สนับสนุนเว็บไซต์
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไทยมิวคลับ
  
Home  หน้าแรกไทยมิวคลับ All Skills & Hero in muonline อาชีพนักรบทั้ง 7 สกิลการเล่น Item in muonline ไอเท็มทั้งหมดในทีปมิว All Maps,Monster,Items Drops in muonline  แผนที่ มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป ทั้งหมด All Quest  Event in Muonline  เควสต์และอีเวนท์ต่างๆ ในทวีปมิว Basic & System Player Guide พื้นฐานเริ่มเล่น ปุ่มคียฺลัด ตีบวก ผสมของ ระบบต่างๆภายในมิวออนไลน์
All Weapons   อาวุธต่างๆ ดาบ คธา ฆ้อน เฆียว หอก ฯลฯ All Armours  ชุดเกราะเครื่องป้องกันของอาชีพต่างๆ All Setitem (Ancient)  เซตไอเท็มไอเท็มทั้งหมดของแต่ละอาชีพ Socketitem ไอเท็มมีรูสำหรับใส่ธาตุ Wings and Capes  ไอเท็มปีกและผ้าคลุม โปรแกรมคำนวณสเตตัส Status เกมส์มิวออนไลน์ WebBoard ThaiMuClub ไปเว็บบอร์ดไทยมิวคลับ

 
     
 
  Quest Expansion (Warehouse, Inventory ) เควสต์ขยายคลังเก็บของ  
     
Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    
     Quest Expansion (Warehouse, Inventory ) เควสต์ขยายคลังเก็บของ และ กระเป๋าเก็บของในตัวละคร เมื่อผู้เล่นเลเวลสูงขึ้น (บางครั้งถึงแม้ไม่สูงก็ตามที) แต่เป็นคนชอบเก็บของไว้เป็นชีวิตจิตใจ เมื่อเก็บของไว้นานๆ เข้าจะพบว่าพื้นที่คลังเก็บของนั้นไม่เพียงพอต่อการเก็บ ในมิวออลไลน์ระบบ Seaon 6 ep2 นี้ จึงได้เพิ่มระบบของคลังเก็บของเพิ่มอีกคลัง และ เพิ่มกระเป๋าเก็บไอเท็ม (ช่องเก็บของในตัวละคร) เพิ่มอีกด้วย โดยก่อนที่จะเพิ่มจะต้องทำเควสต์นั้นๆ ให้สมบูรณ์เสียก่อน การทำเควสต์ขยายคลังนี้จะ มีช่วงระดับของเลเวลในการทำอยู่ 3 ช่วง คือ ตั้งแต่ 50 ,150 ,300 เป็นต้นไป และสามารถทำได้กับ npc ที่มีชื่อว่า "Gyro Rogue Traders"
    Talk to the NPC "Gyro Rogue Traders" and proceed with the quest.
1.Trader Dealing Combination Extensions: Warehouse Expansion (Warehouse Extends 8 * 15)
2.The Magic Cloth: Magic Bag (Extended Inventory 8 * 4)
3.Fabric of Space: Magic Bag (Extended Inventory 8 * 4)
     การจะรับเควสต์จาก npc Gyro Rogue Traders นั้นผู้เล่นจะต้องมีระดับเลเวลถึง หรือ เกินกว่าที่กำหนดเพียงเท่านั้น รายการเควสต์ต่างๆที่สามารถรับจาก npc Gyro Rogue Traders นี้มีดังนี้
รายการเควสต์ Quest name ทำได้ตั้งแต่เลเวล
1. Trader Dealing Combination Extensions เควสต์ขยายคลัง 50 เป็นต้นไป
2. The Magic Cloth ขยายเพิ่มกระเป๋าเก็บของ (ที่เก็บของในตัวละคร) 150 เป็นต้นไป
3. Fabric of Space ขยายเพิ่มกระเป๋าเก็บของ (ที่เก็บของในตัวละคร) 300 เป็นต้นไป

1.Trader Dealing Combination Extensions การทำเควสต์ขยายคลัง เมื่อเลเวลของเรามีตั้งแต่ 50 เป็นต้นไปให้เดินทางไปหา npc "Gyro Rogue Traders" ที่ Elbeland 55,199 (เกาหลี) เข้าไปรับเควสต์เหมือนกับที่รับจาก npc ทั่วไป ภาจกิจแรกคือ ต้องการให้ไปหา ไอเท็มที่ชื่อว่า "Ancient Figurine" มาจำนวนหนึ่งชิ้น ซึ่งไปเท็มนี้สามารถหาดรอปได้จากมอนส์เตอร์ "Death Knight" ที่อยู่ในหอคอย Losttower ชั้นที่ 5,6,7 เมื่อนำมาส่งเราจะได้รับรางวัลเป็นไอเท็ม "Vault Expansion Certificate" ซึ่งจะมีลักษณะเป็นรูปกุญแจ สามารถใช้ด้วยการคลิก "ขวา" แล้วเลือกเซฟเวอร์ หรือ ออกจากเกมส์แล้วเข้าใหม่ ก็จะมีคลังเก็บของขยายเพิ่มดังภาพ
เมื่อทำการออกเกมส์ และเข้าใหม่มาแล้ว เมื่อกดดูคลังที่เก็บของ เครื่องหมาย + (ล่างขวา) ที่คลังเก็บของจะสามารถใช้ได้เมื่อกดจะพบว่ามีคลังใหม่ขยายเพิ่มมาให้อีก 1 คลัง

2. The Magic Cloth เควสต์ขยายกระเป๋าเก็บของ (ที่เก็บของภายในตัวละคร) สามารถทำได้เมื่อเรามีเลเวลตั้งแต่ 150 เป็นต้นไป เมื่อเดินทางไปหา npc เพื่อรับเควสต์ จะมีภารกิจให้เราต้องทำคือ ให้ไปหา ไอเท็มที่ชื่อว่า "Magic Cloth" มาจำนวนหนึ่งชิ้น ซึ่งสามารถหาได้จากมอนส์เตอร์ชื่อ "Silver Vailyrie" ที่อยู่อาศัยอยู่ในแผนที่ Atlans2 และ Atlans3 มันจะชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และสกิลสามารถทำให้ผู้เล่นติดสถานะน้ำแข็งได้ เมื่อเราหาได้ npc จะมอบไอเท็มที่มีชื่อว่า "Magic Backpack" ให้กับเราเป็นการตอบแทนเมื่อเราคลิกขวาเพื่อใช้ จากนั้นออกเกมส์แล้วเข้าใหม่ หากเรากดตัว (V,I) เพื่อเปิดที่เก็บของตัวละครขึ้นมาจะสังเกตุเห็นปุ่ม + ด้านล่างขวามือ กดที่ปุ่มนั้นก็จะพบคลังที่ขยายเพิ่ม

3. Fabric of Space เหมือนกับเควสต์ที่สอง แต่จะขยายกระเป๋าเพิ่ม
Hero First Study (1-80) Shadow Phantom Soldier (80 - 259) Random Quest (Lv. 260 -349) Quest of Gens (เผ่า)
Class 2St (อาชีพขั้น 2) Status 6 per 1 level up(พอย์ 6 แต้ม) Combo Knight (คอมโบไนท์) Class 3St (อาชีพขั้น 3)
Quest Sub Missions Expansion (Warehouse, Inventory )    
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติเกมส์มิว | อาชีพทั้ง ๗,วิธีการเล่น,สกิล | ไอเท็มเพชร | ไอเท็มแหวนสร้อย | ลูกแ้ก้วสกิล สมุดเวทย์ | เควสต์ไอเท็ม |ไอเท็มทั่วไป
ชุดเกราะไนท์ | ชุดเกราะนักเวทย์ | ชุดเกราะันักธนู | ชุดเกราะนักดาบผู้ใช้เวทย์ | ชุดเกราะผู้นำสงคราม | ชุดเกราะผู้เรียกอสูร| ชุดเกราะนักหมัด
อาวุธดาบ | อาวุธขวาน | อาวุธหอก,ทวน | อาวุธมหาคธา | อาวุธฆ้อน | อาวุธคธา | อาวุธหน้าไม้ | อาวุธธนู | อาวุธไม้เท้า | อาวุธสนับมือ | โล่ห
ไอเท็มมีรูใส่ธาตุ Socket Items System | ของยอดเยี่ยม Excellent Items | ปีกWings ผ้าคลุม Capes | เซตไอเท็มทั้งหมด All Set Items
แผนที่เกมส์มิวทั้งหมด,มอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป | การทำเควส และ อีเวนท์ต่างๆภายในมิวออนไลน์ | โปรแกรมคำนวน Status
พื้นฐานการเล่น และระบบต่างๆ Basic Player & Systems | บทเริ่มต้นการเข้าร่วมเกมส์้ | การควบคุมปุ่ม คีย์ต่างๆ | บทเรียนเริ่มต้นผู้เล่นใหม
NPC | การตีบวกไอเท็ม | สร้างอาวุธ Chaos | สร้างปีกขั้นแรก C1 | สร้างปีกขั้นสอง และผ้าคลุม C2 | สร้างปีกขั้นสาม และผ้าคลุม C3 | สร้างหมาป่า
ระบบปาตี้ | ระบบของกิลด์ Guild | ระบบชนเผ่า Gens| สกิลมาสเตอร์ | ระบบการประลอง | ระบบไอเท็มออพเหลือง | ระบบไอเท็มออพม่วง(ชุด 380)
 
     
 
 
 
 
 
 
สนใจ ติดต่อลงโฆษณา เช็คสถานะป้ายโฆษณา
 

    เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คลับ Club ชมรม ของกลุ่มคนที่รักเกมส์มิวออนไลน์ Mu Online เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การเล่น ทริค เทคนิค และอื่นๆ ของเหล่าแฟนคลับเกมส์มิวออนไลน์ ภาพ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย
รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้าม นำไปบริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ
รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาต