สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Random Quest -:- เควสต์สุ่มภารกิจ ตั้งแต่เลเวล 260 - 349  
     
Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    
   Random Quest of Shadow Phantom Soldier -:- เควสต์สุ่มภารกิจ ตั้งแต่เลเวล 260 - 349 เควสต์สุ่มภารกิจตั้งแต่เลเวล 260 -349
สามารถดูรายละเอียด และข้อแตกต่างของแต่ละแบบได้ดังนี้


เควสต์สุ่มภารกิจ Random Quest of Shadow Phantom Soldier Level 260 - 349 มีเงื่อนไขและกฏการทำเควสต์ดังนี้

1. สามารถทำได้โดยการไปคุยกับ NPC ชื่อ Shadow Phantom Soldier ที่จะอยู่ประจำเมืองต่างๆ เท่านั้น
2. จะต้องมีช่วงระดับ ของเลเวลอยู่ในช่วงที่กำหนดเท่านั้นถึงจะรับเควสได้ (260-349)
3. เป็นเควสต์ที่ทำได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำ จนกว่าระดับเลเวลจะเกินกว่าที่กำหนด
4. สามารถทำการปาตี้ เพื่อช่วยกันทำเควสต์ได้ แต่จะต้องอยู่ในช่วงรัศมีการได้ค่าประสบการณ์จากมอนส์เตอร์นั้นๆ ด้วย
5. แต่ละภารกิจ จะมีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน และ ของรางวัลที่ได้รับก็แตกต่างกัน
6. ทุกอาชีพสามารถทำได้ (ทั้ง 7 อาชีพ)
7. สามารถเริ่มต้นทำเควสต์นี้ได้ตั้งแต่เลเวล 260 เป็นต้นไปจนถึง เลเวล 349 เท่านั้น
8. ภารกิจของเควสต์จะได้รับมาแบบสุ่ม ภารกิจ และ สุ่มของรางวัล
9. การทำเควสต์แบบสุ่มนี้จะเพิ่มให้มีการหาของด้วย โดยจะถูกกำหนดแบบสุ่ม ตามเควสต์ที่ได้รับ (ตามแต่ดวง)


รายละเอียดวิธีการทำเควส และข้อมูลของเควสต์

      เมื่อพร้อมแล้วเดินทางไปคุยกับ npc Shadow Phantom Soldier ซึ่งเธอจะอยู่ประจำเมืองต่างๆ โดยทั่วไป ดังภาพ
      ใน การรับเควส์ และ ส่ง จะเหมือนกับเควส 2 เควส์แรกเพียงแต่ครั้งนี้ภารกิจเป็นแบบสุ่ม และ สุ่มของรางวัล เท่านั้น

ตารางแสดงรายละเอียดของเควส ช่วงระดับเลเวล ภารกิจ และสิ่งตอบแทน(*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง*)

260-289 Request from
Shadow Phantom unit (1)
- Kill 20 Mutant in Tarkan
- Staff of Resurrection (op +12)
ฆ่ามอนส์เตอร์ Mutant ในแผนที่ทาคาน Trakan 20 ตัว และ
หาคธาแดง Staff of Resurrection ออพ 12
- Kill 20 Mutant in Tarkan
- 10 Unirias
ฆ่ามอนส์เตอร์ Mutant ในแผนที่ทาคาน Trakan 20 ตัวและ หาม้า Unirias มาจำนวน 10 ตัว
- Kill 30 Iron Wheel in Tarkan
ฆ่ามอนส์เตอร์ Iron Wheel ในแผนที่ทาคาน Trakan 30 ตัว
- Kill 20 Mutant in Tarkan
- Kill 20 Tantalos in Tarkan
ฆ่ามอนส์เตอร์ Mutant และ Tantalos อย่างละ 20 ตัว ที่อยู่ในแผนที่ Trakan
- Kill 20 Mutant in Tarkan
- Kill 10 Vim Knight in Tarkan
ฆ่ามอนส์เตอร์ Mutant 20 ตัว และ Vim Knight 10 ตัว ที่อยู่ในแผนที่ทาคาน Trakan

*. มอนส์เตอร์แผนที่ทาคาน Monster in Trakan.*
Exp : 50,000
Exp : 120,000
100,000 Zen
200,000 Zen
Guardian Angle
Imp
Dinorant
+4 Dragon Spear (op +12)
+4 Great Scepter (op +12)
+4 Saint Crossbow (op+12)
+4 Dragon Soul Staff (op +12)
+4 Ancient Stick (op +12)
+5 Cloak of Invisibility
+6 Cloak of Invisibility
+4 Ticket Devil's Square
+5 Ticket Devil's Square
Gemstone
Jewel of Harmony
Jewel of Soul
Jewel of Chaos
+4 Chaos Item (op +12)
Jewel of Bless
Jewel of Life
Jewel of Soul (10)
290-319 Request from
Shadow Phantom unit (2)
- Kill 20 Alquamos in Icarus
- Sword of Destruction (op +12)
ฆ่ามอนส์เตอร์ Alquamos จำนวน 20 ตัว ในวิหารลอยฟ้า Icarus
และ หาดาบดำ Sword of Destruction ออพ 12
- Kill 20 Alquamos in Icarus
- Crystal Sword (op +12)
ฆ่ามอนส์เตอร์ Alquamos จำนวน 20 ตัว ในวิหารลอยฟ้า Icarus
และ หาดาบคริสตัน Crystal Sword ออพ 12
- Kill 30 Queen Rainer in Icarus
ฆ่ามอนส์เตอร์ Queen Rainer จำนวน 30 ตัว
- Kill 20 Alquamos in Icarus
- Kill 20 Drakan in Icarus
ฆ่ามอนส์เตอร์ Alquamos และ Drakan อย่างละ 20 ตัว
- Kill 20 Alquamos in Icarus
- Kill 10 Alpha Crust in Icarus
ฆ่ามอนส์เตอร์ Alquamos 20 ตัว และ Alpha Crust 10 ตัว

*. มอนส์เตอร์แผนที่วิหารลอยฟ้า Monster in Icarus.*
Exp : 70,000
Exp : 140,000
200,000 Zen
Guardian Angle
Imp
Dinorant
+6 Dragon Spear (op +12)
+6 Great Scepter (op +12)
+6 Saint Crossbow (op+12)
+6 Dragon Soul Staff (op +12)
+6 Ancient Stick (op +12)
+6 Cloak of Invisibility
+7 Cloak of Invisibility
+5 Ticket Devil's Square
+6 Ticket Devil's Square
Gemstone
Jewel of Harmony
Jewel of Soul
Jewel of Chaos
Jewel of Bless
Jewel of Life
Jewel of Soul (10)
320-349 Request from
Shadow Phantom unit (3)
- Kill 20 Splinter Wolf in Kanturu
- Stick Ancient
ฆ่ามอนส์เตอร์ Splinter Wolf ในแผนที่ Kanturu จำนวน 20 ตัว
และหาไม้เท้า Stick Ancient
- Kill 30 Iron Riderin Kanturu
ฆ่ามอนส์เตอร์ Iron Rider ในแผนที่ Kanturu จำนวน 30 ตัว
- Kill 20 Splinter Wolf in Kanturu
- Kill 20 Satyros in Kanturu
ฆ่ามอนส์เตอร์ Splinter Wolf จำนวน 20 ตัว และ Satyros
จำนวน 20 ตัว ในแผนที่ Kanturu
- Kill 20 Splinter Wolf in Kanturu
- Kill 10 Blade Hunter in Kanturu
ฆ่ามอนส์เตอร์ Splinter Wolf จำนวน 20 ตัว และ Blade Hunter
จำนวน 10 ตัว ในแผนที่ Kanturu
- Kill 20 Splinter Wolf in Kanturu
- Kill 5 Kentarus in Kanturu
ฆ่ามอนส์เตอร์ Splinter Wolf จำนวน 20 ตัว และ Kentarus
จำนวน 2 ตัว ในแผนที่ Kanturu

*. มอนส์เตอร์แผนที่หอคอยโรงกลั่น Monster in Kanturu.*
Exp : 90,000
Exp : 160,000
Guardian Angle
Imp
Dinorant
Knight Blade (op +12)
Lord Scepter (op +12)
Albatross Bow (op+12)
Kundun Staff (op +12)
Demonic Stick (op +12)
+6 Cloak of Invisibility
+7 Cloak of Invisibility
+5 Ticket Devil's Square
+6 Ticket Devil's Square
Gemstone
Jewel of Harmony
Jewel of Soul
Jewel of Chaos
+5 Chaos Item (op +12)
+6 Chaos Item (op +12)
Jewel of Bless
Jewel of Life
Jewel of Soul (10)
Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต