = Scroll of Twister, Sleep Parchment
     
:. Items Drop Armours & Weapons : ชุดเกราะ & อาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
  = +2 Light Plate Gloves, +1 Light Plate Boots, +0 Light Plate Helm,+3 Brass Armor,+2 Plate Gloves, +1 Plate Pants, +0 Plate Helm, +0 Plate Armor,+3 Spirit Gloves, +2 Spirit Pants, +2 Spirit Helm, +2 Spirit Boots, +1 Spirit Armor, +3 Sphinx Armor,+0 Legendary Boots,+0 Red Wing Boots, +1 Red Wing Gloves,+4 Violent Wind Armor

= +0 Larkan Axe,+2 Tiger Bow,+0 Serpent Crossbow,+3 Great Hammer,+2 Tower Shield, +1 Serpent Shield, +0 Legendary Shield,+3 Berdysh, +2 Light Spear, +0 Serpent Spear,+2 Violent Wind Stick +2 Thunder Staff, +2 Light Saber, +0 Double Blade
     
:. Items Drop Other Items : ไอเท็มย่อยอื่นๆ
  = +4 Pendant of Ice, +2 Pendant of Wind, +0 Pendant of Water,+3 Ring of Earth, +1 Ring of Wind, +0 Ring of Magic,+3 Devil's Key, +3 Devil's Eye, +3 Scroll of Archangel, +3 Blood Bone, Sign of Kundum +2
     
 Map - Monster in Lorencia Monsters in Noria Monsters in Davias Monsters in Elbeland Monsters in Dungeon
 Map - Monster in Aida Map - Monster in Losttower Map - Monster in Atlans Map - Monster in Tarkan Map - Monster in Icarus
 Map - Monster in Kanturu Map - Monster in Kalima Map - Monster in Land of Trials (Guild Gungeon) Map - Monster in CryWolf Map - Monster in Swamp of Calmness
 Map - Monster in Raklion Map - Monster in Vulcanus Map - Monster in Kalutan Other Map - Other Monster in mu online
 
 

หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)

 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต