สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Quest Sub Missions -:- เควสต์ภารกิจเข้าร่วม  
     
Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    
  Quest Sub Missions -:- เควสต์ภารกิจเข้าร่วมภารกิจ เควสต์สำหรับกำหนดให้ผู้เล่นได้มีส่วมร่วมในการเข้าสู่เควสของระบบ ซึ่งมี 4 เหตุการณ์หลักๆ ที่จะให้ผู้เล่นได้เข้าร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าสู่ในครั้งต่อไป และรับของรางวัล สามารถดูรายละเอียด และข้อแตกต่างของแต่ละแบบได้ดังนี้


Quest Sub Missions -:- เควสต์ภารกิจที่ต้องเข้าร่วม มีเงื่อนไขและกฏการทำเควสต์ดังนี้

1. สามารถทำได้โดยการไปคุยกับ NPC ชื่อ Shadow Phantom Soldier ที่จะอยู่ประจำเมืองต่างๆ เท่านั้น
2. จะต้องมีช่วงระดับ ของเลเวลอยู่ในช่วงที่กำหนดเท่านั้นถึงจะรับเควสได้ (กำหนดเป็นช่วงๆไป)
3. เป็นเควสต์ที่ทำได้ แบบจำกัดจำนวนครั้งในการทำ คือ 1 ตัวละครสามารถรับเควสเพื่อทำ แล้วรับของรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4. สามารถทำการปาตี้ เพื่อช่วยกันทำเควสต์ได้ *แต่ต้องอยู่ในชั้นเควสในระดับเดียวกัน หรือ ช่วงระยะที่สามารถได้ประสบการณ์เท่านั้น
5. แต่ละภารกิจ จะมีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน และ ของรางวัลที่ได้รับก็แตกต่างกัน
6. ทุกอาชีพสามารถทำได้ (ทั้ง 7 อาชีพ)
7. ช่วงชั้นการเข้าร่วมแต่ละระดับของอีเวนท์ที่กำหนดให้เข้านั้น อาชีพพื้นฐาน กับ อาชีพพิเศษจะแตกต่างกัน
8. เควสต์จะให้เข้าร่วมภารกิจ ต่างๆ 4 ภารกิจคือ Devil Square , Blood Castle , Chaos Castle , Illusion Temple


รายละเอียดวิธีการทำเควสต์ และข้อมูลของเควสต์
      เมื่อพร้อมแล้วเดินทางไปคุยกับ npc Shadow Phantom Soldier ซึ่งเธอจะอยู่ประจำเมืองต่างๆ โดยทั่วไป ดังภาพ
     กดคุย เควสต์จะแสดงขึ้นมาตามระดับเลเวลของเรา กดคุยเพื่อเริ่มต้นเควสต์แต่ละเควสต์

ี้แสดงรายละเอียดของเควสต์ ในแต่ละภารกิจ ช่วงระดับ ภารกิจ และสิ่งตอบแทน (*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง*)

1 Sub Mission To Devil Square (จตุรัสปีศาจ)
N xxx-xxx = ระดับเลเวลการเข้าร่วมเควสต์ของอาชีพธรรมดา คือ Knight ,Wizard ,Elf และ Summoner
H xxx-xxx = คือระดับเลเวลการเข้าร่วมเควสต์ของอาชีพพิเศษ คือ Dark Lord , Magic Gladiator , Rage Fighter
Devil Square 1
N 15 - 130
H 10 - 100
Devil Square
Challenge (1)
Check Times and Level for go to Devil Square1 by F1
เช็คเวลา และ เลเวล สำหรับการเข้าไปยังอีิเวนท์ด้วยการกด F1 เพื่อดู
ผ่านการเริ่มต้น
Devil Square
Challenge (2)
Kill 40 Cursed Lich in Elbeland.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Cursed Lich ในแผนที่ Elbeland จำนวน 40 ตัว
Devil's Invitation +1 (บัตร)
Devil Square
Challenge (3)
Go to Devil Square 1 increase 50 point.
ให้เข้าร่วม Devil Square 1 และเก็บแต้มให้ได้อย่างต่ำ 50 แต้ม
100.000 Zen
Devil Square
Challenge (4)
Kill Monsters in Devil Square 1 .
เข้าร่วมและฆ่ามอนส์เตอร์ที่เกิดใน Devil Square 1
100.000 Exp
200.000 Zen
 
Devil Square 2
N 131 - 180
H 111 - 160
Devil Square
Adaptation (1)
Check Times and Level for go to Devil Square2 by F1
เช็คเวลา และ เลเวล สำหรับการเข้าไปยังอีิเวนท์ด้วยการกด F1 เพื่อดู
ผ่านการเริ่มต้น 2
Devil Square
Adaptation (2)
Kill 60 Death Cows in Losttower.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Death Cows ในแผนที่ Losttower จำนวน 60 ตัว
Devil's Invitation +2 (บัตร)
Devil Square
Adaptation (3)
Go to Devil Square 2 increase 100 point.
ให้เข้าร่วม Devil Square 2 และเก็บแต้มให้ได้อย่างต่ำ 100 แต้ม
200.000 Zen
Devil Square
Adaptation (4)
Kill Monsters in Devil Square 2 .
เข้าร่วมและฆ่ามอนส์เตอร์ที่เกิดใน Devil Square 2
400.000 Exp
300.000 Zen
 
Devil Square 3
N 181 - 230
H 161 - 210
Fastest Way
to Train (1)
Kill 80 Alquamos in Icarus.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Alquamos ในแผนที่ Icarus จำนวน 80 ตัว
Devil's Invitation +3 (บัตร)
Fastest Way
to Train (1)
Go to Devil Square 3 increase 130 point.
ให้เข้าร่วม Devil Square 3 และเก็บแต้มให้ได้อย่างต่ำ 130 แต้ม
800.000 Exp
500.000 Zen
Fastest Way
to Train (1)
Kill Monsters in Devil Square 3 .
เข้าร่วมและฆ่ามอนส์เตอร์ที่เกิดใน Devil Square 3
1.000.000 Exp
Jewel of Chaos x 1
 
Devil Square 4
N 231 - 280
H 211 - 260
Fastest Way
to Train (2)
Kill 100 Iron Wheels in Tarkan.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Iron Wheels ในแผนที่ Tarkan จำนวน 100 ตัว
Devil's Invitation +4 (บัตร)
Fastest Way
to Train (2)
Go to Devil Square 4 increase 160 point.
ให้เข้าร่วม Devil Square 4 และเก็บแต้มให้ได้อย่างต่ำ 160 แต้ม
500.000 Zen
Jewel of Chaos x 1
Fastest Way
to Train (2)
Kill Monsters in Devil Square 4 .
เข้าร่วมและฆ่ามอนส์เตอร์ที่เกิดใน Devil Square 4
Jewel of Soul
 
Devil Square 5
N 281 - 330
H 261 - 310
Fastest Way
to Train (3)
Kill 100 Beam Knights in Tarkan.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Beam Knights ในแผนที่ Tarkan จำนวน 100 ตัว
Devil's Invitation +5 (บัตร)
Fastest Way
to Train (3)
Go to Devil Square 5 increase 190 point.
ให้เข้าร่วม Devil Square 5 และเก็บแต้มให้ได้อย่างต่ำ 190 แต้ม
Jewel of Soul x 1
Fastest Way
to Train (3)
Kill Monsters in Devil Square 5 .
เข้าร่วมและฆ่ามอนส์เตอร์ที่เกิดใน Devil Square 5
Jewel of Bless x 1
 
Devil Square 6
N 331 - 400
H 311 - 400
Fastest Way
to Train (4)
Kill 120 Ice Walkers in Raklion.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Ice Walkers ในแผนที่ Raklion จำนวน 120 ตัว
Devil's Invitation +6 (บัตร)
Fastest Way
to Train (4)
Go to Devil Square 6 increase 210 point.
ให้เข้าร่วม Devil Square 6 และเก็บแต้มให้ได้อย่างต่ำ 210 แต้ม
Jewel of Harmony x 1
Fastest Way
to Train (4)
Kill Monsters in Devil Square 6 .
เข้าร่วมและฆ่ามอนส์เตอร์ที่เกิดใน Devil Square 6
Jewel of Life x 1
 
Devil Square 7
Master Level
Fastest Way
to Train (5)
Kill 140 Shadow Knights in Swamp of Peace.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Shadow Knights ในแผนที่ Swamp of Peace 140 ตัว
Devil's Invitation +7 (บัตร)
Fastest Way
to Train (5)
Go to Devil Square 7 increase 240 point.
ให้เข้าร่วม Devil Square 7 และเก็บแต้มให้ได้อย่างต่ำ 240 แต้ม
Jewel of Soul x 2
Fastest Way
to Train (5)
Kill Monsters in Devil Square 7 .
เข้าร่วมและฆ่ามอนส์เตอร์ที่เกิดใน Devil Square 7
Jewel of Bless x 22 Sub Mission To Blood Castle (ปราสาทเลือด)
N xxx-xxx = ระดับเลเวลการเข้าร่วมเควสต์ของอาชีพธรรมดา คือ Knight ,Wizard ,Elf และ Summoner
H xxx-xxx = คือระดับเลเวลการเข้าร่วมเควสต์ของอาชีพพิเศษ คือ Dark Lord , Magic Gladiator , Rage Fighter
Blood Castle 1
N 15 - 80
H 10 - 60
Blood Castle
Challenge (1)
Check Times and Level for go to Blood Castle 1 by F1
เช็คเวลา และ เลเวล สำหรับการเข้าไปยังอีิเวนท์ด้วยการกด F1 เพื่อดู
ผ่านการเริ่มต้น
Blood Castle
Challenge (2)
Kill 40 Hell Hound in Dungeon2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Hell Hound ในแผนที่ Dungeon2 จำนวน 40 ตัว
Invisibility Cloak +1 (บัตร)
Blood Castle
Challenge (3)
Crease Paty go to Blood Castle 1
ให้จับกลุ่ม ปาตี้ แล้วเข้าร่วมต่อสู้ใน Blood Castle 1
100.000 Zen
Blood Castle
Challenge (4)
Complete as quest to Archange in Blood Castle 1.
เข้าร่วม และทำเควสช่วยเหลือ Archange ให้สำเร็จใน Blood Castle 1
100.000 Exp
200.000 Zen
 
Blood Castle 2
N 81 - 130
H 60 - 110
Blood Castle
Adaptation (1)
Check Times and Level for go to Blood Castle 1 by F1
เช็คเวลา และ เลเวล สำหรับการเข้าไปยังอีิเวนท์ด้วยการกด F1 เพื่อดู
ผ่านการเริ่มต้น
Blood Castle
Adaptation (2)
Kill 60 Gorgons in Dungeon3.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Gorgons ในแผนที่ Dungeon3 จำนวน 60 ตัว
Invisibility Cloak +2 (บัตร)
Blood Castle
Adaptation (3)
Crease Paty go to Blood Castle 2
ให้จับกลุ่ม ปาตี้ แล้วเข้าร่วมต่อสู้ใน Blood Castle 2
200.000 Zen
Blood Castle
Adaptation (4)
Complete as quest to Archange in Blood Castle 2.
เข้าร่วม และทำเควสช่วยเหลือ Archange ให้สำเร็จใน Blood Castle 2
400.000 Exp
300.000 Zen
 
Blood Castle 3
N 131 - 180
H 111 - 160
Proof of
Fellowship (1)
Kill 80 Death Knights in Losttower.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Death Knights ในแผนที่ Losttower จำนวน 80 ตัว
Invisibility Cloak +3 (บัตร)
Proof of
Fellowship (1)
Crease Paty go to Blood Castle 3
ให้จับกลุ่ม ปาตี้ แล้วเข้าร่วมต่อสู้ใน Blood Castle 3
800.000 Exp
500.000 Zen
Proof of
Fellowship (1)
Complete as quest to Archange in Blood Castle 3.
เข้าร่วม และทำเควสช่วยเหลือ Archange ให้สำเร็จใน Blood Castle 3
1.000.000 Exp
Jewel of Chaos x 1
 
Blood Castle 4
N 181 - 230
H 161 - 210
Proof of
Fellowship (2)
Kill 80 Mega Crusts in Icarus.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Mega Crusts ในแผนที่ Icarus จำนวน 80 ตัว
Invisibility Cloak +4 (บัตร)
Proof of
Fellowship (2)
Crease Paty go to Blood Castle 4
ให้จับกลุ่ม ปาตี้ แล้วเข้าร่วมต่อสู้ใน Blood Castle 4
Jewel of Chaos x 1
500.000 Zen
Proof of
Fellowship (2)
Complete as quest to Archange in Blood Castle 4.
เข้าร่วม และทำเควสช่วยเหลือ Archange ให้สำเร็จใน Blood Castle 4
Jewel of Soul x 1
 
Blood Castle 5
N 231 - 280
H 211 - 260
Proof of
Fellowship (3)
Kill 100 Tantalos in Tarkan.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Tantalos ในแผนที่ Tarkan จำนวน 100 ตัว
Invisibility Cloak +5 (บัตร)
Proof of
Fellowship (3)
Crease Paty go to Blood Castle 5
ให้จับกลุ่ม ปาตี้ แล้วเข้าร่วมต่อสู้ใน Blood Castle 5
Jewel of Soul x 1
Proof of
Fellowship (3)
Complete as quest to Archange in Blood Castle 5.
เข้าร่วม และทำเควสช่วยเหลือ Archange ให้สำเร็จใน Blood Castle 5
Jewel of Bless x 1
 
Blood Castle 6
N 281 - 330
H 261 - 310
Proof of
Fellowship (4)
Kill 100 Phantom Knights in Icarus.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Phantom Knights ในแผนที่ Icarus จำนวน 100 ตัว
Invisibility Cloak +6 (บัตร)
Proof of
Fellowship (4)
Crease Paty go to Blood Castle 6
ให้จับกลุ่ม ปาตี้ แล้วเข้าร่วมต่อสู้ใน Blood Castle 6
Jewel of Harmony x 1
Proof of
Fellowship (4)
Complete as quest to Archange in Blood Castle 6.
เข้าร่วม และทำเควสช่วยเหลือ Archange ให้สำเร็จใน Blood Castle 6
Jewel of Life x 1
 
Blood Castle 7
N 331 - 400
H 311 - 400
Proof of
Fellowship (5)
Kill 100 Twin Tails in Kanturu.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Twin Tails ในแผนที่ Kanturu จำนวน 100 ตัว
Invisibility Cloak +7 (บัตร)
Proof of
Fellowship (5)
Crease Paty go to Blood Castle 7
ให้จับกลุ่ม ปาตี้ แล้วเข้าร่วมต่อสู้ใน Blood Castle 7
Jewel of Soul x 2
Proof of
Fellowship (5)
Complete as quest to Archange in Blood Castle 7.
เข้าร่วม และทำเควสช่วยเหลือ Archange ให้สำเร็จใน Blood Castle 7
Jewel of Bless x 2
 
Blood Castle 8
Master Level
Proof of
Fellowship (6)
Kill 100 Dreadfears in Kanturu3.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Dreadfears ในแผนที่ Kanturu3 จำนวน 100 ตัว
Invisibility Cloak +8 (บัตร)
Proof of
Fellowship (6)
Crease Paty go to Blood Castle 7
ให้จับกลุ่ม ปาตี้ แล้วเข้าร่วมต่อสู้ใน Blood Castle 7
Jewel of Bless x 2
Proof of
Fellowship (6)
Complete as quest to Archange in Blood Castle 7.
เข้าร่วม และทำเควสช่วยเหลือ Archange ให้สำเร็จใน Blood Castle 7
Jewel of Life x 23 Sub Mission To Chaos Castle (ปราสาทแห่งความวุ่นวาย ลานแห่งความวุ่นวาย)
N xxx-xxx = ระดับเลเวลการเข้าร่วมเควสต์ของอาชีพธรรมดา คือ Knight ,Wizard ,Elf และ Summoner
H xxx-xxx = คือระดับเลเวลการเข้าร่วมเควสต์ของอาชีพพิเศษ คือ Dark Lord , Magic Gladiator , Rage Fighter
Blood Castle 1
N 15 - 80
H 10 - 60
Blood Castle
Challenge (1)
Check Quest Sub Mission that Shadow Phantom Soldier(npc)
ไปคุยสอบถามเรื่องราวที่ Shadow Phantom Soldier
Armor of Guardsman x 1
Blood Castle
Challenge (2)
Kill 40 Larva in Dungeon.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Larva ในแผนที่ Dungeon จำนวน 40 ตัว
30 Mana Potions.
4 Small SD Potions.
30 Healing Potions
Blood Castle
Challenge (3)
Insert to Chaos Castle 1 and Kill 1 Guardians .
เข้าไปใน Chaos Castle 1 และ กำจัด(ชำระ) Guardians 1 ตัว
100.000 Zen
Blood Castle
Challenge (4)
Sub Mission Complete as Chaos Castle1.
ทำเควสให้สำเร็จ ต้องรอดชีวิตใน Blood Castle 1
100.000 Exp
200.000 Zen
 
Blood Castle 2
N 81 - 130
H 60 - 110
Chaos Castle
Adaptation (1)
Check Quest Sub Mission that Shadow Phantom Soldier(npc)
ไปคุยสอบถามเรื่องราวที่ Shadow Phantom Soldier
Armor of Guardsman x 1
Chaos Castle
Adaptation (2)
Kill 60 Hell Spiders in Dungeon2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Hell Spiders ในแผนที่ Dungeon2 จำนวน 60 ตัว
15 Large Healing Potions.
15 Large Mana Potions.
8 Small SD Potions.
Chaos Castle
Adaptation (3)
Insert to Chaos Castle 2 and Kill 3 Guardians .
เข้าไปใน Chaos Castle 2 และ กำจัด(ชำระ) Guardians 3 ตัว
200.000 Zen
Chaos Castle
Adaptation (4)
Sub Mission Complete as Chaos Castle2.
ทำเควสให้สำเร็จ ต้องรอดชีวิตใน Blood Castle 2
400.000 Exp
300.000 Zen
 
Blood Castle 3
N 131 - 180
H 111 - 160
Proving One's
Worth (1)
Kill 80 Dark Knights in Dungeon3.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Dark Knights ในแผนที่ Dungeon3 จำนวน 80 ตัว
30 Large Healing Potions.
30 Large Mana Potions.
15 Small Complex Potions.
Proving One's
Worth (1)
Insert to Chaos Castle 3 and Kill 5 Guardians .
เข้าไปใน Chaos Castle 3 และ กำจัด(ชำระ) Guardians 5 ตัว
800.000 Exp
500.000 Zen
Proving One's
Worth (1)
Sub Mission Complete as Chaos Castle3.
ทำเควสให้สำเร็จ ต้องรอดชีวิตใน Blood Castle 3
1.000.000 Exp
Jewel of Chaos x 1
 
Blood Castle 4
N 181 - 230
H 161 - 210
Proving One's
Worth (2)
Kill 100 Devils in Losttower 4,5,6,7.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Devils ในแผนที่ Losttower 4,5,6,7 จำนวน 100 ตัว
15 SD Potions.
15 Complex Potions.
Proving One's
Worth (2)
Insert to Chaos Castle 4 and Kill 1 Guardians .
เข้าไปใน Chaos Castle 4 และ กำจัด(ชำระ) Guardians 1 ตัว
300.000 Zen
Jewel of Chaos x 1
Proving One's
Worth (2)
Sub Mission Complete as Chaos Castle4.
ทำเควสให้สำเร็จ ต้องรอดชีวิตใน Blood Castle 4
Jewel of Soul x 1
 
Blood Castle 5
N 231 - 280
H 211 - 260
Proving One's
Worth (3)
Kill 100 Queen Rainiers in Icarus.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Queen Rainiers ในแผนที่ Icarus จำนวน 100 ตัว
10 Large SD Potions.
30 Complex Potions.
Proving One's
Worth (3)
Insert to Chaos Castle 5 and Kill 3 Guardians .
เข้าไปใน Chaos Castle 5 และ กำจัด(ชำระ) Guardians 3 ตัว
Jewel of Soul x 1
Proving One's
Worth (3)
Sub Mission Complete as Chaos Castle5.
ทำเควสให้สำเร็จ ต้องรอดชีวิตใน Blood Castle 5
Jewel of Bless x 1
 
Blood Castle 6
N 281 - 330
H 261 - 310
Proving One's
Worth (4)
Kill 30 Zaikans Rainiers in Tarkan2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Zaikans ในแผนที่ Tarkan2 จำนวน 30 ตัว
20 Large SD Potions.
30 Large Complex Potions.
Proving One's
Worth (4)
Insert to Chaos Castle 6 and Kill 5 Guardians .
เข้าไปใน Chaos Castle 6 และ กำจัด(ชำระ) Guardians 5 ตัว
Jewel of Harmony x 1
Proving One's
Worth (4)
Sub Mission Complete as Chaos Castle6.
ทำเควสให้สำเร็จ ต้องรอดชีวิตใน Blood Castle 6
Jewel of Life x 1
 
Blood Castle 7
Master Level
Proving One's
Worth (5)
Kill 100 Shadow Pawns in Swamp of Peace.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Shadow Pawns ในแผนที่ Swamp of Peace 100 ตัว
30 Large SD Potions.
45 Large Complex Potions.
Proving One's
Worth (5)
Insert to Chaos Castle 7 and Kill 10 Guardians .
เข้าไปใน Chaos Castle 7 และ กำจัด(ชำระ) Guardians 10 ตัว
Jewel of Soul x 2
Proving One's
Worth (5)
Sub Mission Complete as Chaos Castle7.
ทำเควสให้สำเร็จ ต้องรอดชีวิตใน Blood Castle 7
Jewel of Bless x 24. Sub Mission To Illusion Temple (ดินแดนแห่งการทดสอบ วิหารลวงตา)

Illusion Temple 1
200 - 270
Illusion Temple
Challenge (1)
Check Times and Level for go toIllusion Temple 1 by F1
เช็คเวลา และ เลเวล สำหรับการเข้าไปยังอีิเวนท์ด้วยการกด F1 เพื่อดู
ผ่านการเริ่มต้น
Illusion Temple
Challenge (2)
Kill 50 Bloody Wolf in Tarkan.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Bloody Wolf ในแผนที่ Tarkan จำนวน 50 ตัว
Scroll of Blood +1 (บัตรเข้า)
Illusion Temple
Challenge (3)
Insert to Illusion Temple 1.
เข้าไปร่วมดำเนินอีเวนท์ Illusion Temple 1
Jewel of Soul x 1
 
Illusion Temple 2
271 - 320
Illusion Temple
Adaptation (1)
Check Times and Level for go toIllusion Temple 1 by F1
เช็คเวลา และ เลเวล สำหรับการเข้าไปยังอีิเวนท์ด้วยการกด F1 เพื่อดู
ผ่านการเริ่มต้น
Illusion Temple
Adaptation (2)
Kill 70 Iron Wheel in Tarkan.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Iron Wheel ในแผนที่ Tarkan จำนวน 70 ตัว
Scroll of Blood +2 (บัตรเข้า)
Illusion Temple
Adaptation (3)
Insert to Illusion Temple 2.
เข้าไปร่วมดำเนินอีเวนท์ Illusion Temple 2
Jewel of Bless x 1
 
Illusion Temple 3
321 - 350
Strange
Confrontation (1)
Kill 90 Drakan in Icarus.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Drakan ในแผนที่ Icarus จำนวน 90 ตัว
Scroll of Blood +3 (บัตรเข้า)
Strange
Confrontation (1)
Insert to Illusion Temple 3.
เข้าไปร่วมดำเนินอีเวนท์ Illusion Temple 3
Jewel of Life x 1
 
Illusion Temple 4
351 - 380
Strange
Confrontation (2)
Kill 30 Death Beam Knight in Tarkan2.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Death Beam Knight ในแผนที่ Tarkan2 จำนวน 30 ตัว
Scroll of Blood +4 (บัตรเข้า)
Strange
Confrontation (2)
Insert to Illusion Temple 4.
เข้าไปร่วมดำเนินอีเวนท์ Illusion Temple 4
Jewel of Chaos x 1
Jewel of Soul x 1
 
Illusion Temple 5
381 - 400
Strange
Confrontation (3)
Kill 130 Giant Drakan in Icarus.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Giant Drakan ในแผนที่ Icarus จำนวน 130 ตัว
Scroll of Blood +5 (บัตรเข้า)
Strange
Confrontation (3)
Insert to Illusion Temple 5.
เข้าไปร่วมดำเนินอีเวนท์ Illusion Temple 5
Jewel of Bless x 1
Jewel of Soul x 1
 
Illusion Temple 6
Master Level
Strange
Confrontation (4)
Kill 150 Shadow Look in Swamp of Peace.
ฆ่ามอนส์เตอร์ Shadow Look ในแผนที่ Swamp of Peace 150 ตัว
Scroll of Blood +6 (บัตรเข้า)
Strange
Confrontation (4)
Insert to Illusion Temple 6.
เข้าไปร่วมดำเนินอีเวนท์ Illusion Temple 6
Jewel of Life x 1
Jewel of Bless x 1
Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต