สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Shadow Phantom Soldier -:- เควสต์ภารกิจของทหารแห่งเงา  
     
Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    
   เควสต์ Shadow Phantom Soldier เป็นเควสที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในระบบ Season 5 เพื่อช่วยเหลือในการเก็บเลเวล และ มอบไอเท็มให้ตามระดับของผู้เล่นเพื่อให้เกิดความหลากหลาย และแตกต่างอีกมิติหนึ่งขึ้นมาในมิวออนไลน์ muonline ระบบของเควสต์นี้จะเป็นแบบการทำภารกิจ เมื่อสำเร็จจะได้รับสิ่งตอบแทน จะแบ่งช่วงในการรับภารกิจออกเป็นช่วงๆ ตามระดับเลเวลผู้เล่น เควสต์แบบภารกิจนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ
       1. เควสต์แบบไม่จำกัดครั้งในการทำ
       2.เควสต์แบบจำกัดจำนวนครั้ง และอาชีพ ในการทำ
สามารถดูรายละเอียด และข้อแตกต่างของแต่ละแบบได้ดังนี้


1.เควสต์แรก Shadow Phantom Soldier(1) เควสแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำ Level 1 - 259 มีเงื่อนไขและกฏการทำเควสต์ดังนี้

1.1. สามารถทำได้โดยการไปคุยกับ NPC ชื่อ Shadow Phantom Soldier ที่จะอยู่ประจำเมืองต่างๆ เท่านั้น
1.2. จะต้องมีช่วงระดับ ของเลเวลอยู่ในช่วงที่กำหนดเท่านั้นถึงจะรับเควสได้
1.3. เป็นเควสต์ที่ทำได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำ จนกว่าระดับเลเวลจะเกินกว่าที่กำหนด
1.4. สามารถทำการปาตี้ เพื่อช่วยกันทำเควสต์ได้ แต่จะต้องอยู่ในช่วงรัศมีการได้ค่าประสบการณ์จากมอนส์เตอร์นั้นๆ ด้วย
1.5. แต่ละภารกิจ จะมีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน และ ของรางวัลที่ได้รับก็แตกต่างกัน
1.6. ทุกอาชีพสามารถทำได้ (ทั้ง 7 อาชีพ)
1.7. สามารถเริ่มต้นทำเควสต์นี้ได้ตั้งแต่เลเวล 1 เป็นต้นไปจนถึง เลเวล 259


รายละเอียดวิธีการทำเควส และข้อมูลของเควสต์

      เมื่อพร้อมแล้วเดินทางไปคุยกับ npc Shadow Phantom Soldier ซึ่งเธอจะอยู่ประจำเมืองต่างๆ โดยทั่วไป ดังภาพ
Q1 เลือกเมนูตอบรับเควสต์เพื่อเริ่มต้นรับเควสต์ภารกิจให้เลือกข้อที่ว่า "ตอบรับเควสต์"
Q2 เมื่อเลือกเสร็จจะแสดงรายละเอียดของเควสต์ตามระดับเลเวลที่เราสามารถทำได้ในขณะนั้นขึ้นมา กดที่ชื่อภารกิจเพื่อดูคำอธิบาย
Q3 เธอจะบอกรายละเอียดและความเป็นมาของเควสต์ ช่วงระดับเลเวลที่สามารถทำได้ และมีความต้องการให้ไปทำอะไร เมื่ออ่านเสร็จกด > เพื่อไปต่ออ่านต่อ จนกว่าจะถึงหน้าตอบรับดังรูปด้านล่าง

      เมื่อถึงกดอ่านไปจนถึงหน้าสุดท้ายจะขึ้นข้อความถามว่าเราจะรับ และยินยอมทำภารกิจหรือไม่
Q4 หน้าสอบถามว่าจะรับภารกิจหรือไม่ ถ้ารับให้กดที่ ข้อ1 "ข้ายินดี(ยอมรับ)" ถ้าไม่อยากรับกดข้อ 2 "ปฏิเสธ"
Q5 ถ้าเรากดยอมรับแสดงรายละเอียดของภารกิจขึ้นมา คือ ต้องการให้กำจัดมอนส์เตอร์อะไร จำนวนเท่าไร และรางวัลคืออะไร

      เมื่อรับเควสต์มาเรียบร้อยแล้วก็ออกไปล่ามอนส์เตอร์กันเลยลุยๆ *. แนะนำให้รับแสงเพิ่มปั๊บโจมตีและป้องกัน จาก npc มาด้วยจะดี .*
Q6 ออกไปฆ่ามอนส์เตอร์ตามที่เควสกำหนด จะตี้เพื่อช่วยกันฆ่าก็ได้นะครับ
Q7 ระหว่างทำเควสสามารถกดตัว T ที่คีย์บอร์ด เลือกเควสต์ที่ต้องการดู เพื่อตรวจสอบสถานะของเควสต์ได้
Q8 หากต้องการยกเลิกภารกิจ (ลบเควส,ยกเลิกเควสต์) กดตัว T ให้เลือกเควสต์ที่ต้องการ แล้วกดยกเลิก ที่ภาพตามลูกศรชี้

      เมื่อรับเมื่อฆ่ามอนส์เตอร์ได้ครบตามกำหนดแล้ว กลับมาหา npc Shadow Phantom Soldier อีกครั้งเพื่อส่งมอบเควสต์
Q9 คุยตามแบบแรกแล้วเลือกที่ช่อง 2 "ตอบรับเควสต์"
Q10 กดเลือกเควสต์ที่เราต้องการส่งมอบเพื่อจบเควส
Q11 เมื่อเสร็จแล้วกด "ตรวจสอบ" เพื่อจบเควสและรับรางวัล จากนั้น กดออกและกดคุยเพื่อรับเควสอีกครั้งก็ได้

ตารางแสดงรายละเอียดของเควส ช่วงระดับเลเวล ภารกิจ และสิ่งตอบแทน(*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง*)

1 - 14 Spider Hunt! Kill 10 Spider Lorencia
ฆ่าแมงมุมตัวเล็กที่อยู่รอบเมือง Lorencia 10 ตัว
Exp : 2000
15 - 25 Predator handling of the town! Summoner Kill 15 Polluted Butterfly.
Knight,Wizard Kill 15 Lich.
Fairy Elf Kill 15Agons.
Magic,Dark Lord ,Fighter Kill 15 Lich.
แยกฆ่าตามอาชีพ Polluted Butterfly,Giants,Agons,Lich ให้ฆ่า 15 ตัว
Exp : 6,000
26 - 35 Boss of predator treatment! Summoner Kill 20 Hideous Rabbit.
Knight,Wizard Kill 20 Giants.
Fairy Elf Kill 20 Stone Golem.
Magic,Dark Lord ,Fighter Kill 20 Skeleton.
ฆ่าตามอาชีพ Hideous Rabbit,Stone Golem,Giants,Skeleton ให้ฆ่า 20ตัว
Exp : 10,000
36 - 45 As the prevalence of Devias monster! Kill 25 Worm in Davias.
ฆ่าหนอนหิมะ Worm จำนวน 25 ตัว
Exp : 14,000
46 - 55 Deployed troops raided! Kill 30 Ice Monster in Davias.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Ice Monster จำนวน 30 ตัว
Exp : 21,000
56 - 65 As the prevalence of inland! Kill 30 Hommerd in Davias.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Hammerd 30 ตัวที่เมืองหิมะ
Exp : 28,000
66 - 79 Dungeon's clean! Kill 40 Larva in Dungeon1 .
ฆ่ามอนส์เตอร์ หนอนพิษ Larva ในชั้นใต้ดินชั้นแรก จำนวน 40 ตัว
Exp : 36,000
80 - 90 and asked the elders of the Elbe! Kill 50 Cursed Lich in Elbeland2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Cursed Lich ที่เมืองซัมมอนเนอร์ จำนวน 50 ตัว
Exp : 38,000
91 - 100 Situation at the Dungeon (1) Kill 50 Hell Hound in Dungeon 2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Hell Hound ใด้ติน 2 จำนวน 50 ตัว
Exp : 43,000
101 - 110 Situation at the Dungeon (2) Kill 50 Skeleton Archer in Dungeon 2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Skeleton Archer จำนวน 50 ตัว
Exp : 50,000
111 - 120 Situation at the Dungeon (3) Kill 50 Hell Hound Dungeon 2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Hell Hound ใด้ติน 2 จำนวน 50 ตัว
Exp :54,000
121 - 130 Situation at the Dungeon (4) Kill 50 Hell Spider in Dungeon 2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Hell Spider ในใด้ตินชั้นที่ 2 จำนวน 50 ตัว
Exp : 60,000
131 - 140 Situation at the Dungeon (5) Kill 50 Thunder Lich in Dungeon 2.3
ฆ่ามอนส์เตอร์ Hell Spider ในใด้ตินชั้นที่ 2 จำนวน 50 ตัว
Exp : 66,000
141 - 160 Situation at the Dungeon (6) Kill 15 Poison Bull Fighter in Dungeon 2.3
ฆ่ามอนส์เตอร (วัวพิษ) Poison Bull Fighter ในใด้ตินชั้นที่ 2,3 จำนวน 15 ตัว
Exp : 72,000
161 - 165 Are still asking for help (1) Kill 3 Ice Queen in Davias4.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Ice Queen ในเมืองหิมะ4 จำนวน 3 ตัว
Exp : 80,000
166 - 170 Are still asking for help (2) Kill 50 Grizzly in Elbeland 3. แถวพิกัด (197,81)
ฆ่ามอนส์เตอร์ Grizzly ในเมือง Elbeland 3 จำนวน 50 ตัว
Exp : 82,000
171 - 179 Are still asking for help (3) Kill 50 Captain Grizzly in Elbeland 3. แถวพิกัด (203,37)
ฆ่ามอนส์เตอร์ Captain Grizzly ในเมือง Elbeland 3 จำนวน 50 ตัว
Exp : 84,000
180 - 189 Are still asking for help (4) Kill 50 Shadow in Losttower1,2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Shadow ในหอคอย Losttower1,2 จำนวน 50 ตัว
Exp : 95,000
190 - 199 Continue to guide the circle (1) Kill 50 Cursed Wizard in Losttower 2, 3.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Cursed Wizard ในหอคอย Losttower2,3 จำนวน 50 ตัว
Exp : 100,000
200 - 209 Continue to guide the circle (2) Kill 50 Death Cow in Losttower 3,4.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Death Cow ในหอคอย Losttower 3,4 จำนวน 50 ตัว
Exp : 115,000
210 - 219 Continue to guide the circle (3) Kill 60 Devil in Losttower 4,5,6,7.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Devil ในหอคอย Losttower 4,5,6,7 จำนวน 60 ตัว
Exp : 130,000
220 - 229 Clearing a Path to Icarus Kill 60 Death Knights in Losttower 5,6,7.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Death Knights ในหอคอย Losttower 5,6,7 จำนวน 60 ตัว

Kill 15 Balrog in Losttower 7.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Balrog (บอส) ในหอคอย Losttower 7 จำนวน 15 ตัว
Jewel of Chaos
Exp : 140,000
230 - 234 Advancement of the
Reconnaissance Party (1)
Kill 60 Mutant in Tarkan .
ฆ่ามอนส์เตอร์ Mutant ใน ทาคาน Tarkan จำนวน 60 ตัว
Exp : 150,000
235 - 239 Advancement of the
Reconnaissance Party (2)
Kill 60 Bloody Wolf in Tarkan .
ฆ่ามอนส์เตอร์ Bloody Wolf ใน ทาคาน Tarkan จำนวน 60 ตัว
Jewel of Soul
240 - 244 Advancement of the
Reconnaissance Party (3)
Kill 60 Iron Wheel in Tarkan .
ฆ่ามอนส์เตอร์ Iron Wheel ใน ทาคาน Tarkan จำนวน 60 ตัว
Jewel of Soul
Exp : 170,000
245 - 249 Road to Floating Castle (1) Kill 80 Alquamos in Icarus.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Alquamos ใน วิหารลอยฟ้า Icarus จำนวน 80 ตัว
Jewel of Bless
Exp : 200,000
250 - 254 Road to Floating Castle (2) Kill 80 Mega Crust in Icarus.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Mega Crust ใน วิหารลอยฟ้า Icarus จำนวน 80 ตัว
Jewel of Soul
Exp : 190,000
255 - 259 Road to Floating Castle (3) Kill 80 Queen Rainer in Icarus.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Queen Rainer ใน วิหารลอยฟ้า Icarus จำนวน 80 ตัว
Jewel of Bless x1
Jewel of Soul x1
Jewel of Chaos x1
ในระบบ Seaon6 Ep2 ได้เพิ่มเควสต์มาใหม่อีกนั้นก็คือ
240 -270
220 -260
Warrior Qualities ??? ???
300 - 320
270 - 320
The Courage of a Warrior ??? ???
331 - 350 Champion of the Fight ??? ???
351 - 380 Warrior Spirit ??? ???
381 - 400 Tenacity of a Warrior ??? ???
Master LV Mighty Final Test ??? ???

2.เควสต์แบบที่สอง Shadow Phantom Soldier(2) เควสแบบจำกัดจำนวนครั้งในการทำและมีไอเท็มเป็นรางวัล Level 80 - 209
มีเงื่อนไขและกฏการทำเควสต์ดังนี้

2.1. สามารถทำได้โดยการไปคุยกับ NPC ชื่อ Shadow Phantom Soldier ที่จะอยู่ประจำเมืองต่างๆ เท่านั้น
2.2. จะต้องมีช่วงระดับ ของเลเวลอยู่ในช่วงที่กำหนดเท่านั้นถึงจะรับเควสได้ (80 - 209)
2.3. เป็นเควสต์ที่ทำได้แบบ "จำกัดจำนวนครั้งในการทำ และ จำกัดรางวัลที่ได้รับ ทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ต่อ 1 ช่วงเลเวล"
2.4. สามารถทำการปาตี้ เพื่อช่วยกันทำเควสต์ได้ แต่จะต้องอยู่ในช่วงรัศมีการได้ค่าประสบการณ์จากมอนส์เตอร์นั้นๆ ด้วย
2.5. แต่ละภารกิจ จะมีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน และ ของรางวัลที่ได้รับก็แตกต่างกัน
2.6. อาชีพสามารถทำได้มีเพียง นักดาบ(Dark Knight), นักเวทย์ (Dark Wizard),นักธนู (Fairy Elf) และผู้ใช้อสูร(Summoner) เท่านั้น
        * อาชีพพิเศษ ดาร์หลอด,เมจิก,และนักหมัดไม่สามารถทำได้ *
2.7. สามารถเริ่มต้นทำเควสต์นี้ได้ตั้งแต่เลเวล 80 เป็นต้นไปจนถึง เลเวล 209 เท่านั้น
2.8. เมื่อทำภารกิจสำเร็จจะได้รับไอเท็มตาม รูปแบบอาชีพของตน
     
รายละเอียดวิธีการทำเควสต์ นั้นจะเหมือนเควสต์แรก แต่จะแสดงเมื่อระดับเลเวลถึงเท่านั้น(เมื่อระดับถึงจะแสดงมาเอง)
    เมื่อถึงระดับ (89 -209) สามารถเข้าไปรับเควสกับ npc ได้ วิธีการรับและส่งเหมือนกับการทำเควสเบื้องต้นแต่มีรายละเอียดของรางวัล ชื่อของเควส และภารกิจที่แตกต่างกันดังนี้
 
ของรางวัลที่จะได้รับเมื่อทำภารกิจของแต่ละอาชีพเป็นชุด และอาวุธดังนี้ มีดังนี้
อาชีพนักดาบ (Dark Knight)

อาชีพนักเวทย์ (Dark Wizard)

อาชีพนักธนู (Fairy Elf)
อาชีพนักผู้ใช้อสูร (Summoner)
89 - 90 The Beginning of Requests -------[Dark Knight] \ [Elf] -------
Kill 50 Totem Golem in Elbeland2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Totem Golem จำนวน 50 ตัว


------- [Dark Wizard] \ [Summoner] -------
Kill 50 Elie Yati in Davias.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Elie Yati จำนวน 50 ตัว
Exp : 60,000
เงิน : 1,500,000 Zen
Jewel of Chaos x 1
91 - 100 Conquer the Dungeon! (1)

-------[Dark Knight] \ [Elf] -------
Kill 50 Skeleton Archer in Dungeon 1,2 and Kill 30 Hell Hound in Dungeon 2
ฆ่า Skeleton Archer ชั้นใต้ดิน 1,2 จำนวน 50 ตัว และ ฆ่า Hell Hound ชั้นใต้ดิน 2 จำนวน 30 ตัว

------- [Dark Wizard] \ [Summoner] -------
Kill 50 Cyckops in Dungeon 1,2 and
Kill 30 Ghost in Dungeon 1,2
ฆ่า Cyckops ในชั้นใต้ดิน1,2 จำนวน 50 ตัว และ
ฆ่า Ghost ในชั้นใต้ดิน1,2 จำนวน 30 ตัว

+8 Gloves (Guardian, Dragon, Legendary, Red Wing)

ไอเท็มชุดประเภทมือ +8 จำนวน 1ชิ้น ตามอาชีพ
101 - 110 Conquer the Dungeon! (2) -------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Hell Hound in Dungeon 2 and
Kill 30 Hell Spider in Dungeon 2.
ฆ่า Hell Hound ชั้นใต้ดิน 2 จำนวน 50 ตัวและ
ฆ่า Hell Spider ชั้นใต้ดิน 2 จำนวน 30 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 50 Skeleton Archer in Dungeon 1,2 and
Kill 30 Hell Hound in Dungeon 2.
ฆ่า Skeleton Archer ชั้นใต้ดิน 1,2 จำนวน 50 ตัว
และ ฆ่า Hell Hound ชั้นใต้ดิน 2 จำนวน 30 ตัว
+8 Boots (Guardian, Dragon, Legendary, Red Wing)

ไอเท็มชุดประเภทเท้า +8 จำนวน 1 ชิ้น ตามอาชีพ
111 - 120 Conquer the Dungeon! (3) -------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Chiet Skeleton Warrior in Dungeon 2,3 and
Kill 30 Thunder Lich in Dungeon 2,3
ฆ่า Chiet Skeleton Warrior ชั้นใต้ดิน 2 จำนวน 50 ตัว และ
ฆ่า Thunder Lich ชั้นใต้ดิน 2,3 30 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 50 Hell Hound in Dungeon 2 and
Kill 30 Hell Spider in Dungeon 2.
ฆ่า Hell Hound ชั้นใต้ดิน 2 จำนวน 50 ตัวและ
ฆ่า Hell Spider ชั้นใต้ดิน 2 จำนวน 30 ตัว
+8 Helm (Guardian, Dragon, Legendary, Red Wing)

ไอเท็มชุดประเภทหัว +8 จำนวน 1ชิ้น ตามอาชีพ
121 - 130 Conquer the Dungeon! (4) -------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Poison Bull Fighter in Dungeon 2,3 and
Kill 30 Dark Knight in Dungeon3
ฆ่า Poison Bull Fighter ในชั้นใต้ดิน 2,3 50 ตัว
และ ฆ่า Dark Knight ในชั้นใต้ดิน3 30 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 50 Hell Spider in Dungeon 2 and
Kill 30 Chiet Skeleton Warrior in Dungeon 2,3
ฆ่า Hell Spider ชั้นใต้ดิน 2 จำนวน 50 ตัว และ
ฆ่า Chiet Skeleton Warrior ชั้นใต้ดิน 2,3 30 ตัว
+8 Pants (Guardian, Dragon, Legendary, Red Wing)

ไอเท็มชุดประเภทกางเกง +8 จำนวน 1ชิ้น ตามอาชีพ
131 - 140 Conquer the Dungeon! (5) -------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Dark Knight in Dungeon3 and
Kill 10 Gorgon (Boss) in Dungeon3 .
ฆ่า Dark Knight ในชั้นใต้ดิน3 50 ตัว และ
ฆ่า Gorgon(บอส) ในชั้นใต้ดิน3 จำนวน 10 ตัว


------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 50 Chiet Skeleton Warrior in Dungeon 2,3
and Kill 30 Lich in Dungeon 2,3
ฆ่า Chiet Skeleton Warrior ชั้นใต้ดิน 2,3 50 ตัว
และ ฆ่า Lich ชั้นใต้ดิน 2,3 จำนวน 30 ตัว
+8 Armor (Guardian, Dragon, Legendary, Red Wing)

ไอเท็มชุดประเภทเสื้อ +8 จำนวน 1ชิ้น ตามอาชีพ
141 - 160 Conquer the Dungeon! (6) -------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Poison Bull Fighter in Dungeon 2,3 and
Kill 50 Dark Knight in Dungeon3 and
Kill 30 Gorgon (Boss) in Dungeon3 .
ฆ่า Poison Bull Fighter ในชั้นใต้ดิน 2,3 50 ตัว
และ ฆ่า Dark Knight ในชั้นใต้ดิน3 50 ตัว และ
ฆ่า Gorgon(บอส) ในชั้นใต้ดิน3 จำนวน 30 ตัว


------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 50 Poison Bull Fighter in Dungeon 2,3 and
Kill 50 Dark Knight in Dungeon3 and
Kill 1 Gorgon (Boss) in Dungeon3 .
ฆ่า Poison Bull Fighter ในชั้นใต้ดิน 2,3 50 ตัว
และ ฆ่า Dark Knight ในชั้นใต้ดิน3 50 ตัว และ
ฆ่า Gorgon(บอส) ในชั้นใต้ดิน3 จำนวน 1 ตัว
+7Weapons (Blue Wing Crossbow, Legendary Staff
, Lightning Sword x2, Red Wing Stick +7)

ไอเท็มประเภทอาวุธ +7 จำนวน 1ชิ้น ตามอาชีพ
161 - 165 The mission of
reconnaissance troops (1)
-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Shadow in Losttower 1,2,and
Kill 50 Poison Shadow in Losttower 2,3
ฆ่า Shadow ใน หอคอย Losttower ชั้น 1,2 50 ตัว
ฆ่า Poison Shadow ใน หอคอย Losttower ชั้น 2,3 50 ตัว


------- [Elf ] \ [Summoner] ----()---

- ยังไม่แน่ใจ --
+7 Gloves (Iris, Ashcrow, Eclipse, Ancient)

ไอเท็มชุดประเภทมือ +7 จำนวน 1 ชิ้น ตามอาชีพ
166 - 170 The mission of
reconnaissance troops (2)
-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Poison Shadow in Losttower 2,3
Kill 30 Cursed Wizard in Losttower 3,4
ฆ่า Poison Shadow ในหอคอย Losttower ชั้น 2,3 50 ตัว
ฆ่า Cursed Wizard ในหอคอย Losttower ชั้น 3,4 30 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 100 Gizzly in Elbeland.
ฆ่า Gizzly ในเมือง Elbeland จำนวน 100 ตัว
+7 Boots (Iris, Ashcrow, Eclipse, Ancient)

ไอเท็มชุดประเภทเท้า +7 จำนวน 1 ชิ้น ตามอาชีพ
171 - 179 The mission of
reconnaissance troops (3)
-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Cursed Wizard in Losttower 3,4
Kill 50 Death Cow in Losttower 3,4
ฆ่า Cursed Wizard ในหอคอย Losttower ชั้น 3,4 50 ตัว
ฆ่า Death Cow ในหอคอย Losttower ชั้น 3,4 50 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 100 Captain Grizzly in Elbeland.
ฆ่า Captain Grizzly ในเมือง Elbeland 100 ตัว
+7 Pants , +7 Helm (Iris, Ashcrow, Eclipse, Ancient)

ไอเท็มชุดประเภท กางเกง และเท้า +7
จำนวนอย่างละ 1 ชิ้น ตามอาชีพ
180 - 185 The mission of
reconnaissance troops (4)
-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 100 Death Cow in Losttower 3,4
ฆ่า Death Cow ในหอคอย Losttower ชั้น 4,5 100 ตัว


------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 100 Shadow in Losttower.
ฆ่า Shadow ใน Losttower จำนวน 100 ตัว
+7 Armor (Iris, Ashcrow, Eclipse, Ancient)
Weapons Chaos +4 op 4

ไอเท็มชุดประเภทเสื้อ +7 จำนวน 1 ชิ้น ตามอาชีพ

และอาวุธซาออส Chaos Weapons +4 ออพ 4
186 - 189 Put the Losttower
to Sleep! (1)
-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Death Cow in Losttower 3,4
Kill 30 Devil in Losttower 4,5,6,7
ฆ่า Death Cow ในหอคอย Losttower ชั้น 3,4 50 ตัว
ฆ่า Devil ในหอคอย Losttower ชั้น 4,5,6,7 30 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 50 Shadow in Losttower 1,2,and
Kill 30 Poison Shadow in Losttower 2,3
ฆ่า Shadow ใน หอคอย Losttower ชั้น 1,2 50 ตัว
ฆ่า Poison Shadow ใน หอคอย Losttower ชั้น 2,3 30 ตัว
+8 Gloves (Iris, Ashcrow, Eclipse, Ancient)

ไอเท็มชุดประเภทมือ +8 จำนวน 1 ชิ้น ตามอาชีพ
190 - 193 Put the Losttower
to Sleep! (2)
-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 100 Devil in Losttower 4,5,6,7
ฆ่า Devil ในหอคอย Losttower ชั้น 4,5,6,7 100 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 50 Poison Shadow in Losttower 2,3
Kill 30 Cursed Wizard in Losttower 3,4
ฆ่า Poison Shadow ในหอคอย Losttower ชั้น 2,3 50 ตัว
ฆ่า Cursed Wizard ในหอคอย Losttower ชั้น 3,4 30 ตัว
+8 Boots (Iris, Ashcrow, Eclipse, Ancient)

ไอเท็มชุดประเภทเท้า +8 จำนวน 1 ชิ้น ตามอาชีพ
194 - 197 Put the Losttower
to Sleep! (3)

-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 100 Death Knight in Losttower 5,6,7
ฆ่า Death Knight ในหอคอย Losttower ชั้น 5,6,7 100 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 50 Cursed Wizard in Losttower 2,3
Kill 50 Death Cow in Losttower 3,4
ฆ่า Cursed Wizard ในหอคอย Losttower ชั้น 2,3 50 ตัว
ฆ่า Death Cow ในหอคอย Losttower ชั้น 3,4 50 ตัว

+8 Helm (Iris, Ashcrow, Eclipse, Ancient)

ไอเท็มชุดประเภทหัว +8 จำนวน 1 ชิ้น ตามอาชีพ
198 - 201 Put the Losttower
to Sleep! (4)

-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Death Knight in Losttower 5,6,7
Kill 30 Death Gorgon in Losttower 6,7
ฆ่า Death Knight ในหอคอย Losttower ชั้น 5,6,7 50 ตัว
ฆ่า Death Gorgon ในหอคอย Losttower ชั้น 6,7 30 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------
Kill 100 Death Cow in Losttower 3,4
ฆ่า Death Cow ในหอคอย Losttower ชั้น 3,4 100 ตัว

+8 Pants (Iris, Ashcrow, Eclipse, Ancient)

ไอเท็มชุดประเภทกางเกง +8 จำนวน 1 ชิ้น ตามอาชีพ
202 - 205 Put the Losttower
to Sleep! (5)
-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------
Kill 50 Death Gorgon in Losttower 6,7
Kill 10 Balrog in Losttower 7
ฆ่า Death Gorgon ในหอคอย Losttower ชั้น 6,7 50 ตัว
ฆ่า Balrog (บอส) ในหอคอย Losttower ชั้น 7 10 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------

Kill 100 Devil in Losttower 4,5,6,7
ฆ่า Devil ที่ Losttower 4,5,6,7 จำนวน 100 ตัว
+8 Armor (Iris, Ashcrow, Eclipse, Ancient)

ไอเท็มชุดประเภทเสื้อ +8 จำนวน 1 ชิ้น ตามอาชีพ
206 - 209 Put the Losttower
to Sleep! (6)

-------[Dark Knight] \ [Dark Wizard] -------

Kill 50 Death Knight in Losttower 5,6,7
Kill 30 Death Gorgon in Losttower 6,7
ฆ่า Death Knight ในหอคอย Losttower ชั้น 5,6,7 50 ตัว
ฆ่า Death Gorgon ในหอคอย Losttower ชั้น 6,7 30 ตัว

------- [Elf ] \ [Summoner] -------

Kill 100 Death Knight in Losttower 5,6,7.
ฆ่า Death Knight ที่ Losttower ชั้น 5,6,7 100 ตัว

+7 Weapons Saint Crossbow,
+7 Crystal Sword, +8 Legendary Staff)
+8 Red Wing Stick

Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต