สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Up to Class 3st (Quest Level 380 - 400 ) เควสต์เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3  
     
Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    

     เควสต์เปลี่ยนอาชีพระดับที่ 3 ( Up to Class 3st ) นั้นเป็นการเพิ่มระดับให้กับตัวละคร ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เพราะเมื่อเก็บเลเวล จนถึงเลเวล 380 - 400 แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำเควสต์ได้ โดยเควสต์การเปลี่ยนอาชีพเป็นระดับที่สามนี้จะแบ่งภารกิจออกเป็น 3 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน รายละเอียดดูได้จากข้อมูลด้านล่าง
     
คำถาม : เปลี่ยนอาชีพเป็น คลาส 3 ไปเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร ?
      Ans1 : เพื่อให้สามารถสวมใส่ไอเท็ม ระดับคลาส 3 ได้ เพราะไอเท็มประเภทปีก C3 จะต้องเป็นอาชีพระดับ 3 ก่อนจึงจะสามารถใส่ได้
      Ans2 : เมื่อเปลี่ยนเป็นระดับคลาส 3 แล้วจะมีสกิลแบบมาสเตอร์สกิล (การเก็บเลเวล Skill tree)
      Ans3 : สามารถเข้าแผนที่ หรือ อีเวนท์ที่จำกัดการเข้าที่ต้องการเฉพาะอาชีพคลาส 3 เท่านั้นได้
      Ans4 : ชื่อ และลักษณะรูปร่างของตัวละครจะแตกต่างจากระดับที่สองอย่างสิ้นเชิง
      Ans5 : ตอบแบบวัยรุ่นว่า "มันเท่ร์"


อาชีพที่สามารถทำเควสต์นี้ได้ : Blade Knight, Soul Master ,Muse Elf, Magic Gladiator, Dark Lord, Bloody Sumoner, Rage Fighter
แสดงลำดับของอาชีพแต่ละคลาสของแต่ละอาชีพ
อาชีพนักรบ ระดับ Class 1st ระดับ Class 2st ระดับ Class 3st
1.นักดาบ : Dark Knight --- > Blade Knight --- > Blade Master
2.นักเวทย์ : Dark Wizard --- > Soul Master --- > Grand Master
3.นักธนู : Fairy Elf --- > Muse Elf --- > High Elf
4.เมจิก - : - --- > Magic Gladiator --- > Duel Master
5.ดาร์คหลอด - : - --- > Dark Lord --- > Lord Emperor
6.ผู้เรียกอสูร : Summoner --- > Bloody Summoner --- > Dimension Summoner
7.นักหมัด - : - --- > Rage Fighter --- > First Master

      เมื่อมีความพร้อมแล้วคิดว่ามีความพร้อมแล้วให้เดินทางไปหา NPC ที่มีชื่อว่า Priest Devin ซึ่งเขาจะอยู่ที่แผนที่เมืองครายวูลฟ์ (CryWolf) พิกัด 227,47 ลักษณะจะสวมผ้าคลุมสีแดง และถือไม้เท้า ดังภาพ
Priest Devin  NPC in Crywolf Quest up to Class 3St

      การทำเควสต์เพื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นคลาสที่ 3 นั้น จะแบ่งเควสต์ ตามภารกิจออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งแต่ละภารกิจจะแตกต่างกัน ที่วิธีประปฏิบัติ เงื่อนไข แต่ทว่าทั้ง 3 ภารกิจนั้นจะเป็นเควสต์ที่ต่อเนื่องกัน โดยจะเริ่มต้นที่ภารกิจที่หนึ่ง สอง และ สาม ตามลำดับดังนี้

ขั้นที่หนึ่ง เควสต์แรก เงื่อนไขและความต้องการของภารกิจ
            1. จะต้องเป็นอาชีพขั้นที่สองก่อนเท่านั้น
            2. จะต้องมีเลเวลตั้งแต่ 380 เป็นต้นไป
            3. จะต้องมีเงินในตัวละครเพื่อจ่ายให้กับ npc จำนวน 5,000,000 Zen (5 M)
เมื่อทุกอย่างครบตามเงื่อนไขแล้วให้เดินทางไปหา npc ตามตำแหน่งดังภาพ เข้าไปคุยแล้วจ่ายเงิน กดรับภารกิจ ภารกิจแรกที่ได้รับมอยหมายคือ ให้ไปหาไอเท็ม 3 อย่าง รับเควสต์แล้วในการเดินทางไปทำ *สามารถปาตี้ได้ี้* ไอเท็มทั้ง 3 ซึ่งมีรายชื่อ และรูปภาพดังต่อไปนี้

1.Flame of Death Beam Knight (เปลวไฟ DeathBeamKnight) บอส Tarkan จำนวน 1 อัน
Flame of Death Beam Knight
     
2. Horn of Hell Maine (เขาของ Hell Maine บอสเมือง Aida) จำนวน 1 อัน
Horn of Hell Maine
     
3.Feather of Phoenix of Darkness (ขน Phoenix of Darkness) บอส Icarus จำนวน 1อัน
Feather of Phoenix of Darkness
ถ้าได้ครบทั้ง 3 ชิ้นแล้วให้นำกลับมาส่งที่ npc Priest Devin ที่ตำแหน่งเดิมเป็นอันเสร็จภารกิจขั้นแรก เมื่อเสร็จแล้วจะได้พอย์ (Point Free) มาให้จำนวน 20 แต้ม


ขั้นที่สอง เควสต์อันที่สอง เงื่อนไขและความต้องการของภารกิจ
            1. จะต้องทำเควสต์ในขั้นแรกให้ผ่านก่อนเท่านั้น
            2. จะต้องมีเลเวล 400 เท่านั้น
            3. จะต้องมีเงินในตัวละครเพื่อจ่ายให้กับ npc ในการรับเควสต์จำนวน 7,000,000 Zen (7 M)
เมื่อทุกอย่างครบแล้วเดินทางไปหา npc Priest Devin ที่เดิมอีกครั้ง กดคุย และตอบรับเควสต์ ครั้งนี้รายละเอียดเควสต์จะให้ไปฆ่ามอนส์เตอร์ ที่อยู่ในดินแดน Barracks of Balgass โดยจะดำหนดให้ฆ่า ตาม ชื่อ และจำนวนคือ
Balram(Event Crtwolf) Soram(Event Crywolf) Death Spirit(Event Ceywolf)
Balram Hero (จำนวน 20 ตัว) Soram Hero (จำนวน 20 ตัว) Death Spirit Hero (จำนวน 20 ตัว)
           เมื่อรับเควสต์สามาแล้ว จะต้องเดินไปเพื่อเข้าไปฆ่ามอนส์เตอร์ตามที่เควสต์กำหนด (*สามารถปาตี้เพื่อทำเควสต์นี้ได้*)การจะเข้าไปแผนที่ Barracks of Balgass ดินแดนต้องสาป อันเป็นสถานที่จัดตั้งกองทัพของ Balgass นั้น จะต้องเข้าโดยผ่าน npc Werewolf Quarrel ที่อยู่บริเวณชายป่า Crywolf ตำแหน่งพิกัด 62 , 239 เมื่อเข้าไปคุยมันจะถาม และบอกรายละเอียดภายของแผนที่กด OK เพื่อยินยอมการเข้าไป ตามภาพ
Barracks of Balgass
(Barracks of Balgass)
          หากฆ่าครบ ตามที่กำหนดแล้ว ให้เดินทางกลับมาหา npc Priest Devin อีกครั้งเพื่อจบเควสต์ ระหว่างทำสามารถวาปมาตรวจสอบจำนวนได้ เมื่อเควสต์ขั้นสองสำเร็จจะได้พอย์ฟรี (Point Free) มาอีก 20 แต้ม


ขั้นที่สาม เควสต์อันสุดท้าย เงื่อนไขและความต้องการของภารกิจ
            1. จะต้องทำเควสต์ในขั้นแรก และ ขั้นที่สองให้ผ่านก่อนเท่านั้น
            2. จะต้องมีเลเวล 400 เท่านั้น
            3. จะต้องมีเงินในตัวละครเพื่อจ่ายให้กับ npc ในการรับเควสต์จำนวน 10,000,000 Zen (10 M)
เมื่อทุกอย่างครบแล้วเดินทางไปหา npc Priest Devin ที่เดิมอีกครั้ง กดคุย และตอบรับเควสต์ เควสต์ครั้งนี้จะมีภารกิจคือให้ไปฆ่า Dark Elf Hero จำนวน 1 ตัว *สามารถปาตี้แล้วช่วยกันทำได้*
Refuge of Balgass
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)
Dark Elf(Event Crywolf)
NPC Gatekeeper (พิกัด 119 , 68) Refuge of Balgass Dark Elf Hero
       มันเป็นหัวหน้าในลานพิธีกรรมมันจะอยู่ที่ Refuge of Balgass ซึ่งทางเข้าจะอยู่ด้านในสุดของแผนที่เมือง Barracks of Balgass อีกที การจะเข้าไปก็ทำเช่นเดิมคือ เข้าไปเมือง Barracks of Balgass โดยผ่าน NPC Werewolf Quarrel และเดินทางไปในที่แผนที่ในสุดของแผนที่ จะพบ npc เฝ้าประตูที่ชื่อ -Gatekeeper- (พิกัด 119 , 68) ลักษณะเป็นประตูรูปสิงโต เข้าไปคุยเพื่อเข้าไปสู่ด้านในของแผนที่ให้เข้าไปกำจัด Dark Elf Hero จำนวน 1 ตัวให้ได้ ระวังสกิลของมันด้วย(*โหดใช่ย่อย*)
            หลังจากฆ่า Dark Elf Hero สำเร็จให้เดินทางมาหา npc Priest Devin อีกครั้งเพื่อส่งเควสต์สุดท้าย
           เมื่อส่งมอบเควสต์เสร็จเขาจะเปลี่ยนให้กลายเป็นอาชีพขั้นที่ 3 โดยสมบูรณ์แบบ สามารถสวมใส่ไอเท็มสำหรับขั้นที่ 3 ได้ และมีระบบการเก็บเลเวลของ มาสเตอร์สกิลเพิ่มมาด้วย และจะได้รับพอย์ฟรี (Point Free) มาอีกจำนวน 30 แต้มเป็นอันจบการทำเควสต์เพื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นขั้น 3 หลังจากเปลี่ยนเสร็จรูปร่าง ลักษณะของแต่ละอาชีพจะเปลี่ยนไป
Blade Master,Grand Master, High Elf, Duel Master,Lord Emperor, Dimension Summoner,First Master
ชื่อแต่ละอาชีพ Blade Master,Grand Master, High Elf, Duel Master,Lord Emperor, Dimension Summoner,First Master
Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต